Naslovnica / Napovedi in obvestila / Priložnost: V Mekinjah hišniku nudijo 85 m² veliko stanovanje

Priložnost: V Mekinjah hišniku nudijo 85 m² veliko stanovanje

Športno kulturno društvo Mekinje je objavilo Razpis za hišnika in hišniško stanovanje, v katerem hišniku (in njegovi družini), ki bi bil pripravljen prevzeti skrb za stavbo njihovega društva, nudijo prenovljeno, 85 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

 

Prijave na razpis sprejemajo do 25. aprila 2016, vsi interesenti pa jih lahko pošljete na naslov: ŠKD Mekinje, Cankarjeva cesta 37, 1241 Kamnik.

Stanovanje zajema kuhinjo, dnevno sobo, dve spalnici, kopalnico s sanitarijami in hodnik, stanovanje pa je bilo pred nedavnim povsem adaptirano. Hišnik krije svoje stroške (elektrika, voda, kurjava), mesečno najemnino stanovanja, pa odsluži z opravljanjem del, ki zajemajo:

 • · skrbi za zgradbo in inventar društva ter jih varuje, skrbi za red in čistočo v notranjosti prostorov ter za red in čistočo okolice;
 • · vzdržuje osnovna sredstva društva v prostorih in na njegovih zunanjih površinah;
 • · opravlja vse naloge, povezane z ogrevanjem prostorov;
 • · nadzira in skrbi za pravilno delovanje kurilnih naprav, pravilno ogrevanje prostorov in o pomanjkljivostih ali napakah na ogrevalnih sistemih sproti obvešča pristojno službo ter nemudoma poskrbi za odpravo napak;
 • · skrbi za čiščenje in nemoteno delovanje kurilnih naprav;
 • · sodeluje z dimnikarsko službo;
 • · pregleduje prostore in skrbi za odpiranje in zaklepanje prostorov društva;
 • · predlaga vodstvu društva nabavo potrebnih čistilnih sredstev in preostalega materiala za sanitarno ter drugo vzdrževanje društva in poskrbi za njihovo nabavo;
 • · izdaja in vodi nadzor nad porabo nabavljenih sredstev;
 • · skrbi za varnost opreme, ter za varstvo pred tatvinami;
 • · vsak dan pregleduje vodovodne napeljave v sanitarijah in poslovnih prostorih ter sproti odpravlja okvare oziroma poskrbi za odpravo okvar;
 • · ugotavlja in ocenjuje poškodbe, ki jih povzročijo obiskovalci društva na inventarju, ter o tem obvešča vodstvo;
 • · skrbi za protipožarno varnost prostorov društva, za stalno uporabnost in redne preglede gasilnih aparatov ter v primeru požara pokliče gasilce;
 • · skrbi za električno napeljavo in varčno porabo električne energije ter za ugašanje luči;
 • · vsak dan pregleduje stanje prostorov in opreme ter opravi popravila, ki jih zahteva tekoče vzdrževanje;
 • · vsak mesec pregleda vse prostore društva in o ugotovljenem stanju poroča vodstvu;
 • · z vodstvom se posvetuje o potrebnih delih ter po odobritvi naroča in nadzoruje izvajanje del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, če jih ne more opraviti sam;
 • · zagotavlja ustrezno čiščenje prostorov in zunanjosti
 • · odgovarja za primerno tehnično urejenost in opremo vseh prostorov društva;
 • · skrbi za čiščenje in posipanje zaledenelih površin pri dohodih v prostore društva v primeru snega, za odstranitev drugih stvari, ki bi lahko ogrožale varen dostop do prostorov;
 • · kosi travo in skrbi za urejenost okolice;
 • · pomaga pri pripravi prostorov za prireditve;
 • · sodeluje pri pleskanju in generalnem čiščenju prostorov;
 • · ob državnih praznikih in dnevih, ki so določeni s pravnimi akti, izobesi državno zastavo;
 • · dostavlja in odpremlja pošto;
 • · redno vzdržuje stroje in naprave;
 • · opravlja druga dela po navodilih vodstva društva v skladu s predpisi.

Več informacij: Razpis za hišnika in hišniško stanovanje

Fotografije in podatki: ŠKD Mekinje