Naslovnica / Napovedi in obvestila / Priložnost za zaposlitev: Občina Kamnik za določen čas zaposli gradbenika

Priložnost za zaposlitev: Občina Kamnik za določen čas zaposli gradbenika

Občina Kamnik je na Zavodu za zaposlovanje objavila razpis za zaposlitev strokovnega sodelavca VII/1 gradbene stroke.

V razpisu, ki je objavljen zgolj na portalu Zavoda za zaposlovanje, ne pa tudi na občinski spletni strani, je v opisu del in nalog zapisano, da bo strokovni sodelavec oz. sodelavka skrbel za opravljanje raznovrstnih strokovno-tehničnih nalog na področju izgradnje občinske javne infrastrukture in izgradnje objektov, namenjenih zadovoljevanju potreb na področju družbenih dejavnosti.

Od kandidatov na Občini Kamnik pričakujejo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd, Gradbeništvo ter vsega 8 mesecev delovnih izkušenj.

Delovno mesto s polnim delovnim časom je razpisano za določen čas, 15 mesecev oz. do 31. 12. 2017.

Od kandidata se poleg izpolnjevanja temeljnih razpisnih pogojev pričakuje dobro poznavanje področja gradbeništva, vezanega na izgradnjo občinske javne infrastrukture in objektov, namenjenih družbenim dejavnostim, konkretne delovne izkušnje na razpisanem področju dela (samostojno vodenje investicij), dobro poznavanje področja oddaje javnih naročil, usposobljenost za delo z računalnikom in ustrezne komunikacijske veščine pri delu s strankami. Zainteresirani kandidati naj k pisni vlogi priložijo kratek življenjepis z navedbo, kdaj in kje so si pridobili zahtevano visoko strokovno izobrazbo (izobrazbena raven 6/2 – smer: gradbeništvo – dipl. inž. gradbeništva), ter navedejo morebitna dodatno pridobljena znanja in veščine (vključno z vozniškim dovoljenjem), dosedanje delovne izkušnje in čas trajanja le-teh pri posameznih delodajalcih. V vlogi naj navedejo tudi svoj elektronski naslov, na katerega jim bo delodajalec v zvezi z razpisanim delovnim mestom za določen čas (predvidoma 15 mesecev) pošiljal vsa sporočila, vključno z obvestilom o izbiri oz. o zaključku izbirnega postopka. Za delovno mesto je določeno 6-mesečno poskusno delo.

Prijava za prosto delovno mesto je mogoča do 16. 9. 2016.

 

Povezava: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2143445