Naslovnica / NOVICE / Mamuta vpeti v turistične razvojne programe občine

Mamuta vpeti v turistične razvojne programe občine

Sestal se je svet ustanove  Mamut Kamnik.

“Pred nekaj več kot štirimi leti smo na iniciativnem sestanku zastavili idejo o postavitvi izjemne Kačeve skulpture v mestu Kamnik, 23. maja 2013 je sedemnajst ustanoviteljev, uglednih meščanov Kamnika podpisalo notarsko listino o ustanovitvi Ustanove, 23. maja 2013 smo potem imeli prvi ustanovni sestanek, formalno pa je ustanova dobila odločbo o ustanovitvi 18. decembra 2014. S formalnega stališča smo sprejeli vse potrebne pravne akte, ki jih zapoveduje zakon, vsebinsko pa je delo zastalo pri določanju prave lokacije in razpadu uprave, saj sta v slabem letu odstopila zaradi drugih obveznosti dva člana. Danes imamo neformalno potrjeno lokacijo pri športni dvorani ob reki Bistrici, neokrnjena finančna sredstva ustanovnega premoženja, pripravljene kalupe pri livarju, lani smo dobili sijajno monografijo Danijela Bezka , Mamut v naših krajih, razmisliti pa moramo o novem vodstvu, drugačnem pristopu in različnih možnostih nadaljnjega delovanja ustanove…”

je v uvodu vabila za sestanek sveta ustanove, ki je potekal 24. marca 2016 med drugim zapisal  dr. Bogomir Kovač, predsednik uprave Mamuta.

mamut 1

Kačev mamut že osem let čaka v Bistričici, kjer je med tem dobil že mladiča… – Foto: France Svetelj

V pisnem poročilu o delu ustanove Mamut Kamnik v letih 2013 -2015 pa je dr. Kovač orisal dosedanjo aktivnost uprave in med drugim poudaril, da sta v januarju 2014 zaradi obveznosti in zadolžitev odstopila dva član uprave, Blaž Jamšek in Barbara Zobavnik , da je aprila 2014 družba Geoplan pripravila študijo glede devetih lokacij umestitve skulpture Mamut v Kamniku, čemur sta sledila dva usklajevalna sestanka na občini Kamnik glede lokacije postavitve skulpture.

V letu 2015 so bila izdelana ustrezna finančna poročila za leto 2014 in v dogov0ru z občino Kamnik je bila določena lokacija postavitve skulpture pri  športni hali OŠ Frana Albrehta ob Kamniški Bistrici, družba Geoplan pa je izdelala idejni načrt umestitve skulpture kot podlago za urbanistične rešitve, v decembru 2015 pa se je zgodil sestanek uprave in ožje skupine glede nadaljnjega dela ustanove.

Udeleženci seje so predlagano poročilo sprejeli in menili naj dr. Bogomir Kovač, ki je bil pobudnik ustanove še naprej ostane predsednik uprave, za nova člana uprave pa so imenovali Marjetico  Kač in Dušana Papeža.

mamut 3

Seja sveta ustanove Mamut Kamnik – Foto: France Svetelj

Člani sveta so menili, da bi bilo treba s strani občine Kamnik dokončno potrditi izbrano lokacijo in se nato lotiti zbiranja sponzorskih sredstev za postavitev kipa. Poudarili so, naj bi akcijo zaključili s postavitvijo mamuta do leta 2018, ko bomo zabeležili 80 -letnico odkritja mamutovega okostja v strugi Nevljice.

Menili pa so tudi, da brez organizacijskega in finančnega sodelovanja občine Kamnik, ki je pred osmimi leti za ta namen že prispevala določena sredstva, samo s sodelovanjem sponzorjev, tega projekta ne bo mogoče uresničiti. Projekt Mamut po mnenju udeležencev  lahko zelo  pomembno prispeva k razvoju turizma v naši občini. Zato bi kazalo razmisliti, kako ga vključiti v naše turistične razvojne programe.

mamut 2

Na tem mestu pri OŠ F. Albrehta, ob Kamniški Bistrici naj bi mamut končno dobil svoj prostor. Fotomontaža: Geoplan

Prav bi bilo, da bi po osmih desetletjih odkar so ga našli v Nevljici in po desetih letih, odkar se je  leta 2008 znova rodil pri kiparju Kaču v Bistričici, leta 2018 mamut končno našel svoje bivališče v mestu  ob Kamniški Bistrici…

France Svetelj

X