Naslovnica / NOVICE / Projekt Večgeneracijski center Ljubljana v Kamniku
Skupina Marjetice

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana v Kamniku

 V mladinskem centru Kotlovnica in na drugih kamniških lokacijah so se februarja pričele odvijati brezplačne delavnice, ki potekajo v sklopu projekta Večgeneracijski center Ljubljana (VGC) in so namenjene predvsem otrokom, mladim in starejšim iz socialno ogroženih okolij ter brezposelnim.

VGC, ki v MC Kotlovnica deluje pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana, predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.

Med januarjem in decembrom 2019 je bilo v sklopu 11 različnih aktivnostih izvedenih 244 terminov delavnic, ki so obsegale 580 ur. Skupno se jih je udeležilo 1732 udeležencev oziroma 285 različnih udeležencev.

V februarju in marcu 2020 je že bilo izvedenih nekaj terminov delavnic:

Udeleženke kluba svojcev nepokretnih so preko meditacije in terapije z gongi spoznavale pomen vode; pohodniki iz skupine Marjetice so telesno in socialno aktivnost ohranjali z obiskom italijanskih Svetih Višarij; na ustvarjalnih delavnicah v Dnevni sobi so se otroci pripravljali na materinski dan, okrasili so steklene kozarce in jih še dodatno opremili z lepimi mislimi; mladi so na delavnici The Producers pričeli s pripravo muzikala; na Verinih ustvarjalnih delavnicah pa so prepletali pripovedovanje in igro; Verine miške so se spoznavale z improvizacijskimi disciplinami; skupina za aktivno starost pa je ob kulturnem prazniku nastopila z lastno interpretacijo Prešernovih pesmi in se podružila s poslušalci.

Program dejavnosti za leto 2020

V letu 2020 se bodo aktivnosti v sklopu VGC nadaljevale takoj, ko bodo razmere to omogočile, tako se bo možno udeležiti brezplačnih delavnic …

… za mlade:

  • ustvarjalne delavnice – kreativno druženje za otroke in mladino ter osnovnošolska ustvarjalna delavnica svetlobe in zvoka;
  • kulturni dogodki za otroke in mladino – mala šola organizacije impro dogodkov, osnovnošolska delavnica ustvarjanja in organiziranja dogodka ter organizacija dogodkov za mlade;

… za starejše:

  • skupine za samopomoč – skupina za dvig kvalitete življenja in ohranjanje aktivnih socialnih mrež za starejše ter srečanja svojcev nepokretnih oseb;
  • vodeno sodelovanje starejših pri skupnostih aktivnostih – medgeneracijska srečanja skupine za aktivno starost;
  • predavanja na različne tematike (komunikacija, digitalna pismenost, socialna omrežja …) – delavnice uporabe računalnika in pametnega telefona;

… za brezposelne:

  • usposabljanja na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij – delavnica spletnih tehnologij;
  • delavnica priprave poslovnega modela – preverjanje poslovne ideje in ugotavljanje potenciala za samostojno pot.
Mesečni programi aktivnosti na projektu VGC so objavljeni na spletni stani MC Kotlovnica na www.kotlovnica.si.
Več informacij dobite po elektronski pošti info@kotlovnica.si ali na telefonski številki 070 405 484 (od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro).

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

  1. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, občina Kamnik, občina Vrhnika, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.