Naslovnica / NOVICE / Proti Tučni in Brišam se je najlepše peljati s traktorjem

Proti Tučni in Brišam se je najlepše peljati s traktorjem

Prebivalci nekaterih bolj odmaknjenih zaselkov v občini Kamnik, med katere sodita tudi Tučna in Briše, se počutijo kar nekoliko zapostavljene, če že ne domala pozabljene, saj so ceste, ki vodijo do njihovih domov, v precejšnji meri precej načete.

S tovrstnimi težavami se že dlje časa ukvarjajo tudi prebivalci Tučne in Briš, saj je njihova strma cesta, že domala od Oševka dalje, v vse slabšem stanju. Ne le, da je cesta, ki se mestoma tudi močno poseda, luknjasta oz. poflikana, po vsakih padavinah pa po njej teče celo voda, kar v času nizkih temperatur zagotovo ni več hec.

Občina Kamnik je pred časom sicer poskrbela za sanacijo dveh večjih posedenih delov ceste, kar pa je med tamkajšnjimi prebivalci, ki se že dlje časa nadejajo temeljite sanacije ceste, vzbudilo več posmeha kot zadovoljstva.

 

Za informacijo o tem, kdaj se prebivalci Tučne in Briš lahko nadejajo temeljite obnove njihove ceste, smo zaprosili Občino Kamnik, s katere so nam posredovali odgovor, da je cesta poškodovana zaradi preobremenjenosti in vse gostejšega prometa oz. kot so zapisali:

»Zaradi preobremenjenosti in vse gostejšega prometa na lokalni cesti (LC) št. 160091 Nevlje- Oševek-Briše-Soteska, je prišlo do več poškodb na vozišču. Na vozišču so se pojavile neravnine in posedki, vidne so tudi mrežaste razpoke, kar kaže na neodpornost voziščne konstrukcije na zmrzovanje. V letošnjem letu smo na področju rednega vzdrževanja sanirali dva velika poseda, vendar je cesta še zmerom v slabem stanju.

Zavedamo se problematike, da je potrebno lokalno cesto urediti, zato bo občinska uprava v letu 2018 naročila projektno dokumentacijo. Nastajajo pa problemi pri pridobivanju zemljišč za ureditev lokalne ceste, ki pa jih sproti rešujemo. Po izdelani projektni dokumentaciji, bomo predlagali sredstva v občinskem proračunu.

V letu 2018 bomo urejanje asfaltnega dela in makadamskega dela lokalne ceste zagotavljali v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest.«

Iz povedanega lahko razberemo, da si prebivalci Tučne in Briš, pa četudi takoj pišejo vsem trem decembrskim dobrim možem, kakih večjih obnovitvenih del, razen parih novih flik, ne morejo obetati niti v prihodnjem letu, do svojih domov pa se bodo, žal še lep čas, najlepše in najvarneje pripeljali s traktorjem. V tolažbo jim je morda lahko zgolj misel, da v svojih težavah niso edini.