Naslovnica / KOMENTARJI / Pisma bralcev / Protikoronski predlog Tomaža Schlegla: Kamnik kot en sam velik gostinski vrt

Protikoronski predlog Tomaža Schlegla: Kamnik kot en sam velik gostinski vrt

Strogi, represivni in neživljenjski zaščitni ukrepi ter karantena bodo naredili nepopravljivo škodo v času pandemije. Ljudi poneumljajo, ustrahujejo, porivajo v depresijo in hkrati rojevajo diktaturo. Najpomembneje bi bilo zagotoviti ustrezno in učinkovito zaščito starejših in bolnih. Mladine in zdrave populacije ni potrebno zaščititi, treba jih je pustiti ven, naj uživajo, naj se družijo, naj živijo. Ukrepi za njih morajo biti blagi in uravnoteženi, kajti virusna bolezen se mora širiti.

Mora se širiti, ampak nadzorovano in usklajeno s zmogljivostjo državnega zdravstvenega sistema. Edino tako bomo lahko sčasoma prišli do kolektivne imunitete. Kdor represivno posega v ta naravni proces, si dela grozotno škodo.

Mnenja sem, da je edina država, ki se tega zaveda Švedska, ki ni zaprla svojih meja, restavracije in ostali gostinski lokali so odprti, odprti so vrtci, šole, javni prevoz deluje, odprte so celo kino dvorane in še bi lahko naštevali. Od vseh držav se najbolj zavedajo, da socialni stiki pozitivno vplivajo na naše zdravje in počutje ter znižujejo tveganje za razvoj depresije. Njihovi ukrepi so zmerni in uravnoteženi, na primer zbiranja z več kot 50 ljudmi niso dovoljena, restavracije morajo držati predpisano razdaljo med gosti, večje športne prireditve so odpovedane …

Počasi bo potrebno preklopiti na razum, ki nam ne bo kazal zgolj grozot pandemije, kar počne panična politika in prestrašeni mediji. Treba se bo zavedati, da ta virus ni pomembnejši od otroškega razvoja, od šolske izobrazbe, od prijateljskih stikov, od vključevanja v nove socialne kontekste. In treba se bo zavedati, da ta virus ni pomembnejši od marsikatere bolezni, ki zahteva veliko večji smrtni davek od njega.

Treba je le prilagoditi življenje načinu, da bo širitev virusa nadzorovana, kar pa ne pomeni, da bi morali drastično spremeniti civilizacijske pridobitve. Razne inštitucije, od državnih do lokalnih, bi morale namesto zastraševanja pričeti z ustvarjanjem pogojev za normalno socialno življenje. Ljudi (zdravo populacijo) je treba spodbujati, da se družijo, da se obiskujejo, gredo v mesto, v naravo ter obenem izobraževati o obnašanju v času pandemije. Zaščitna sredstva pa naj služijo zdravniškim delavcem, ne pa celotni populaciji.

Za vzpostavitev čim bolj normalnega družabnega življenja pa bodo morale poskrbeti lokalne skupnosti.

Zaščitni ukrepi in lokalna skupnost

Oglejmo si nekaj represivnih ukrepov ki jih je podal NIJZ in jih morajo upoštevati izvajalci gostinskih storitev. Za gostince so izredno obremenjujoči, obiskovalcem pa povzročajo nelagodje in strah.

 1. Stranke naj sanitarije uporabljajo posamično. Pri prehodu od mize do sanitarij naj upoštevajo varno medsebojno razdaljo. Stranki morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen. Stranke naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno potrebno.
 2. Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka, kot to določajo Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19.
 3. Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro.
 4. Priporočamo, da na vidnem mestu izobesite gradiva na temo umivanja in razkuževanja rok, splošnih preventivnih navodil ter higiene kašlja.
 5. Mize naj bodo razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj 1,5 m razdalje.
 6. Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje strank ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo oznake na tleh ali druge rešitve (npr. rezervacija), med čakajočimi naj bo razdalja najmanj 1,5 m.
 7. Če obstaja možnost, naj izvajalci storitev razmislijo o sistemu ločenega vhoda in izhoda na teraso ali letni vrt.
 8. Po vsaki stranki naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se jih stranke pogosto dotikajo.
 9. Na terasi ali letnem vrtu naj gostinci namestijo več podajalnikov za razkužilo za stranke, obvezno pa ob vhodu in izhodu.
 10. Čiščenje terase ali letnega vrta z vso opremo naj vsaj enkrat dnevno poteka v skladu z Navodili za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19.
 11. Roke naj si umivajo ali razkužujejo pred in po stiku s stranko in po vsakem stiku z denarjem ter vmes, če se prekine delo.
Skratka, splošni ukrepi so tako obremenjujoči, da marsikateri gostinec sploh ne bo imel volje, da bi odprl lokal, marsikateri lokal pa sploh ne more izpolnjevati teh pogojev.

V času korona ukrepov ima Občina na izbiro dve varianti. Lahko kot noj čaka kdaj se bodo prenehali ukrepi in po končanju nadaljuje z ustaljenimi aktivnostmi ter v času ukrepov iznajdljivost prepušča gostincem in trgovcem. Vendar to zna trajati še precej dolgo. Morda kar celo poletje. Lahko pa Občina aktivno poseže v trenutno situacijo in jo obrne sebi v prid.

Občinski štab Civilne zaščite občine Kamnik ni zadolžen samo za reševanja, ko so ogrožena človeška življenja, ampak tudi za pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. In če predpostavimo, da je človek socialno bitje in spada družbeno življenje tako rekoč med osnovne življenjske pogoje, potem mora Civilna zaščita pristopiti na pomoč tudi pri oživljanju družabnega življenja. Od 11-ih splošnih ukrepov NIJZ, ki so navedeni zgoraj, Občina Kamnik lahko aktivno pomaga pri prvih 7-ih, ki so za vsakega gostinca najbolj obremenjujoči, za Občino pa ne pomenijo velik strošek, ampak predvsem dobro voljo, željo po pomoči in pa dobro organizacijo.

Predlog revitalizacije mesta v času koronavirusa

Občina Kamnik bi morala javni prostor med kavarno in Maistrovo hišo (Šutna in Samčev predor) brezplačno odstopiti gostinskim lokalom in restavracijam na prostem, da bodo lahko lastniki in najemniki zagotovili fizično distanco gostom in s tem omejevali širjenje virusa. Obenem pa bo to velik pozitiven učinek pri revitalizaciji starega mestnega jedra. Obravnavano področje, ki je dolgo 340 m, se začasno spremeni v en sam letni vrt, ki bo funkcioniral vse poletje vse tja do jeseni. Zato pa se potrebuje krovnega organizatorja in izpolnitev osnovnih prostorskih pogojev, ki za občino ne predstavljajo velikega stroška (na primer veliko manj kot strošek drsališča na Glavnem trgu ali pa vsakoletno preprojektiranje OŠ Frana Albrehta).

Osnovni prostorski pogoji

Občina bi morala v najkrajšem času sprejeti občinski ukrep v času koronavirusa za oživitev starega mestnega jedra v Kamniku, kar je predpogoj za izpeljavo predlaganega projekta.

Začasni prometni režim

Začasno se ukine parkirišče na trgu pred stavbo Kolodvorska 2 na parc št. 1433. Gre za cca 10 parkirišč, ki v času ukrepov niso nujno potrebna. Promet skozi Samčev predor je dovoljen samo stanovalcem in dostavi ter poteka enosmerno od severa proti jugu. Stanovalcem Samostanske ulice Občina dodeli začasne daljince za pomični količek na Kolodvorski ulici.

Ureditev sanitarij 1

1,5 m od objekta Kolodvorska 2 (ob vzhodni fasadi) se postavi 4 kemijske straniščne kabine (2 x moški, 2 x ženske). Vhodi v kabine so obrnjeni proti objektu. Fasade kabin, ki gledajo proti trgu so prekrite s transparentom na katerem so navodila in označbe vhoda in izhoda (pomembno je tudi grafično oblikovanje transparenta, saj predstavlja začasno fasado. Vhod je z ene strani, izhod z druge. Stranke sanitarije uporabljajo posamično; sistem se uravnava s semaforjem (fotocelica). Ob fasadi objekta se z objekta Kolodvorska 2 začasno napelje voda in se postavi dva samostoječa provizorična umivalnika. S tem občina izkaže veliko pomoč gostincem, ki bodo zaradi ukrepov v zvezi s sanitarijami, ki jih je podal NIJZ, preobremenjeni ter obenem pokaže socialni skrb do svojih občanov. Stranišča so od kavarne oddaljena 100 m, so neposredno ob Gostišču pod gradom Stranišča in slaščičarne Šutne. Po normativih naj bi maksimalna razdalja od gostinske mize do sanitarij gibala okoli 100 metrov oz. jih ne presegala. Začasne javne sanitarije se po 22. uri zapirajo (vrata med kabinami in fasado). Obstoječe sanitarije lokalov pa uporabljajo zgolj zaposleni, kar spet pripomore k zmanjševanju širjenja virusa.

Ureditev sanitarij 2

Na popolnoma enak način se uredijo sanitarije ob severni fasadi Maistrove hiše (parc. št. 242/5). Voda se pripelje iz Maistrove hiše. Razdalja med sanitarijami  1 in sanitarijami 2 znaša 220 metrov, torej dvoje sanitarij pokriva celoten predel dolžine 340 metrov. Kar pomeni, da celotna Šutna in Samčev predor funkcionirata kot en sam gostinski lokal, kjer je dovolj prostora tudi za izvedbo marsikakšnega kulturnega programa.

Upravljalec sanitarij

Sanitarije so pod nadzorom Civilne zaščite. CZ zagotovi čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro kot zahtevajo splošni ukrepi. Tu bi se lahko angažiralo tudi KPK. Lastniki in najemniki lokalov delno krijejo stroške vzdrževanja, saj njihove sanitarije niso v javni uporabi.

Postavitev gostinskih teras

V skladu s splošnimi ukrepi morajo biti mize razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj 1,5 m razdalje, to pa pomeni, da mora biti osna razdalja med mizami vsaj 2,5 metra. Marsikateri lokal ima toliko prostora, da lahko postavi kvečjemu 3 gostinske mize, kar bo občutno premalo, da bi mesto zaživelo v družbenem smislu. Ker bo Občina svoj prostor brezplačno odstopila gostincem (parc. št. 1411/7) se gostinske mize lahko razporejajo po celotni dolžini Šutne in Samčevega predora.

Kavarna. Dolžina začasnega gostinskega prostora, ki sega od vhoda v kavarno do sredine Samčevega predora je cca 60 m, kar pomeni 25 gostinskih miz.

Gostišče pod gradom. Dolžina začasnega gostinskega prostora, ki sega od Sadnikarjeve ulice do sredine Samčevega predora je 40 m, kar pomeni 16 gostinskih miz.

Začasni lokal 1. TIC poskrbi za postavitev začasnega lokala na trgu pred stavbo Kolodvorska 2 in ga daje v neprofiten najem. Na površini 140 m2 je možna postavitev začasne pokrite stojnice (nopr. jedi na žaru) in cca 15 gostinskih miz.

Slaščičarna Šutna. Dolžina začasnega gostinskega prostora, ki sega od objekta slaščičarne (Šutna 4) do objekta Šutna 10 je 40 m, kar pomeni 16 gostinskih miz.

Bar Paradiž. Dolžina začasnega gostinskega prostora, ki od objekta lokala (Šutna 32) sega 30 metrov proti severu in 30 metrov proti jugu je primerna za postavitev 25 gostinskih miz.

Začasni lokal 2. TIC poskrbi za postavitev začasnega lokala na trgu pred cerkvijo oz. pred Maistrovo hišo (Šutna 23) in ga daje v neprofiten najem. Na površini 140 m2 je možna postavitev začasne pokrite stojnice (npr. Odprta kuhinja, Okusi Kamnika) in cca 15 gostinskih miz.

Priporočam, da se strežba vrši na kotalkah (oz. na mobilnih el. napravah; prepuščeno kreativnost gostinca), kar bo dodatna popestritev največjega gostinskega vrta v Kamniku. Ne samo za obiskovalce, ampak tudi za sezonsko zaposlene.

Ostala trgovska ponudba

Zlata ptička, modno oblikovanje, Intershop, Čokoladnica imajo na voljo brezplačno uporabo javne površine, kamor lahko postavijo stojnice pri katerih za celostno podobo skrbi TIC (oz. odgovorna oseba pri TIC-u). S tem se bo število obiskovalcev v prostoru lokala precej zmanjšalo, kar spet pripomore k bolj kontrolirani širitvi virusa. Možnost postavitve stojnice imajo tudi trgovci, ki nimajo lokala na Šutni. TIC pripravi spisek dejavnosti, ki bi se lahko izvajali na teh stojnicah.

Kulturna ponudba

Glede na to, da bo živa kultura (predstave, koncerti) še nekaj časa hendikepirana, bo imela vizualna umetnost zaenkrat primat pri kulturnem dogajanju (čeprav se bo tudi Goran Završnik spomnil kaj inovativnega; npr. mobilno gledališče). Po Šutni se lahko vrstijo kiparske razstave, katere programski vodja bi bila lahko Nina Koželj. Samčev predor pa se spremeni v galerijo, ki bi jo lahko vodil Dušan Sterle. Sistemi postavitve razstav bi morali biti tako dodelani, da je tako postavitev kot demontaža povsem enostavna in se lahko vsakodnevno znova pripravi.

Projekt največjega gostinskega vrta v Kamniku pa ima lahko tudi pozitivne kolateralne posledice. Ker bi Občina končno praktično pristopila k problemu revitalizacije na Šutni, je velika verjetnost da se le ta nadaljuje tudi po prenehanju pandemije. Uspavano lepotico (Šutno) lahko prebudi poljub koronavirusa. Šutna in Samčev predor postaneta dnevna soba celotne občine. In morda ne bo dolgo čas, ko bodo na Šutni postavili zahvalni spomenik. Spomenik Koronavirusu, ki je revitaliziral staro mestno jedro Kamnika.

Tomaž Schlegl

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve