Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prva prava preizkušnja za svetnike kamniškega občinskega sveta

Prva prava preizkušnja za svetnike kamniškega občinskega sveta

Za sredo , 17. decembra, je župan sklical 3. redno seja Sveta občine Kamnik. Glede na predlagan obsežen dnevni red, ki vsebuje tudi točke ob katerih se utegnejo kresati tudi različna mnenja, pa svetnike, če so gradiva za sejo vsaj prebrali, čaka naporno ter tudi pomembno delo.

Če sta bili prvi dve seji občinskega sveta bolj formalne narave, bodo morali na tokrat seji svetniki in svetnice, ki so domala še v garanciji, pošteno pljuniti v roke, še posebej, če bodo hoteli sejo s 17. točkami dnevnega reda spraviti pod streho že v enem popoldnevu. To bo, vsaj sodeč po (pre)obsežnem dnevnem redu, vse prej kot lahka naloga. Tudi zaradi tega, ker se utegne ob nekaterih točkah dnevnega reda tudi pošteno zaiskriti, svetniki pa bodo morali na seji »stehtali« tudi lastno težo, saj bo razprava tekla tudi o sredstvih, ki so namenjena njihovemu delovanju.

Med zanimivejšimi točkami dnevnega reda, ki jim bomo na portalu Kamnik Info, v dneh pred sejo, nekoliko več pozornosti namenili tudi v samostojnih prispevkih, naj omenimo le sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik, predlog Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov, predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev dela članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015-2016, predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter potrditve Investicijskega programa zamenjave sedežnice Šimnovec in predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015-16.

Gradiva za dnevni red si, s klikom na ime točke dnevnega reda spodaj, lahko prenesete in ogledate tudi sami, o sami seji, pa bomo poročali tudi na naših spletnih straneh.

D N E V N I  R E D 3. REDNE SEJE SVETA OBČINE KAMNIK (17. 12. 2014)

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kamnik
 4. Predlog Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov
 5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta – skrajšani postopek
 6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca – skrajšani postopek
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju – skrajšani postopek
 10. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2015 in 2016
 11. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo  stavbnega zemljišča za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o odpisu terjatve
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra ter ureditvi pravnih razmerij v zvezi s tem
 15. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2015 – prva obravnava
 16. Potrditev Investicijskega programa zamenjave sedežnice Šimnovec
 17. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 – prva obravnava