Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prva seja Občinskega sveta Občine Kamnik (v živo)

Prva seja Občinskega sveta Občine Kamnik (v živo)

Ob 16. uri se je v sejni dvorani Občine Kamnik, pričela prva seja Občinskega sveta Občine Kamnik.

Pred sejo je novoizvoljeni župan Marjan Šarec, ki je osebno pozdravil vse svetnike, ki so se prve seje udeležili v polnem številu. Prvo sejo, kot najstarejši svetnik, vodi nekdanj župan Tone Smolnikar.

V prvi točki dnevnega reda svetniki poslušajo poročilo Občinske volilne komisije, ki ga podaja predsednik le-te Dušan Žumer.

Po seznanitvi s poročilom Občinske volilne komisije je bila seja za 20 minut prekinjena, v nadaljevanju pa so svetniki, pod točko 3 in 4,  brez pripomb, pritožb in razprave potrdili poročila o volitvah.

Sledil je nagovor župana Marjana Šarca, ki je nove svetnike pozval naj ne pozabijo, da so vsi skupaj tu zato, da delajo v korist občanov.

Kot zadnjo točko seje so svetniki potrdili imenovanje članov Komisije za volitve in mandatna vprašanja v sestavi:

Karla Urh, predsednica
Matej Tonin
Nives Matjan
Marjan Novak Škatla
Duško Papež
Mojca Jončeska Malovrh
Marija Sitar Močnik

Sledi skupinsko slikanje in manjša pogostitev v poročni dvorani.