Naslovnica / NOVICE / Radarska “molznica” na Šutni

Radarska “molznica” na Šutni

Ste vedeli, da omejitev hitrosti pri vožnji prek Šutne, kjer je zadnje čase pogosto moč opaziti tudi neoznačeno policijsko vozilo z napravo za merjenje hitrosti, znaša 10 km/h.

Za motorni promet sicer običajno zaprta Šutna, zaradi gradbenih del, ki potekajo v središču mesta, to poletje prek dneva služi kot priročna obvoznica. Ker gre za posebej zavarovano območje umirjenega prometa oz. območje za pešce, pa se prek Šutne ne smete peljati hitreje od kot 10 kilometrov na uro, na Šutni pa je bil v zadnjem času, med drugim tudi danes, opažen oz. postavljen tudi policijski stacionarni radar, s katerim policisti lovijo prehitre voznike.

Kazni za prekoračitev hitrosti na območju za pešce so drastične, saj vas v primeru, da namesto 10 km/h, po Šutni peljete s hitrostjo 31 km/h, lahko doleti kazen v višini 1.000 evrov ter 5. kazenskih točk.

Poostren nadzor prometa in pogoste meritve hitrosti na Šutni, naj bi bile posledica številnih pritožb in zahtev tamkajšnjih prebivalcev, katerih skrb za prometno varnost je vsekakor hvalevredna, upamo pa le, da se razlog njihovega pritoževanja nad prometno Šutno ne skriva v ogorčenju zaradi onemogočenega (nepravilnega) parkiranja pred lastnim pragom, s katerim nemalokrat tudi sami ovirajo in ogrožajo promet.

Ker v mestnem središču Kamnika že celo poletje vladajo domala nemogoče prometne razmere, ki kaj lahko zmedejo tudi mlajše in vožnje vešče voznike, smo Policijsko upravo Ljubljana zaprosili za nekaj podatkov, ki utegnejo biti zanimivi tudi za naše bralce.

Maja Cipele – Adlešič, predstavnica za stike z javnostmi PU Ljubljana, nam je na vprašanje čemu lahko pripišemo nenadno povečano nadzorovanje prometa na Šutni, koliko prehitrih voznikov je na Šutni ujel radar ter koliko je znašala najvišja izmerjena hitrost v kamniški coni za pešce, posredovala naslednji odgovor:

»Na začetku želimo pojasniti, da je delo policije na področju zagotavljanja prometne varnosti  predvsem usmerjeno na tiste kraje, kjer pogosteje prihaja do prometnih nesreč in v tiste vzroke – kršitve, ki so najpogostejše za te prometne nesreče. Policisti pa se seveda odzovejo tudi na prijave občanov o nevarnih odsekih cest in prijave kršitev na le-teh, kot je bilo tudi v primeru, o katerem sprašujete.

Pri  pregledu  statističnih podatkov za ulico Šutna je bilo ugotovljeno, da so   bile  v  obdobju od 1. 1. 2016 do 17. 8. 2016  obravnavane – 4 (štiri) prometne  nesreče, v istem obdobju v letu 2017 pa 2 (dve) prometni nesreči.

V  vseh  primerih  je šlo za prometne nesreče z materialno škodo, vzroki za nesreče pa so bili premiki z vozilom.

Policisti so na ulici Šutna (v istem časovnem obdobju) med nadzorom prometa v  letu  2016  izvedli  10 ukrepov, v letu 2017 pa 30 ukrepov (17 plačilnih nalogov  je bilo izdanih zaradi prekoračitev hitrosti). Meritve hitrosti so bile  opravljene  s stacionarnim merilnikom hitrosti,  povprečna  izmerjena hitrost  z upoštevano varnostno razliko pa je bila  20 km/h.«

Podatka o tem kolikšen je izmerjen šutenski »hitrostni rekord« nam s PU Ljubljana niso posredovali, so pa v odgovoru dodali še zanimivo statistiko, ki pravi, da se je na  območju celotne  Policijske postaje Kamnik do današnjega dne v letu  2017, skupaj pripetilo 165 (153) prometnih nesreč, izvedenih pa je bilo  1.719  (1.677) ukrepov zoper kršitelje, kar kaže na to, da se je število prometnih prekrškov v primerjavi z letom prej (v oklepaju so podatki za leto 2016), kar prevej povečalo.

Koliko vas lahko dirkanje po Šutni lahko udari po žepu, pa si lahko razberete iz spodnjega cenika.

»Cenik« kazni za prekoračitev hitrosti

Kazni za prekoračitev hitrosti na posebej zavarovanih območjih v naselju, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h in na 10 km/h v območju umirjenega prometa in v območju za pešce:

  • vključno do 5 km/h = 40 EUR
  • nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 EUR
  • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 300 EUR + 3 kazenske točke
  • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 1.000 EUR + 5 kazenskih točk
  • več kot 30 km/h = 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja