Naslovnica / Napovedi in obvestila / Razpis letovanja za otroke občin Kamnik in Komenda

Razpis letovanja za otroke občin Kamnik in Komenda

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

R A Z P I S U J E

L E T O V A N J A   2 0 1 5

ZA OTROKE (STARE OD 5 DO 19 LET) OBČINE KAMNIK IN KOMENDA

 V letošnjem letu sta na voljo sledeča termina:

  1. izmena Debeli rtič 14.07. do 24.07.2015
  2. izmena Savudrija 24.07. do 03.08.2015  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva, da so bili otroci, katerim bodo sofinancirali letovanje, v lanskem letu vsaj 3x pri zdravniku. Veliko otrok zdravnika niso obiskali tolikokrat, zato se lani za letovanja niso zanimali. V letošnjem letu uvajamo dve novosti:

  1. ZA LETOVANJA BOMO VODILI DVOJNO EVIDENCO:
  • zdravstvena indikacija

za otroke, katerim bodo zdravniki odobrili zdravstveno indikacijo (na Debelem rtiču 17 otrok iz Kamnika in 8 otrok iz Komende, v Savudriji pa 16 otrok iz Kamnik ter 8 iz Komende). Teh otrok bomo, glede na odložitev ZZZS-ja lahko sprejeli 49.

  • socialna indikacija

Otrokom, katerim zdravniki ne bodo odobrili zdravstvene indikacije, bomo, na podlagi % dohodka na družinskega člana (razvidno iz določbe o otroških dodatkih /CSD/ dodelili socialno indikacijo (na Debelem rtiču 10 otrok iz Kamnika in 5 otrok iz Komende, v Savudriji pa 9 otrok iz Kamnik ter 6 iz Komende). Teh otrok bomo, glede na dodeljena sredstva s strani obeh občin, lahko sprejeli še 30.

  1. PRIJAVE SPREJMEMAMO SAMO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST. IZPOLNJENE VLOGE LAHKO ZAČNETE ODDAJATI OD VKLJUČNO 20.05.2015, PREJ JIH NE BOMO SPREJELI.