Naslovnica / Napovedi in obvestila / Razpis: Povabilo k sodelovanju na pozivu LAS za nevladne organizacije

Razpis: Povabilo k sodelovanju na pozivu LAS za nevladne organizacije

Lokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju zasvojenosti in spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Mladinski center Kotlovnica je tudi v letu 2018 izvajalec in koordinator LAS v občini Kamnik.

LAS tudi letos vabi k sodelovanju na pozivu za nevladne organizacije. Predmet poziva je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti od drog in nekemičnih zasvojenosti mladih od 15 do vključno 29 let ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja zasvojenosti od drog ali nekemičnih zasvojenosti pri mladih. 

Poziv velja do porabe sredstev. Prijave je potrebno oddati v tiskani obliki priporočeno po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Poziv LAS za NVOje«.

Mladinski center Kotlovnica

Povezava:

Razpisna dokumentacija:Poziv LAS za NVO v .doc