Naslovnica / Napovedi in obvestila / Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Kamnik

Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Kamnik

Občina Kamnik je objavila Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Kamnik.

Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v občini Kamnik v letu 2021.2.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki:

  • so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in čebelarstva;
  • imajo sedež na območju občine Kamnik oziroma opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo;
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti;
  • da redno –letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo;
  • opravljajo dejavnost na neprofitni podlagi

V proračunu Občine Kamnik za leto 2021 je za sofinanciranje društev s področja kmetijstva namenjenih skupaj 10.000 €.

Rok za prijavo: do torka, 20. 4. 2021.

Celotno besedilo razpisa in spremno dokumentacijo si lahko ogledate in prenesete s spodnjih povezavah.

Povezavi