Naslovnica / Napovedi in obvestila / Nepovratna sredstva za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

Nepovratna sredstva za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

Razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2016.

Namen razpisa:

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

A) vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,
B) vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
C) vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb.

Višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR.

Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

  • so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov,
  • so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije.

Rok za predložitev vlog je 28. 9. 2016.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih popolnih vlog.

Povezave do razpisne dokumentacije:

X