Naslovnica / NOVICE / Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Šmarca

Člani in članice PGD Šmarca so se v petek, 8. marca 2019, zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali poslovanje ter opravljeno delo v preteklem letu. V poročilih je bilo predstavljeno opravljeno delo na organizacijskem in operativnem področju v preteklem letu, člani so soglasno potrdili vsa poročila preteklega leta in sprejeli program dela za leto 2019.

Občnega zbora so se udeležili gostje, in sicer župan Matej Slapar, predstavnik Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjaž Srša, predstavnik Gasilske zveze Kamnik, predstavniki sosednjih gasilskih društev in predstavnik Krajevne skupnosti Šmarca.

 

Župan Matej Slapar je uvodoma poudaril, da so gasilske enote v občini Kamnik odlično organizirane v sistemu zaščite in reševanja, kar je ne nazadnje odraz uspešno izvedenih intervencij. Dejal je, da društvo zelo dobro deluje in je v lanskem letu opravilo veliko dela tako pri opravljanju javne gasilske službe kot na področju dela z mladino, veterani in članicami ter na drugih organizacijskih področjih. Pri nadaljnjem delu in realizaciji zadanega programa dela pa jim je zaželel uspešno tudi v letu 2019.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik