Naslovnica / NOVICE / Šemso Mujanovič odstopil z mesta ravnatelja GSŠRM

Šemso Mujanovič odstopil z mesta ravnatelja GSŠRM

Ravnatelj Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Šemso Mujanovič je Svet zavoda GSŠRM in zaposlene seznanil, da nepreklicno odstopa z mesta direktorja kamniške gimnazije. Lahko bi rekli, da položaj direktorja, ki ga je prevzel pred slabimi šestimi leti, zapušča v enakem slogu, kot ga je prevzel – presenetljivo.

Šemso Mujanović nam je v telefonskem pogovoru pojasnil, da so razlogi za odstop povsem osebne narave, v svoji odstopni izjavi oz. pojasnilu Svetu zavoda GSŠRM in zaposlenim pa je zapisal, da se je z idejo o odstopu in pomisleki o nadaljevanju vodenja šole ubadal že prej, vendar je vsakič znova še našel motiv za nadaljevanje začrtanega del, oz. kot je zapisal:

»Tokrat je drugače, dolgo sem razmišljal in sprejel to dokončno odločitev, saj iskreno menim, da bi vztrajanje oziroma nadaljevanje pripeljalo do stagniranja šole in mogoče kakšnih slabih/škodljivih odločitev za šolo ali za mene.”

Vodenje tako velikega zavoda kot je kamniški srednješolski center zagotovo ni mačji kašelj, še posebej, ker je Šemso Mujanović vodenje le-tega moral prevzeti zelo na hitro in ne v ravno najboljšem stanju, vendar se je le-to, v letih njegovega vodenja, občutno izboljšalo, kamniška Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra pa se je, kar neizpodbitno dokazujejo tako dosežki dijakov na različnih področjih, kot tudi njihova nadpovprečna uspešnost na maturi, trdno zasidrala med najboljšimi in najuspešnejšimi srednješolskimi ustanovami v Sloveniji.

V zadnjih letih je šoli, pod vodstvom ravnatelja Šemsa Mujanovića, uspelo razrešiti tako kadrovske, kot tudi finančne težave oz. kot je zapisal Mujanović v svojem pojasnilu: »Tako kadrovske težave, finančne kot tudi vpisne težave so rešene in šola stoji za dokaj stabilnih temeljih. Zagotovo bo mojemu nasledniku precej lažje začeti, saj bo imel pravo primopredajo, stabilno tržno dejavnost zavoda, rešene kadrovske težave, dober vpis in zavod, ki stoji na finančno trdnih temeljih.«

Ob vsem skupaj bi lahko celo rekli, da je odstopna izjava Šemsa Mujanovića svojevrsten unikum, saj se v njej Mujanović ne išče izgovorov in se ne sklicuje na morebitne težave, ampak je v njej precej samokritično zapisal: »Z mojim vodenjem in v skladu z mojo vizijo je šola prispela do določene ravni, ki dejansko pomeni moj domet; menim, da bi le s težavo lahko naredil kaj več oziroma bi moral spremeniti tudi določene prijeme s katerimi sem vodil do sedaj. To pa nisem pripravljen narediti, saj ni v skladu z mojimi prepričanji. Zato sem globoko prepričan, da je za šolo bolje, če pride nekdo z novo energijo, novimi idejami, ki lahko šolo popelje na še višjo raven. Ne spadam pa med tiste, ki bi se oklepali položaja za vsako ceno kot je to znano v ravnateljskih vrstah.«

Šemso Mujanović bo v času, dokler Svet zavoda ne imenuje novega ravnatelja – njegov redni, petletni mandat, bi se iztekel v začetku leta 2019 – oz. vršilca dolžnosti, še naprej opravljal svoje naloge, vendar najkasneje do konca tega šolskega leta, s čemer je vodstvu oz. organom zavoda dal na razpolago dovolj časa, da se v miru in nemoteno izpeljejo vse potrebni postopki, ne da bi bilo delo šole in zavoda pri tem kakorkoli moteno.

Bo pa Šemso Mujanović še naprej ostal na šoli kot učitelj, oz. kot je zapisal na koncu svoje odstopne izjave: »Ostajam na šoli kot učitelj in še vedno se bom po najboljših močeh trudil za dobrobit šole in programov v katerih bom poučeval. Moj naravni talent in občutek za delo z mladino mi je omogočal dobro učiteljsko delo in to sem vedno rad delal. Menim, da kot učitelj lahko dam šoli več.«