Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / Seznam kandidatk in kandidatov za svete krajevnih skupnosti

Seznam kandidatk in kandidatov za svete krajevnih skupnosti

Na lokalnih volitvah, ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018, bodo volivke in volivci svoje glasove namenili tudi novim članicam in članom svetov krajevnih skupnosti.

Nekatere izmed 22-ih krajevnih skupnosti na območju občine Kamnik delujejo prav dobro in zgledno, krajani posameznih krajevnih skupnostipa že vrsto let skorajda ne vedo več, da njihova krajevna skupnost sploh še deluje in obstaja.

V  večini krajevnih skupnosti se za položaje krajevnih svetnikov in svetnic poteguje zgolj ena lista kandidatk in kandidatkov, v krajevnih skupnostih Črna, Duplica, Kamniška Bistrica, Motnik, Podgorje, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Volčji Potok in Zaprice, pa si krajani očitno želijo sprememb v vodenju in delovanju njihove krajevne skupnosti, tako da bodo imeli tamkajšnji krajani moč izbirati med različnimi kandidati. V krajevno politiko oz. politiko nekaterih krajevnih skupnosti, pa se kot edina stranka s svojimi kandidati in kandidatkami poskuša vključiti tudi lokalni odbor stranke Levica.

 

OBČINA KAMNIK
seznam kandidatov za člane v svetih krajevnih skupnosti

Krajevna skupnost – Črna pri Kamniku – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Klemen Udovč, 19.11.1980, Stahovica, Krivčevo 14b, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Vilko Kešnar, 26.6.1966, Stahovica, Krivčevo 7a, 1242 Stahovica FRANČIŠKA OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Simon Golob, 21.9.1994, Stahovica, Zavrh pri Črnivcu 1, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Valentina Brelih, 2.9.1984, Stahovica, Podstudenec 11a, 1242 Stahovica FRANČIŠKA OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Vida Romšak, 20.6.1955, Stahovica, Potok v Črni 5a, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Francka Starovasnik, 9.1.1962, Stahovica, Krivčevo 6c, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Janko Spruk, 2.12.1988, Stahovica, Krivčevo 25, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Irena Ručigaj, 22.9.1963, Stahovica, Gozd 17d, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Pavel Žvelc, 4.8.1948, Stahovica, Gozd 52, 1242 Stahovica LADISLAV OSOLNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Duplica – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Marija Trebušak, 10.3.1948, Kamnik, Bakovniška ulica 5, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Lučka Vavpetič, 6.11.1984, Kamnik, Groharjeva ulica 2, 1241 Kamnik LOKALNI ODBOR LEVICA KAMNIK
3 Bogdan Pogačar, 20.8.1979, Kamnik, Bakovnik 7, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Andrej Hribar, 15.1.1967, Kamnik, Jakopičeva ulica 12, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Dragan Panić, 22.9.1981, Kamnik, Jakopičeva ulica 29, 1241 Kamnik MARKO BOJEC IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Ivana Helena Križnik, 13.4.1945, Kamnik, Slatnarjeva ulica 2, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Marjan Jerman, 10.4.1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 47, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Ema Matjaž, 31.3.1968, Kamnik, Dobajeva ulica 2, 1241 Kamnik ANTON JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Martin Nartnik, 31.7.1956, Kamnik, Ljubljanska cesta 15c, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV
10 Andraž Matjaž, 15.11.1993, Kamnik, Dobajeva ulica 2, 1241 Kamnik ANTON JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
11 Vesna Janežič, 8.3.1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 12, 1241 Kamnik DRAGICA POŽEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Godič – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Mira Potokar, 1.9.1958, Stahovica, Godič 23, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Zvonko Klobučar, 14.9.1954, Stahovica, Godič 80a, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Anica Starovasnik, 27.7.1953, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 1a, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Uroš Uranič, 2.6.1973, Stahovica, Godič 4, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Marija Arko, 2.2.1964, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 36, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Boštjan Resnik, 17.1.1971, Stahovica, Godič 45i, 1242 Stahovica LO LEVICA KAMNIK
7 Roman Dobovšek, 25.5.1972, Stahovica, Vodice nad Kamnikom 2b, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Mihela Gabrovec, 14.8.1971, Stahovica, Brezje nad Kamnikom 1a, 1242 Stahovica SONJA DOBOVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Nina Cestnik Pavlič, 6.1.1984, Stahovica, Bistričica 27, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Jurij Čevka, 23.3.1959, Stahovica, Bistričica 4c, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Gregor Mlakar, 2.11.1988, Stahovica, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Maja Pančur, 11.11.1986, Stahovica, Bistričica 15a, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Mateja Jeras, 29.8.1976, Stahovica, Bistričica 6, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Dominik Čevka, 4.9.1981, Stahovica, Zakal 14, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Jure Pavlič, 7.8.1989, Stahovica, Stahovica 30a, 1242 Stahovica JOŽE URH IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Mirjana Kemperl, 29.9.1972, Stahovica, Županje Njive 23, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Klemen Gradišek, 23.1.1980, Stahovica, Županje Njive 30b, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Andrej Potočnik, 12.12.1967, Stahovica, Županje Njive 25, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Aleš Hribar, 1.11.1983, Stahovica, Stahovica 21b, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Maja Žagar, 22.2.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Žan Potočnik, 22.9.1997, Stahovica, Stahovica 11c, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Božena Habjan Prusnik, 6.11.1959, Stahovica, Zgornje Stranje 4b, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Janez Cerar, 30.1.1948, Stahovica, Stolnik 12a, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Robert Uranič, 19.6.1968, Stahovica, Zgornje Stranje 54, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Franci Šimenc, 14.3.1969, Stahovica, Zgornje Stranje 31, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Mariana Paula Rezelj, 24.11.1967, Stahovica, Spodnje Stranje 25e, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Boštjan Lavrič, 7.9.1962, Stahovica, Zgornje Stranje 43a, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Alojz Zamljen, 23.3.1969, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 7a, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Marta Balantič, 23.9.1976, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 3, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Urška Kregar, 7.11.1975, Stahovica, Kregarjevo 17, 1242 Stahovica KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Damijan Krmavnar, 31.10.1982, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 5a, 1242 Stahovica ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Motnik – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Marjan Semprimožnik, 8.7.1970, Motnik, Motnik 6b, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Peter Sajovic, 23.6.1959, Motnik, Motnik 16a, 1221 Motnik ZLATICA GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Majda Hribar, 13.2.1977, Motnik, Motnik 22a, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Motnik – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Nikolaj Bergant, 1.12.1981, Motnik, Motnik 37, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Simonca Koželj, 18.2.1971, Motnik, Motnik 59, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Mihael Poljanšek, 18.8.1967, Motnik, Motnik 59a, 1221 Motnik ZLATICA GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Motnik – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Janko Podbregar, 8.12.1960, Motnik, Zgornji Motnik 12, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Marko Orehovec, 30.5.1983, Motnik, Zgornji Motnik 3, 1221 Motnik ZLATICA GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Ančka Podbevšek, 2.7.1965, Motnik, Zgornji Motnik 15, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Motnik – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 David Slapnik, 8.9.1982, Motnik, Bela 28, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Mitja Grzinčič, 30.6.1957, Motnik, Bela 16, 1221 Motnik ZLATICA GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Janja Pestotnik, 16.12.1970, Motnik, Bela 30, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Motnik – VOLILNA ENOTA 05

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Marjan Pec, 11.2.1952, Motnik, Zajasovnik – del 12, 1221 Motnik ZLATICA GOGALA IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Anton Hribar, 31.8.1957, Motnik, Zajasovnik – del 2, 1221 Motnik DARINKA ZUPANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Nevlje – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Vesna Kropivšek, 18.4.1985, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 50, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Mitja Mihelič, 20.10.1980, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 151, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Anica Burja, 13.7.1970, Kamnik, Poreber 21, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Vanja Flis Gričar, 8.10.1977, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 103, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Nataša Golob, 15.1.1979, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 130, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Janez Pančur, 18.3.1965, Kamnik, Oševek 16, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Jure Poljanšek, 14.4.1983, Kamnik, Hrib pri Kamniku 2, 1241 Kamnik TOMAŽ PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Podgorje – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Gašper Petek, 20.12.1972, Kamnik, Podgorje 122b, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Mirko Žurbi, 10.8.1955, Kamnik, Podgorje 61c, 1241 Kamnik ELA TONIN MALI IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Uroš Benkovič, 16.9.1979, Kamnik, Podgorje 44, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Nika Učakar Golob, 1.3.1978, Kamnik, Podgorje 3c, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Boris Mikuš, 27.10.1974, Kamnik, Podgorje 52, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Petra Košir, 6.7.1988, Kamnik, Podgorje 122b, 1241 Kamnik ELA TONIN MALI IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Štefan Grošelj, 24.12.1951, Kamnik, Podgorje 39, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Natalija Trebušak, 16.1.1989, Kamnik, Podgorje 123a, 1241 Kamnik ELA TONIN MALI IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Stanislav Kranjc, 1.1.1961, Kamnik, Podgorje 50, 1241 Kamnik ELA TONIN MALI IN SKUPINA VOLIVCEV
10 Andreja Hacin Žurbi, 11.2.1983, Kamnik, Podgorje 61c, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV
11 Janko Baloh, 7.3.1956, Kamnik, Podgorje 54, 1241 Kamnik ELA TONIN MALI IN SKUPINA VOLIVCEV
12 Mira Benkovič Tonin, 17.7.1982, Kamnik, Podgorje 44, 1241 Kamnik MARJAN BALOH IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Pšajnovica – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Stanislav Žavbi, 2.10.1956, Laze v Tuhinju, Laseno 3, 1219 Laze v Tuhinju SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Robert Pestotnik, 17.7.1974, Blagovica, Veliki Rakitovec 5, 1223 Blagovica SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Marjan Kancilija, 1.9.1971, Blagovica, Gabrovnica 4, 1223 Blagovica SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Monika Grašič, 29.10.1976, Blagovica, Mali Rakitovec 7, 1223 Blagovica SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Lidija Mali, 14.11.1982, Laze v Tuhinju, Pšajnovica 12, 1219 Laze v Tuhinju SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Marija Žibert, 3.7.1975, Blagovica, Veliki Rakitovec 2a, 1223 Blagovica SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Marjan Zalogar, 16.5.1977, Blagovica, Gabrovnica 9, 1223 Blagovica SREČO DACAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Sela pri Kamniku – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Joško Zavolovšek, 19.4.1960, Kamnik, Poljana 2, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Franc Poljanšek, 20.11.1962, Kamnik, Bela Peč 6, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Franc Sušnik, 6.10.1967, Kamnik, Rožično 5, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Metoda Hribar, 20.7.1974, Kamnik, Rožično 9, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Alenka Stehničar, 7.8.1984, Kamnik, Sela pri Kamniku 7, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Primož Pirc, 18.3.1975, Kamnik, Markovo 2 a, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Nataša Pivec, 18.10.1979, Kamnik, Sela pri Kamniku 28, 1241 Kamnik MILAN HRIBAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Srednja vas pri Kamniku – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Matej Mali, 19.11.1982, Laze v Tuhinju, Snovik 1b, 1219 Laze v Tuhinju AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Damijan Zdovc, 20.9.1971, Kamnik, Podhruška 4d, 1241 Kamnik AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Janez Pavlič, 27.2.1962, Laze v Tuhinju, Potok 8, 1219 Laze v Tuhinju AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Mira Drolc, 9.8.1970, Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 37, 1241 Kamnik AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Olga Bergant, 3.7.1953, Laze v Tuhinju, Vaseno 6, 1219 Laze v Tuhinju AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Irena Koncilija, 22.3.1966, Laze v Tuhinju, Pirševo 3, 1219 Laze v Tuhinju AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Branislav Mavsar, 16.9.1964, Laze v Tuhinju, Loke v Tuhinju 3j, 1219 Laze v Tuhinju AVGUST KERIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Šmarca – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Olga Tonin, 28.6.1971, Šmarca, Bistriška cesta 4, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Sabina Romšak, 23.2.1972, Šmarca, Zelena pot 1a, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Matija Podržaj, 30.11.1984, Šmarca, Grintovška cesta 13, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Matjaž Šporar, 30.12.1960, Šmarca, Kamniška cesta 63a, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Anja Grašič, 2.8.1995, Šmarca, Trata 3, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Gašper Pavlin, 30.8.1982, Šmarca, Trata 7, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Mitja Šarec, 23.2.1972, Šmarca, Habjanova ulica 4, 1241 Kamnik IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Šmartno v Tuhinju – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Monika Berisha, 17.4.1988, Laze v Tuhinju, Stebljevek 4, 1219 Laze v Tuhinju NINA MODRIJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Sandra Žibert, 12.9.1993, Laze v Tuhinju, Buč 15, 1219 Laze v Tuhinju NINA MODRIJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Peter Hočevar, 12.6.1978, Laze v Tuhinju, Hruševka 1a, 1219 Laze v Tuhinju NINA MODRIJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4 mag. Mitja Zabavnik, 11.6.1982, Laze v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 4b, 1219 Laze v Tuhinju NINA MODRIJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Janez Pavlič, 5.4.1975, Laze v Tuhinju, Buč 6, 1219 Laze v Tuhinju NINA MODRIJAN IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Janez Pavlič, 15.11.1978, Laze v Tuhinju, Sidol 6, 1219 Laze v Tuhinju ROK GALIN IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Vera Gržan, 17.2.1973, Laze v Tuhinju, Sidol 1c, 1219 Laze v Tuhinju ROK GALIN IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Janez Pančur, 7.10.1956, Laze v Tuhinju, Kostanj 8, 1219 Laze v Tuhinju ROK GALIN IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Andreja Kadunc, 19.10.1980, Laze v Tuhinju, Sidol 3, 1219 Laze v Tuhinju ROK GALIN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Špitalič – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Matjaž Sedeljšak, 31.5.1973, Motnik, Špitalič 27, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Romina Suhoveršnik, 8.2.1985, Motnik, Špitalič 4, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Fanika Drolc, 2.10.1973, Motnik, Bela 26, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Špela Hribar, 15.8.1995, Motnik, Špitalič 38, 1221 Motnik MARJAN PANČUR IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Marjan Karo, 13.8.1976, Motnik, Okrog pri Motniku 2, 1221 Motnik MARJAN PANČUR IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Marko Drolc, 30.8.1966, Motnik, Špitalič 10, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Bojana Pančur, 4.7.1980, Motnik, Špitalič 32a, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Valentin Hribar, 14.7.1959, Motnik, Špitalič 34a, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Igor Zajec, 26.6.1971, Laze v Tuhinju, Okrog pri Motniku 11, 1219 Laze v Tuhinju MARJAN PANČUR IN SKUPINA VOLIVCEV
10 Marko Pančur, 6.4.1972, Motnik, Bela 3b, 1221 Motnik DANICA DROLC IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Cvetka Slapnik, 24.1.1989, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 39a, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Dejan Bajde, 25.7.1979, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 19, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Anže Bajde, 7.10.1983, Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 22, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Stanislav Pirš, 23.3.1970, Laze v Tuhinju, Stara sela 3a, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Peter Zajc, 15.10.1982, Laze v Tuhinju, Golice 14a, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 05

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Franci Železnik, 5.7.1973, Laze v Tuhinju, Češnjice v Tuhinju 1b, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 06

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Marko Šmit, 12.1.1972, Laze v Tuhinju, Črni vrh v Tuhinju 6, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 07

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Janez Stojc, 30.5.1976, Laze v Tuhinju, Cirkuše v Tuhinju 1a, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 08

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Franc Hribar, 5.1.1983, Laze v Tuhinju, Liplje 1, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 09

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Robert Zalaznik, 26.8.1974, Laze v Tuhinju, Veliki Hrib 3, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tuhinj – VOLILNA ENOTA 10

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Janez Hribar, 22.3.1974, Laze v Tuhinju, Mali Hrib 4c, 1219 Laze v Tuhinju JANEZ ŠTUPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Tunjice – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Tatjana Lipovšek, 13.1.1964, Kamnik, Tunjiška Mlaka 19c, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Aleksander Mikuš, 16.5.1961, Kamnik, Košiše 17, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Jan Žavbi, 12.11.1998, Kamnik, Tunjice 36b, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Mirko Golob, 1.11.1967, Kamnik, Tunjice 36, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Simona Brulc, 5.10.1972, Kamnik, Tunjice 35a, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Milena Erbežnik Klanšek, 26.10.1966, Kamnik, Tunjice 29, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Valentin Zabavnik, 4.1.1953, Kamnik, Košiše 16, 1241 Kamnik MATJAŽ SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Volčji Potok – VOLILNA ENOTA 03

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Andraž Vehovar, 1.3.1972, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 3, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Samo Jerman, 13.5.1978, Radomlje, Volčji Potok 11, 1235 Radomlje ANTON ŽIBERT IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Peter Kuret, 23.2.1983, Radomlje, Volčji Potok 10a, 1235 Radomlje ANTON ŽIBERT IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Petra Kregar, 22.7.1984, Radomlje, Volčji Potok 8, 1235 Radomlje ANTON ŽIBERT IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Robert Kancilija, 24.4.1974, Radomlje, Volčji Potok 39, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Domen Virant, 21.9.1992, Radomlje, Volčji Potok 7, 1235 Radomlje MATEJ ŠARC IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Vinko Kveder, 21.7.1963, Radomlje, Volčji Potok 24c, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Boštjan Repnik, 22.7.1977, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 12a, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Meta Gruden Cankar, 3.1.1991, Radomlje, Volčji Potok 40b, 1235 Radomlje MATEJ ŠARC IN SKUPINA VOLIVCEV
10 Maja Vtič, 23.6.1968, Radomlje, Volčji Potok 39l, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
11 Renata Černivec, 19.4.1977, Radomlje, Rudnik pri Radomljah 9, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV
12 Kilijana Tomelj, 30.8.1980, Radomlje, Volčji Potok 45a, 1235 Radomlje FRANC SRŠEN IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Vranja Peč – VOLILNA ENOTA 01

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Štefanija Sovinšek, 17.12.1960, Kamnik, Spodnje Palovče 12, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Ivana Vodlan, 19.2.1958, Kamnik, Vranja Peč 4, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Alojzij Golob, 5.5.1968, Kamnik, Spodnje Palovče 20, 1241 Kamnik ANJA GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Danijel Erdani, 26.6.1996, Kamnik, Trebelno pri Palovčah 1, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Jožef Narat, 18.3.1972, Kamnik, Velika Lašna 25, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Mihael Brlec, 8.5.1990, Kamnik, Zgornje Palovče 3, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Irena Pavlič, 18.6.1970, Kamnik, Velika Lašna 3, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Uroš Zalaznik, 12.5.1984, Kamnik, Velika Lašna 9, 1241 Kamnik JURIJ ZALAZNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Gregor Grčar, 3.1.1981, Kamnik, Spodnje Palovče 17, 1241 Kamnik SREČKO KRZNAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Kamnik-Center – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Ivo Griljc, 29.10.1951, Kamnik, Levstikova ulica 11, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Simon Klevže, 7.10.1982, Kamnik, Žale 18c, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Mihael Resnik, 28.9.1951, Kamnik, Maistrova ulica 32, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Irena Jeras, 15.6.1965, Kamnik, Kettejeva ulica 25, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Ivanka Učakar, 24.10.1952, Kamnik, Šolska ulica 5, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Nuša Lisjak, 24.3.1955, Kamnik, Parmova ulica 5a, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Janez Repanšek, 3.4.1956, Kamnik, Kolodvorska ulica 3, 1241 Kamnik ROK SPRUK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Mekinje – VOLILNA ENOTA 02

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Domen Brumec, 11.3.1990, Mekinje, Zduša 21, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Leon Bernot, 14.8.1996, Mekinje, Cesta treh talcev 8a, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Agata Sankovič, 1.2.1953, Mekinje, Drnovškova pot 14, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Urška Petek, 2.4.1982, Mekinje, Pot na Jeranovo 7, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Zdenka Petek, 14.3.1951, Mekinje, Pot na Jeranovo 7, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Blaž Letnar, 23.8.1992, Mekinje, Cesta treh talcev 10a, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Nace Koncilja, 13.9.1991, Mekinje, Jeranovo 7, 1241 Kamnik BRANE (FRANC) GOLOB IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Novi trg – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Tilen Travnik, 4.6.1981, Kamnik, Na jasi 6, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Anja Klančnik, 11.7.1989, Kamnik, Na jasi 3, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Ivan Bizjak, 7.5.1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Blanka Kralj, 12.8.1974, Kamnik, Pot na Dobravo 13, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Brina Redling, 26.7.1982, Kamnik, Novi trg 26a, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Jurij Reščič, 2.10.1965, Kamnik, Perovo 5, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Uroš Kokotec, 27.10.1992, Kamnik, Na bregu 30, 1241 Kamnik BOGDAN JAMŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Perovo – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Janez Bergant, 17.2.1955, Kamnik, Kovinarska cesta 24, 1241 Kamnik DANICA RAVNIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Robert Lipovšek, 23.8.1976, Kamnik, Livarska ulica 7, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 Luka Šabić Godec, 7.12.1984, Kamnik, Steletova cesta 3, 1241 Kamnik LOKALNI ODBOR LEVICA KAMNIK
4 Edvard Osenk, 14.2.1958, Kamnik, Kovinarska cesta 2a, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Helena Kovačič, 20.3.1957, Kamnik, Ljubljanska cesta 11, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Majda Rojc, 4.10.1951, Kamnik, Zikova ulica 4, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Janez Čirič, 28.10.1949, Kamnik, Steletova cesta 1, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Manca Galjot, 11.12.1987, Kamnik, Kovinarska cesta 1c, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Mitja Kemperle, 15.6.1982, Kamnik, Zikova ulica 1, 1241 Kamnik FRANČIŠKA SEDUŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV

Krajevna skupnost – Zaprice – VOLILNA ENOTA 04

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja
1 Damijana Serša, 27.3.1966, Kamnik, Ulica Toma Blejca 8, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
2 Ivan Mitrevski, 25.5.1979, Kamnik, Župančičeva ulica 5, 1241 Kamnik LOKALNI ODBOR LEVICA KAMNIK
3 Pavel Serša, 6.6.1955, Kamnik, Ulica Toma Brejca 8, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
4 Denis Pirc, 14.8.1960, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7a, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
5 Nevenka Hrastovec, 6.2.1968, Kamnik, Jurčičeva ulica 17, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
6 Zdravko Vrankar, 4.11.1959, Kamnik, Ulica Vilka Rožiča 11, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
7 Metka Šubic, 21.1.1960, Kamnik, Trdinova ulica 3, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
8 Miha Novak, 12.7.1985, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7, 1241 Kamnik NADA PIRC IN SKUPINA VOLIVCEV
9 Kartini Djalil, 14.1.1973, Kamnik, Župančičeva ulica 2, 1241 Kamnik LOKALNI ODBOR LEVICA KAMNIK
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve