Naslovnica / NOVICE / Skrivnostna namera o brezplačni oddaji prostora v mekinjskem samostanu

Skrivnostna namera o brezplačni oddaji prostora v mekinjskem samostanu

Občina Kamnik je na svoji spletni strani objavila Namero o oddaji v brezplačno uporabo iz katere je moč razbrati, da se namera nanaša na poslovni prostor v stabi 438 na naslovu Polčeva pot 10 oz. v prostorih nekdanjega samostana v Mekinjah.

Kot je navededeno iz objavljene namere, naj bi Občina Kamnik v brezplačno uporabo oddala večnamensko dvorano v pritljičju stavbe v izmeri cca. 72 m2, z možnostjo uporabe skupnih sanitari v neposredni bližini, in iscer za izvajanje aktivnosti delavnic in drugih oblik dela z udeleženci projekta razvoja in izvajanja kratkih programov socialne aktivacije.

Prostor naj bi bil v brezplačno uporabo oddan za določen čas za čas trajanja aktivnosti projekta razvoja in izvajanja kratkih programov socialne aktivacije.

Objavljena namera je precej skrivnostna, saj iz nje ni moč razbrati ne komu in ne za predvidoma koliko časa bo prostor oddan v brezplačno uporabo, obenem pa, vsaj za enkrat, še ni bilo moč zaslediti nobene informacije o tem, da je prostore v nekdanjem samostanu tudi že dejansko moč najeti.

Ker se v nekdanjem samostanskem kompleksu očitno (že) nekaj dogaja, smo Občino Kamnik zaprosili za nekaj informacij in pojasnil, ki jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.