Naslovnica / NOVICE / Slavko Poglajen, župan Občine Komenda, je podal oz. napovedal svoj odstop

Slavko Poglajen, župan Občine Komenda, je podal oz. napovedal svoj odstop

Slavko Poglajen, župan Občine Komenda, je na današnji seji prehitel svetnice in svetnike, ki so imeli pripravljeno soglasno zahtevo po njegovem takojšnjem in nepreklicnem odstopu, ter že na začetku seje podal svoj odstop, ki pa ga pogojuje še s predhodnim imenovanjem podžupana.

Burno dogajanje v Komendi, ki ga je konec lanskega leta povzročilo razkritje sodbe Vrhovnega sodišča v Ljubljani, ki je odločilo, da, da mora Občina Komenda družbi Palmarium, zaradi razlastitve infrastrukture in zemljišča na območju Sončne aleje v naselju Gmajnica, plačati odškodnino v višini  1,2 milijona evrov, kar bo nedvomno močno prizadelo delo občine, predvsem pa občinske investicije v že tako močno zadolženi občini Komenda, je na današnji, 15. redni seji Občinskega sveta Občine Komenda dobilo svoj delni epilog.

Komendski občinski svetniki in svetnice, ki županu Slavku Poglajnu očitajo prikrivanje podatkov in neobveščanje, predvsem pa popolno izgubo zaupanja, saj naj bi jih s tožbo in sodbo seznanil šele potem, ko je bilo že prepozno, so namreč za današnjo sejo pripravili soglasno izjavo s podpisi štirinajstih svetnic in svetnikov, v kateri so zahtevali njegov takojšen in nepreklicen odstop.

V njihovi nameri pa jih je vsaj nekoliko prehitel sam (nekdanji) župan Slavko Poglajen, ki je svojo odstopno izjavo podal že takoj na začetku same seje oz. napovedal svoj odstop, pri čemer je, domala v isti sapi dodal, da bo prihodnji teden najprej sklical še eno sejo, na kateri bo predlagal predlog spremembe statuta in imenoval podžupana, nato pa odstopil.

Takoj po županovi odstopni izjavi oz. napovedi odstopa je Martina Prezelj (NSi), predsednica Statutarno pravne komisije Občine Komenda, brez kake posebne obrazložitve predlagala, da se seja zapre za javnost, kar je župan Slavko Poglajen, bržkone v želji, da se komendsko oz. njegovo umazano perilo ne bi pralo na očeh javnosti, sprejel z odprtimi rokami, četudi je bil tovrsten predlog, vsaj po našem mnenju, podan v nasprotju s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Komenda, saj le-ta izključitev javnosti omogoča zgolj v primeru, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja, kar pa delovanje občine in občinske uprave zagotovo ni.

Komendski svetniki in svetnice so predlog o izključitvi javnosti, razen svetnika Romana Dobnikarja, brez kakršnih koli pomislekov, kvečjemu z nekaj nerodne zadrege in za lase privlečenimi argumenti, podprli z večino glasov. S tem pa so na nek način pokazali očitno nespoštovanje do vseh občank in občanov občine oz. svojih volivk in volivcev oz. davkoplačevalcev, ki imajo zagotovo vso pravico iz prve roke izvedeti, kaj se dogaja v njihovi oz. z njihovo občino – občani Komende so namreč o celotnem dogajanju zelo slabo obveščeni in pravzaprav sploh ne vedo kaj se dogaja – vendar so jim »njihovi« svetniki in svetnice to pravico odrekli. Najbrž tudi (ali pa predvsem) z namenom, da bodo lahko med njimi širili vsak svojo prirejeno in predvolilno obarvano resnico.

Glede na to, da so tudi izvoljeni člani in članice Občinskega sveta Občine Komenda z izključitvijo javnosti očitno pokazali, da so tudi sami v veliki meri nagnjeni k istemu »grehu«, kot ga očitajo svojemu (nekdanjemu) županu – netransparentnosti delovanja in neobveščanju, pa najbrž ne bo prav nič narobe, če skupaj z županom tudi sami podajo svoje odstopne izjave ter občankam in občanom občine Komenda omogočijo, da na izrednih volitvah povsem premešajo karte in  izvolijo »predstavnike ljudstva«, ki bodo znali delovati transparentno in javno, predvsem pa takšne, ki jim bodo lahko brezpogojno zaupali.

Izredna seja Občinskega sveta Občine Komenda, na kateri naj bi Slavko Poglajen dokončno odstopil s položaja župana, pred tem pa naj bi, po “tajnem” dogovoru z občinskim svetom imenoval dva podžupana, naj bi bila sklicana danes teden.

Zaradi napovedanega odstopa župana Slavka Poglajna, bo v Občini Komenda najbrž že v kratkem potrebno izvesti izredne volitve nadomestnega župana, ki bo župansko funkcijo opravljal do konca mandata oz. rednih volitev.

Kdo se bo za začasno župansko mesto potegoval zaenkrat še ni povsem jasno, imena bodočih začasnih županskih kandidatov, ki se bodo potegovali za komendsko župansko lento, pa bi bržkone lahko iskali tudi med podžupanoma, ki bosta imenovana prihodnji teden.

Več o dogajanju na današnji seji Občinskega sveta Občine Komenda, kolikor smo ga pred izključitvijo javnosti uspeli ujeti, pa si lahko ogledate v obeh priloženih videoposnetkih.