Naslovnica / NOVICE / Slovesnost ob 50. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič

Slovesnost ob 50. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič so slovesno obeležili 50. obletnico delovanja društva.

Prireditev se je začela s himno, ki jo je zaigrala Mestna godba Kamnik. Prvotni protokol so morali, zaradi nadaljnjih obveznosti gospoda župnika, v zadnjem trenutku nekoliko spremeniti. Tako so najprej prevzeli novo motorno brizgalno, saj je bila sedanja po več kot 30-tih letih uporabe precej iztrošena. Sledil je prevzem nove motorne brizgalne, in sicer tako, da je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Marko Drolc najprej predal ključe nove motorne brizgalne namestniku poveljnika Robertu Hribarju, le ta pa je predal ključe Andražu Balohu, ki bo skrbnik nove motorne brizgalne. Ta se je zahvalil za zaupanje in obljubil, da bo vestno in skrbno skrbel za novo motorno brizgalno. Upamo, da bo nova pridobitev dobro služila svojemu namenu.

 

Sledilo je razvitje novega prapora, ki je glavna zastava vsakega gasilskega društva in se pokaže na vseh pomembnih dogodkih, paradah, občnih zborih, pogrebih…, saj je v ponos gasilcem in kraju, kjer delujejo. Novi prapor, ki je po več kot šestinštiridesetih letih zamenjal starega, je ob glasbeni spremljavi Mestne godbe Kamnik, razvil predsednik Krajevne skupnosti Špitalič Marko Drolc, ki je izrekel zaobljubo: “Prevzemam prapor in obljubljam, da bo naše članstvo z nesebičnim delom vedno in povsod dokazovalo, da je vredno biti član gasilske organizacije in da bo pod tem praporom enotno in složno” ter prapor predal praporščaku.

 

Nato je bilo na vrsti pripenjanje trakov devetih darovalcev; med katerimi je bil v imenu Občine Kamnik povabljen na prizorišče tudi župan Matej Slapar. Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič Marko Drolc je podelil zahvale vsem donatorjem; med njimi je zahvalo za doniranje spominskega traku gasilskega prapora prejela tudi Občine Kamnik; oziroma v njenem imenu župan Matej Slapar.

Novo motorno brizgalno in prapor je blagoslovil župnik Nikolaj Štolcer, ter poudaril pomen blagoslova. Po končanem obredu je praporščak novega prapora opravil pozdrav s starim praporom z dotikom plamenice na konici, nato pa sta oba praporščaka nadaljevala pozdrav z ostalimi prapori.

 

Potem je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič Marko Drolc podelil zahvale botrom, ki so omogočili nakup nove motorne brizgalne. Seveda pa so gasilci hvaležni tudi vsem krajanom in prijateljem, ki so s prispevki pripomogli k nakupu. Prav tako so v Prostovoljnem gasilskem društvu Špitalič hvaležni tudi vsem donatorjem, ki so s finančnim prispevkom pripomogli k izdaji  kronike društva ob 50. obletnici. Med njimi je bila tudi Občina Kamnik.

Nato je prisotne nagovorili še predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič Marko Drolc, ki je ob tej priložnosti dejal: »Spoštovani gostje, gasilke in gasilci, mladina, krajanke in krajani ter vsi prijatelji gasilstva, prav lepo pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Špitalič je bilo ustanovljeno aprila 1970. Poseben pozdrav namenjam vsem ustanovnim članom društva, ki so danes med nami. Brez vas, namreč, mi danes ne bi bili tukaj, ko obeležujemo pomemben mejnik, in sicer 50 – letnico ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič. Smo gasilsko društvo I. kategorije, ki deluje pod okriljem Gasilske zveze Kamnik, na območju Občine Kamnik. Operativno območje delovanja društva obsega celotno Krajevno skupnost Špitalič, katere površina je 1942 hekrarov, kar pomeni, da je tretja po velikosti v Občini Kamnik.

V Gasilski zvezi Kamnik, ki jo danes sestavlja trinajst društev s področja občine Kamnik, smo eno od najmlajših društev. Upam si trditi, da v vseh ostalih stvareh za ostalimi ne zaostajamo. Imamo soliden vozni park, zgledno urejen ter opremljen gasilski dom, najpomembnejši med vsemi pa so seveda naši člani. Gasilska izobrazba je na visoki ravni, prav tako pa tudi delo v društvu na vseh področjih.

S hitrim tempom življenja in razvojem tehnike se vzporedno pojavljajo tudi nove nevarnosti. Naša osnovna dejavnost – gašenje požarov – celo upada, to pa predvsem zaradi našega učinkovitega dela na področju preventive. Močno pa naraščajo intervencije tehničnega značaja. Vse več je naravnih in drugih nesreč. Gasilci pa v naši državi ostajamo skoraj edini, ki v najtežjih primerih priskočimo na pomoč. Osnova za uspešno pomoč je usposobljen in izobražen gasilec ter dobra oprema. Za oboje omenjeno pa so seveda potrebna finančna sredstva in veliko izobraževanja.

Sredstva, ki nam jih občina namenja za delovanje in opremo, so v primerjavi z drugimi dobra. Za vzdrževanje takega nivoja društva, kot ga imamo, pa so žal samo sredstva občine premalo.

Zato bi se ob tej priložnosti rad zahvalil vsem krajanom, donatorjem in podpornikom za izkazano finančno, materialno in kakršnokoli drugo podporo. Brez vas društvo ne bilo tako kot je.

Zavedamo se, da je naše delo namenjeno predvsem zagotavljanju čim bolj varnega in kvalitetnega življenja naših krajanov oziroma vseh državljanov.

Za vse to, kar imamo danes, se zahvaljujem tudi vsem našim prednikom, ki so s trdim delom in modrim vodenjem ustvarili društvo, ki je v ponos kraju. Na nas vseh pa je, da to nadaljujemo.

Vsem članicam in članom našega društva ob 50-letnici iskreno čestitam z željo, da ohranimo in v prihodnje še nadgradimo visok nivo našega društva. Na pomoč!«

Župan Matej Slapar pa je prisotnim namenil naslednje besede: “Spoštovani predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič, tovariš Marko Drolc, spoštovani predsednikom Gasilske zveze Kamnik, tovariš Tomaž Zabavnik, spoštovane tovarišice in tovariši, gasilke in gasilci, spoštovani Špitalci, Špitalke, gostje in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni s strani Občine Kamnik. V ponos mi je, da lahko tudi tukaj v Špitaliču, tako kot v dvanajstih drugih krajih spregovorim pred gasilci, ki ste tukaj organizirani že 50 let. Če ne bi bilo zametkov pred 50-timi leti, ne bi bilo tega društvenega doma, ne bi bilo požarne varnosti, ne bi bilo organizirane varnosti pred drugimi nesrečami v tem kraju in kar je mogoče najpomembneje, ne bi bilo motiva kupu mladih, da se odločijo za gasilstvo namesto drugih stvari. Tukaj v Špitaliču prednjačite, imate veliko mladine, ki je vpisana v Gasilsko društvo, ki pomaga, ki se uči in to je za kraj zlatega denarja vredno. Nimajo vsi kraji v občini take sreče, kot jo ima Špitalič. Iskrena hvala vsem tistim, ki ste začeli z gasilstvom v Špitaliču in vsem vam, ki to nadaljujete: Marko Drolc, Tomaž Zabavnik in ostali članice in člani, tu, v Špitaliču. Gasilci ste tisti, ki ste 24 ur na dan, vse dni v letu, pripravljeni pomagati sočloveku, krajankam, krajanom in zato se vam v imenu štaba civilne zaščite Občine Kamnik za vse zahvaljujem in vam ob tej priložnosti izročam skromno zahvalo Občine Kamnik ob 50 obletnici delovanja zato, kar v Špitaliču delate. Hvala Marko, hvala vsej mladini in vsem, ki v Špitaliču delate za gasilstvo.”

Navzoče sta nagovorila tudi poveljnik Gasilske zveze Kamnik Gašper Baloh ter predstavnik Gasilske zveze Slovenije Janko Žuntar. Nato je Urša Baloh, ki je poskrbela za preplet misli in besed, na kratko predstavila 50-letno delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič. Veterani Gasilske zveze Kamnik so izstopali, ker so se prireditve udeležili v zgodovinskih gasilskih oblekah.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Špitalič Marko Drolc je podelil zahvale za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri razvoju društva in to je prejel tudi župan Matej Slapar v imenu Občine Kamnik.

 

Na slovesnosti so bila podeljena tudi priznanja in značke Gasilske zveze Kamnik ter odlikovanja. Vsem, ki so jih prejeli, iskreno čestitamo. Uradni del prireditve se je zaključil z Gasilsko koračnico, ki jo je zaigrala Meszna godba Kamnik. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« Prostovoljnemu gasilskemu društvu Špitalič iskreno čestitamo za 50 let delovanja.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik