Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / SLS gre na volitve z najboljšimi kandidati!

SLS gre na volitve z najboljšimi kandidati!

Predstavljamo vam nosilce list in svetniške kandidatke ter kandidate Slovenske ljudske Stranke po volilnih enotah na območju občine Kamnik.

Volilna enota 1

Jože Korošec

 1. Sem Jože Korošec, poročen in oče treh otrok. Po poklicu sem kmetovalec na kmetiji v Hruševki. Slovensko ljudsko stranko v občinskem svetu zastopam drugi mandat in sem tudi predsednik. Prav tako sem družbeno aktiven, kot predsednik Turističnega društva Gora sv. Miklavž, član župnijskega sveta in pojem v Mešanem pevskem zboru Mavrica. Sem član razvojnega sveta LAS Srce Slovenije. V preteklosti sem bil predsednik Zavoda za turizem in šport in član UO kmetijske zadruge. SLS se bo v tem mandatu zavzemala za enakomeren razvoj občine. Naše prioritete so kmetijstvo, infrastruktura podeželja, turizem, podjetništvo in skrb za najbolj ogrožene. Ker nam ne manjka kmečke pameti in ker nas poznate, smo vredni ZAupanja za razumne odločitve.
 2. Helena Kropivšek, Češnjice 3a, Laze V Tuhinju, sirarka, dop. dej. na kmetiji
 3. Stanislav Novak, Nevlje 18a, 1241 Kamnik, inž. ekt., inž. tehnolog
 4. Marta Šuštar, Markovo 14, Kamnik, komercialistka, klekljarska dela
 5. Aleksander Hribar, Praproče 2, Laze V Tuhinju, podjetnik
 6. Jožefa Hribar, Srednja vas pri Kamniku 14, Kamnik, kmetovalka, dop. dej. na kmetiji

Volilna enota 2

Nataša Resnik

 1. Sem Nataša Resnik po izobrazbi magistra upravnih ved, zaposlena v osnovni šoli. Odločila sem se, da z delom, znanjem, izkušnjami, razumevanjem želja, težav in problematike občanov kandidiram v Občinski svet Občine Kamnik z namenom uresničevanja predlogov krajanov za izboljšanje vseh dejavnikov, kateri vplivajo na življenje in bivanje nas vseh. Zavzemala se bom za aktivno vključevanje občanov pri sprejemanju pomembnejših odločitev in bom dosledno izvajala vse zastavljene naloge, ki izhajajo iz priloženega programa stranke SLS.
 2. Franc Pogačnik, Godič 55, Stahovica, kmetovalec
 3. Marija Prešeren, Jeranovo 13a, Kamnik, dipl. ekonomist, računovodkinja
 4. Anton Sušnik, c. Treh Talcev 28b, Kamnik, strojni tehnik, upokojenec
 5. Trobevšek Zdenka, Zakal 15, Stahovica, kmetovalka
 6. Janez Kosirnik, Tunjice 40, Kamnik, kmetovalec

Volilna enota 3

Franc Orešnik

 1. Sem Franc Orešnik, po izobrazbi sem radiološki inženir, opravljam delo inženirja svetovalca. Kandidiram v Občinski svet občine Kamnik in kot svetnik sem že bil prisoten v letih od 1994-2002. V tokratnem mandatu bi podpiral in se zavzemal za obnovo kmetij, kmečki turizem, oskrbo Kamnika z pridelki domačih kmetij, obnovo bivše smodnišnice v obrtno cono ter obnovo mestnega jedra.
 2. Helena Rode, Bistriška cesta 27, Kamnik, kmetovalka
 3. Domen Virant, Volčji Potok 7, Radomlje, uni. dipl. geo. in uni. dipl. zgod., inž. kmetijstva in krajine, kmetovalec, dop. dej. na kmetiji
 4. Leopoldina Prešeren, Šipkova 10, Kamnik, upokojenka
 5. Marjan Jerman, Ljubljanska c. 47, Kamnik, kmetovalec
 6. Ana Marija Hafner, Ljubljanska c. 20a, Kamnik, upokojenka
 7. Stanislav Cerar, Volčji Potok 6a, Radomlje, uni. dipl. ing. geod., direktor družbe

Volilna enota  4

dr. Anton Svetlin

 1. Sem Anton Svetlin, doktor znanosti veterinarske medicine, uradni veterinar svetnik, zaposlen sem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bivši državni sekretar. Sem član nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji. Na lokalni ravni sem bil med drugim član različnih komisij in občinskih odborov. V svojem mandatu sem bil prizadeven in uspešen predsednik Krajevne skupnosti Podgorje. Prizadeval se bom za trajnostni razvoj, za razvoj mesta in vasi.
 2. Marjana Cvirn, Vegova 1, Kamnik, dilpl. ing. kmetijstva, urednica
 3. Janez Jeretina, Bevkova 4, Kamnik, mag. kmetijskih znanosti raziskovalec
 4. Vita Štritof, Ljubljanska c. 9c, Kamnik, dipl. ekonomist., bančni komercialist
 5. Stanislav Zore, Medvedova 44, Kamnik, upokojenec
 6. Marija Plahutnik, Medvedova ulica 8, Kamnik, računovodja
 7. Klementina Kunej Uršič, Na Jasi 14, Kamnik, dipl. upravni org., komercialist za tuji trg

 

Naročnik objave: Slovenska ljudska Stranka