Naslovnica / Napovedi in obvestila / Sprememba prometnega režima na kamniških Žalah

Sprememba prometnega režima na kamniških Žalah

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo od ponedeljka, 31. oktobra 2016, do torka, 1. novembra 2016, zaradi povečanega prometa potekala začasna sprememba prometnega režima na javnih cestah in javnih prometnih površinah. Sprememba prometnega režima velja od ponedeljka, 31. oktobra 2016, od 6. ure do torka, 1. novembra 2016, do 20. ure.

Podrobnosti sprememb prometnega režima so razvidne iz zgornje skice:

promet-dan-mrtvih-2016a

 • na odseku Poti na Poljane v smeri proti Žalam se vzpostavi enosmerni promet,
 • na Šlakarjevi poti se odstrani dva niza cvetličnih korit, in sicer na Žalah in na izvozu na Kolodvorsko ulico,
 • zapora parkirišča pri Parku Evropa,
 • v križiščih Medvedova – Pot na Poljane, Šlakarjeva – Šutna in Šutna – Šolska se mora v času zastoja oziroma povečanega prometa usmerjati promet s pomočjo policista v križiščih,
 • na Kolodvorski ulici se spusti dvižni stebriček, da bo promet iz Žal nemoteno potekal,
 • izvede se popolna zapora Samčevega prehoda (od kavarne Veronika do križišča Samostanske in Šlakarjeve ulice),
 • na severni in južni strani Šutne se spustita oba dvižna stebrička,
 • ob vstopu na Šutno, na severni strani in na južni strani, se namestijo ustrezni prometni znaki, obstoječi znaki se prekrijejo,
 • v križišču Medvedove ulice in Poti na Poljane, t.j. pri kmetijski zadrugi, sodišču in pred enosmernim odcepom na Poti na Poljane, se postavijo označevalne table z napisom Žale z označbo ustrezne smeri,
 • obvoz za stanovalce Kolodvorske, Streliške in Zapric se uredi po Samostanski ulici,
 • na Maistrovi ulici se na kolesarski stezi uredi začasno parkirišče,
 • na Sadnikarjevi ulici in Petruškovi ulici se uredi intervencijska pot z odstranitvijo cvetličnih korit.