Naslovnica / Napovedi in obvestila / Sprememba prometnega režima ob dnevu spomina na mrtve

Sprememba prometnega režima ob dnevu spomina na mrtve

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo od torka, 31. oktobra 2017, do srede, 1. novembra 2017, zaradi povečanega prometa potekala začasna sprememba prometnega režima na javnih cestah in javnih prometnih površinah. Sprememba prometnega režima velja od torka, 31. oktobra 2017, od 6. ure do srede, 1. novembra 2017, do 20. ure.

Podrobnosti sprememb prometnega režima so razvidne iz zgornje skice:

 • na odseku Pot na Poljane v smeri proti Žalam se vzpostavi enosmerni promet s sledečo označbo: na začetku, sredini in za izvozom na parkirišče se postavi znak 2407 (enosmerna cesta), na zaključku odcepa in pred izvozom iz parkirišča se postavi znak 2201 (prepovedan promet v eno smer); na križišču ceste v vasi Žale, Šlakarjeve poti in enosmernega odseka Poti na Poljane se postavi znak 2226 (prepovedano zavijanje na levo) in znak 2407 (enosmerna cesta) za vzpostavitev enosmernega prometa na Šlakarjevi poti, v smeri od Žal proti Kolodvorski ulici se prekrije obstoječi znak za slepo ulico v Kolodvorski ulici; levi pločnik Poti na Poljane, od »Kozoroga« do parkirišča na Žalah se mora v celotni dolžini rezervirati za pešce (zaporna vrvica),
 • na Šlakarjevi poti se odstranita dva niza cvetličnih korit, in sicer na Žalah in na izvozu na Kolodvorsko ulico (korita se namestijo na površini časovno omejenem parkiranju – modra cona ob Parku Evropa),
 • zapora parkirišča pri Parku Evropa, dne 30.10.2017 ob 17. uri se postavi tabla pokončne zapore z obvestilom »Vsa vozila, ki bodo parkirana 31. 10. 2017 ob 6. uri, bodo odstranjena«,
 • v križiščih Medvedova – Pot na Poljane, Šlakarjeva – Šutna in Šutna – Šolska, se mora v času zastoja oziroma povečanega prometa usmerjati s pomočjo policista,
 • v času povečanega prometa se izvede popolna zapora Samčevega prehoda (od Kavarne Veronika do križišča Samostanske in Šlakarjeve ulice). Popolno zaporo glede na gostoto prometa po presoji izvaja občinska redarska služba,
 • na severni in južni strani Šutne ter Kolodvorski ulici se spustijo dvižni stebrički,
 • ob vstopu na Šutno na severni strani se namesti prometni znak 2407 (enosmerna cesta), z dopolnilno tablo 4402, ki označuje čas veljavnosti prometnega znaka 2407,
 • na južni strani Šutne, pa se namesti prometni znak 2201 (prepovedan promet v eno smer). Obstoječi znaki se prekrijejo,
 • ob vstopu na Šutno na severni strani se namesti prometni znak 2232-4 (omejitev hitrosti),
 • v križišču Medvedove ulice in Poti na Poljane, t.j. pri kmetijski zadrugi, sodišču in pred enosmernim odcepom na Poti na Poljane, se postavi prometni znak 3309-1 smer obvoza z napisom »Žale z označbo ustrezne smeri«,
 • obvoz za stanovalce Kolodvorske, Streliške in Zapric se uredi po Samostanski ulici,
 • na Maistrovi ulici se na kolesarski stezi uredi začasno parkirišče. Postavi se prometni znak 2436 – parkirni prostor in prekrije prometni znak 4224-1, ki označuje kolesarsko stezo,
 • na Sadnikarjevi ulici in Petruškovi ulici se uredi intervencijska pot z odstranitvijo cvetličnih korit.

SEMAFORJI

Od 31. 10. 2017 od 6. ure do 1. 11. 2017 do 20. ure se preklopijo semaforji na utrip oranžne luči v križiščih: obvoznica – Cankarjeva in obvoznica – Maistrova.

Občankam in občanom ter voznikom se Občina Kamnik iskreno zahvaljuje za razumevanje v času omenjenih obvozov.