Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Stari grad utegne že kmalu dobiti atraktivno razgledno ploščad

Stari grad utegne že kmalu dobiti atraktivno razgledno ploščad

Kamniški Stari grad, ki je zagotovo eno izmed lepših razgledišč širom naokoli, utegne že kaj kmalu dobiti nadvse privlačno in zanimivo razgledno ploščad, s katere se bo, razen na širšo okolico, iz ptičje perspektive odprl pogled tudi na staro mestno jedro Kamnika.

Ideja o razgledni ploščadi, ki bi s Starega gradu omogočala pogled tudi pogled na staro mestno jedro Kamnika, ni povsem nova, kajti se Kamničani najbrž še dobro spomnijo precej drzne ideje arhitekta Tomaža Schlegla, ki je leta 2006, s predstavitvijo svoje vizije prenove Starega gradu – Kraljestvo orla Oberstein – Stari grad, na katerem bi zrasel tudi precej (vsiljivo) impozanten razgledni pomol, požel mešane odzive Kamničanov.

Prvotna ideja razglednega pomola na Starem gradu, kot si ga je leta 2006 zamislil arhitekt Tomaž Schlegl, je med Kamničani vzbudila mešane odzive.

Nekateri so bili nad Schleglovo idejo naravnost navdušeni, drugi, bolj konzervativno usmerjeni, pa domala zgroženi, saj so bili mnenja, da (pre)drzni in domala »mamutski« razgledni pomol, kot si ga je pred dobrim desetletjem zamislil Tomaž Schlegel, na Stari grad ne sodi.

Ne glede na mešane odzive javnosti, pa je takratna, ne le provokativna, temveč resnici na ljubo tudi precej vizionarska ideja Tomaža Schlegla, med Kamničani dobrodošlo pripomogla k pogovorom in izmenjavi mnenj glede urejanja in oživljanja Starega gradu, četudi Kamničani takrat niso še niti slutili, da ima Stari grad, kot ena izmed turistično najbolj zanimivih točk nad mestom, pred seboj še dobro desetletje hudega životarjenja, ki se je deloma oz. vsaj v gostinskem smislu, končalo šele lani spomladi, ko je bil ponovno odprt deloma prenovljen gostinski lokal.

Seveda pa Stari grad nad našim mestom ponuja še precej več možnosti, kot zgolj odlično lokacijo za soliden gostinski lokal.

Zasebna pobuda za izgradnjo razgledne ploščadi

Dobršen del Kamničanov najbrž še vedno živi v zmotnem prepričanju, da je Občina Kamnik lastnica celotnega pobočja Starega gradu, kar seveda ne drži, kajti Občina Kamnik ima v lasti zgolj tamkajšnji objekt in ozek pas zemljišča, ki v grobem zajema večino ruševin nekdanjega gradu.

Občina Kamnik ima v lasti nekako zgolj vrh Starega gradu. (Vir: Piso)

Obsežne gozdne in kmetijske površine Starega gradu so namreč v zasebni lasti, in sicer v lasti Stanislava Kneza (na severu, vzhodu in jugu) ter družine Pevec (na vzhodni strani, kjer je kmetija). Zasebni lastniki zemljišč na Starem gradu oz. Bergantovi gori, pa se k sreči še kako zavedajo turističnega potenciala svojih zemljišč, zaradi česar so tudi sami nadvse zainteresirani za nadaljevanje oživitve in razvoja Starega gradu kot turistične znamenitosti.

Žal Občina Kamnik v preteklosti za njihove pobude, vsaj dokler Stari grad ni postal mestna sramota, ni kazala kakega večjega posluha in zanimanja, kar pa lastnikov zemljišč, kljub številnim oviram in precejšnjemu nerazumevanju, če že ne kar neposrednemu oviranju, k sreči ni odvrnilo od njihovih načrtov, ki so bili, v večji meri predvsem zaradi različnih birokratskih ovir, blokirani skoraj celo desetletje.

Načrt razgledne ploščadi na Starem gradu.

Kljub temu je Stanislav Knez vztrajal in, v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in konzervatorskega načrta naročil izdelavo projektnega načrta za postavitev razgledne ploščadi, ki bo minimalno in nevpadljivo posegala v prostor, obenem pa ohranjala ter celo poudarila bistvene zgodovinske in stavbene elemente ostankov nekdanjega gradu na Starem gradu.

Pridobljena so že vsa potrebna soglasja

Omenjeni projektni načrti razgledne ploščadi na Starem gradu, pa niso bili zgolj izdelani, ampak so bila zanje nedavno tega pridobljena tudi vsa potrebna dovoljenja in soglasja, tako da se gradnja razgledne ploščadi v bistvu lahko začne že takoj.

Tloris razgledne ploščadi.

Dela postavitve atraktivne razgledne ploščadi, ki bo usmerjena proti najvišji slovenski gori – Triglavu, z Male Špice pa segala dovolj daleč, da bo s Starega gradu moč videti tudi mesto in celo reko Kamniško Bistrico, ki teče ob starem mestnem jedru Kamnika (zdaj se s Starega gradu spričo razraščenega šavja vidijo kvečjemu Žale in Kalvarija), naj bi po prvih ocenah znašala okrog 250.000 evrov, izgradnja pa naj bi se v celoti financirala z zasebnimi sredstvi.

Vključitev občine bi bila zagotovo dobrodošla

Sicer ni nujno, vendar pa bi bilo najbrž nadvse dobrodošlo, če bi se v projekt, vsaj na delu svojih zemljišč, aktivno ali vsaj postopno vključila tudi Občina Kamnik, saj bi bilo za tovrsten skupni projekt bržkone mogoče pridobiti celo obsežna evropska sredstva, samo območje Starega gradu, pa bi bilo deležno precej širše obnove.

Južna fasada Starega gradu z novo razgledno ploščadjo.

Projekt razgledne ploščadi in lesenega mostovža bi namreč, s sodelovanjem občine in zasebnih investitorjev, lahko postal še bolj zanimiv, saj bi ga bilo mogoče razširiti na krožno pot, ki bi se vila okoli celotnega grajskega kompleksa, pri čemer bi bilo obnove deležne tudi precej načeto in dotrajano starograjsko zidovje, ki utegne že v kratkem postati (še bolj?) nevarno za vse številčnejše obiskovalce Starega gradu.

 

Ob vsem skupaj pa ne smemo pozabiti niti tega, da kompleks nekdanjega gradu na Starem gradu ni bil še nikoli arheološko raziskan, glede na to, da je bil podrt v katastrofalnem potresu, pa obstaja precejšnja možnost, da grajske razvaline pod seboj skrivajo številne skrite zanimivosti, če ne že kar prave arheološke zaklade, katerih odkritje bi utegnilo povečati, ne le turistično privlačnost Starega gradu, ampak tudi Kamnika.

Kratek opis razgledne ploščadi

Kot smo že omenili, so projekti za izdelavo atraktivne in, spričo steklenega podija na zaključku razgledišča, vsaj nekoliko »adrenalinsko« obarvane razgledne ploščadi, že izdelani, sam projekt pa ima pridobljena tudi že vsa potrebna soglasja in dovoljenja.

Razgledna ploščad, ki minimalno in domala povsem nevpadljivo posega v prostor s katerem se nekako kar stopi, bo nameščena na skalnem grebenu, ki povezuje Malo Špico, kjer se je nekdaj kuril prvomajski kres, zdaj pa je povečini zaraščena s šavjem, z obstoječimi parkirišči na Starem gradu. Ob vstopu in na začetku lesenega mostovža razgledne ploščadi bodo nameščene tudi informacijski panoji oz. interaktivni monitorji, s katerih bo moč razbrati podatke o zgodovini gradu in Kamnika.

Računalniški prikaz načrtovane razgledne ploščadi na Starem gradu.

Ploščad, ki bo v skupni dolžini merila cca 50 metrov, bo izdelana iz hrastovega lesa, sama konstrukcija pa bo vpeta na enajst točkovnih temeljev s kovinskimi stebrički višine od 20 do 100 cm, s katerimi bodo izenačene neravnine. Najvišja višina razgledne ploščadi, merjeno od temeljev do vrha ograje, pa bo znašala vsega 3,45 m.

Vsa dela bodo izvedena na način, da se bo ohranilo kar največ drevja oz. rastja, ki bo odstranjeno zgolj na trasi, kjer bo potekala lesena ploščad, obenem pa bodo na mestih, kjer bo potekala gradnja, izvedene tudi arheološke raziskave.

 

Razgledna ploščad bo opremljena z leseno in na koncu tudi s stekleno oz. transparentno varovalno ograjo višine 120 cm, na katero bo pričvrčeno kovinsko držalo, sama ploščad pa bo z lučmi nameščenimi v ograji osvetljena, tako da bo dostop na ploščad omogočen in varen tudi v večernih oz. nočnih urah.

Bržkone si lahko, ne le Kamničani, ampak vsi obiskovalci Starega gradu, samo želimo, da bi bila razgledna ploščad na Starem gradu čim prej zgrajena, saj bosta s tem Kamnik in Stari grad zagotovo dobila nadvse privlačno in zanimivo turistično atrakcijo, ki lahko izdatno pripomore k še boljši turistični ponudbi in odisku naših krajev.