Naslovnica / NOVICE / Svet Krajevne skupnosti Podgorje zaenkrat še ne bo odstopil

Svet Krajevne skupnosti Podgorje zaenkrat še ne bo odstopil

Članice in člani Sveta KS Podgorje so, kot so zapisali v odgovoru na županov predlog, stopili korak nazaj in županu predlagali, da se 600 metrov dolga trasa ceste obnovi v dveh letih, obenem pa pričakujejo oz. zahtevajo, da bo Občina Kamnik, za obnovo celotne ceste skozi Podgorje, uspela pridobiti tudi evropska sredstva.

V odgovoru na predlog župana so člani Sveta KS Podgorje, ki so se sestali 2. 2. 2020, zapisali:

ODGOVOR NA PREDLOG ŽUPANA OBČINE KAMNIK  Z DNE 31. 1. 2020

Občina Kamnik je v svojem odgovoru navedla, da ima za leto 2020 rezerviranih 100.000,00 € sredstev za izgradnjo javne ceste in pripadajoče infrastrukture skozi vas Podgorje. Hkrati je navedla tudi, da bo razpisna dokumentacija zajemala 600 m dolg odsek vaške ceste.

Člani KS Podgorje smo se v nedeljo 2. 2. 2020 sestali v Domu Krajevne skupnosti, da preučimo županov odgovor in oblikujemo skupno stališče.

Soglasno smo ugotovili, da je ponujenih 100.000,00 € dovolj spet le za zelo kratek odsek in da s tem zneskom ni moč zagotoviti izgradnje 600 m dolgega odseka, za kar se pripravlja razpis in  kar smo kot minimalno dolžino trase za leto 2020 predlagali na sestanku pri županu v sredo, 29. 1. 2020.

Ker ne želimo destruktivno pristopati k reševanju nujnih problemov, smo se na seji odločili, da kar se da prisluhnemo Občini Kamnik in njenim težavam s pomankanjem proračunskih sredstev, kakor tudi k enakomernemu razvoju vseh 22 krajevnih skupnosti. Zato smo spet stopili korak nazaj in pripravili predlog, kjer predlagamo Občini Kamnik, da 600 m dolgo traso (do hiše Podgorje 49), izvede v dvoletnem proračunu; 300 m v letu 2020 in preostalih 300 m v letu 2021, ne glede na višino potrebnega proračunskega denarja. Seveda bi moralo biti gradbišče organizirano terminsko tako, kot je Občina Kamnik prakticirala že v preteklosti; eno gradbišče, ki se začne s koncem leta 2020 in se nadaljuje v začetku leta 2021.

Člani smo ugotovili, da je terminski plan 100.000,00 € / leto zastrašujoč in nesprejemljiv, saj gre za urejanje osnovnih bivanjskih potreb (cesta, vodovod, meteorna kanalizacija). Ob takem finančnem tempu bo tako prenova trajala približno 20 let. Zato apeliramo na občinske službe, da nemudoma začnejo z iskanjem denarja iz evropskih sredstev za navedeno prenovo, ne glede na to ali bo KS vodila naša garnitura članov ali nova. Glede na to, da je bila z evropskim sredstvi prenovljena celotna lokalna cesta skozi Podgorje in glede na to, da bo Občina uredila kolesarsko pot preko podgorskega polja, verjamemo, da bo Oddelek za razvoj in investicije Občine Kamnik tudi za vaško cesto in infrastrukturo našel ustrezno razpisno kategorijo.

Močno želimo poudariti, da lokalna cesta mimo vasi Podgorje, katere prenova je terjala mnogo evropskih in proračunskih sredstev in jo Občina Kamnik nenehno navaja kot veliko investicijo izvedeno v KS Podgorje, nikdar ni bila izpostavljena kot prioriteta ali želja krajanov Podgorja. Njena prenova se je izvedla na pobudo Občine Kamnik. Ta cesta na dnevnem nivoju služi kot tranzitna povezava med Kamnikom in Mostami (in dalje) in kot taka bore malo pripomore vaščanom Podgorja, da pridejo do svojih stanovanjskih hiš.

Vaš odgovor na naš novi predlog pričakujemo do petka, 7. 2. 2020.

KS Podgorje,
predsednik Boris Mikuš