Naslovnica / NOVICE / Svet staršev Vrtca Antona Medveda podprl drugo kandidatko

Svet staršev Vrtca Antona Medveda podprl drugo kandidatko

Presenečenje v postopku imenovanja nove ravnateljice vrtca – Svet staršev Vrtca Antona Medveda podprl drugo kandidatko kot svetniki in zaposleni.

Po zaenkrat še neuradnih podatkih je Svet staršev Vrtca Antona Medveda poskrbel za manjše presenečenje, saj naj bi na današnjem zasedanju, na katerem so »zaslišali« tudi vseh pet kandidatk, ki so se prijavile na razpis za novo ravnateljico vrtca, podal pozitivno mnenje drugi kandidatki, kot zaposleni ter kamniški občinski svetniki in svetnice, ki so s pozitivnim mnenjem podprli imenovanje Alenke Jevšnik.

Svet staršev vrtca, ki naj bi se sestal v precej okrnjeni sestavi, saj se je zasedanja udeležila le kaka tretjina vseh staršev oz. članov sveta (po neuradnih podatkih, naj bi bilo prisotnih le 17 oz. 19 od 55 članov Sveta), tako da se utegne morda pojaviti celo vprašanje o morebitni (ne)sklepčnosti, podal pozitivno mnenje drugi kandidatki. Zaradi neuradnih podatkov in precejšnje razpršenosti glasov (nobena izmed kandidatk naj ne bi dobila večine vseh glasov prisotnih, le največ glasov), bomo ime kandidatke, ki jo je z največ glasovi podprl Svet staršev vrtca, objavili, ko pridobimo uradne podatke, naj pa bi kandidatka, ki so jo podprli, ne prihajala iz Kamnika.

Glavno besedo pri imenovanju ravnateljice bo imel vsekakor Svet vrtca, ki je sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljice, se pravi Občine Kamnik, petih predstavnikov delavcev vrtca in treh predstavnikov staršev. Mnenja, ki jih podajo različni organi, so za Svet sicer domala neobvezujoča, vendar se od predstavnikov različnih organov, že zaradi politične higiene in izkazanega zaupanja nekako pričakuje, da ne uveljavljajo svoje volje, ampak zastopajo sprejeta mnenja in interese organov, ki jih zastopajo.

Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, kar pomeni, da bi morala Alenka Jevšnik, kljub temu, da je Svet staršev podal pozitivno mnenje drugi kandidatki, seveda v primeru, da bodo predstavniki v Svetu vrtca glasovali v skladu s podanimi mnenji organov, ki jih zastopajo, prejeti 8 od 11 glasov, oz. prepričljivo večino.