Naslovnica / NOVICE / Tudi mi smo (za) Kamn’k II

Tudi mi smo (za) Kamn’k II

Prejšnji teden smo vam v prvem sklopu predstavitve ekipe Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik predstavili poslanstvo celotne ekipe. V drugem sklopu pa vam pobliže predstavljamo ekipo oddelka za turizem, ki tudi v tem času skrbi, da dober glas o Kamniku preko digitalnih medijev in inovativnih rešitev doseže ljudi doma in v tujini. Tako v obdobju povečanega brskanja po internetu ljudje lahko sanjajo o Kamniku kot o destinaciji, kjer si želijo biti, ko bodo sproščeni ukrepi gibanja.
Ekipa turizma pa je izjemno ponosna tudi na projekt v okviru razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je prav digitalizacija kamniške kulturne dediščine na Veliki planini predstavljena v uradnem promocijskem videu Slovenske turistične organizacije za svetovno razstavo na Expu 2020 v Dubaju.

Preko ZTŠKK je Kamnik aktiven član v naslednjih združenjih: Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Združenje Kamniško-Savinjske Alpe, Konzorcij Slovenia Green, Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, LAS Srce Slovenije in RDO Ljubljana. Svoje znanje in pozornost ekipa turizma usmerja v razvoj produktov, ki so za Kamnik najpomembnejši – kot je pohodništvo, Kneippova filozofija zdravega življenja, ki so ga razvile Terme Snovik, nadgradnjo blagovne znamke Okusi Kamnika ter turistični produkt – 5* doživetje Dan s pastirjem na Veliki planini, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru omenjenega projekta pripravljajo digitalno inovacijo treh enot nepremične kulturne dediščine na Veliki planini v obliki 3D modelov, ki bodo predstavljeni v sklopu interpretacijskega centra.

Veselijo se, da bodo pred poletjem postavili interpretacijski center najprej na TIC, po obnovitvi pa si bo digitalizacijo prikaza koč možno ogledati v stražnem stolpu na Malem gradu. Ekipa turizma je poskrbela tudi za razvoj novega Plečnikovega (samo)vodenega doživetja z nazivom Plečnik je šel mimo, povezuje se s turističnim gospodarstvom in gostinci, sodeluje z lokalnimi mediji. V načrtu za poletje 2021 ima redna poletna petkova vodenja po mestnem jedru Kamnika, preko sodelovanja z ambasadorjem kamniškega turizma dr. Noahom Charneyem pa glas o njemu ljubemu Kamniku seže tudi v številne eminentne tuje medije. TIC Kamnik je tudi kontakt za pomoč uporabnikom v občinskem projektu Kamkolo, ki ga vodi Občina Kamnik.

Ekipa turizma Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik se predstavi

Doroteja Narat

Na Zavod sem prišla preko Javnih del kot turistični informator na Malem gradu v času poletne turistične sezone v letu 2013. Zaradi mojega računovodskega znanja sem poleg informiranja turistov opravljala še delo administratorja in računovodje v Zavodu. V tem času sem obiskovala Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled ter pokazala zanimanje za organizacijo dogodkov in tako sem zaposlenim pomagala pri ključnih izvedbenih aktivnostih.

Leta 2015 sem se zaposlila na Zavodu kot organizator prireditev. Ker sem želela svoje znanje organizacije dogodkov tudi nadgraditi, sem se leta 2017 poleg redne službe na Zavodu vpisala na Fakulteto za komercialne in poslovne vede ter uspešno zaključila šolanje kot Diplomirani organizator turizma.

Na ZTŠKK sem zaposlena kot organizator prireditev. Na mojem delovnem mestu me motivira predvsem pester izbor programa, ki ga bom ponudila na dogodkih Kamničankam in Kamničanom. Tako smo prvič v Kamniku gostili v Kamniku Siddharto ter Tribute bende kot so: AC, Queen, Abba itd. Velik obisk dogodkov je zame dodatna motivacija, da pripeljem v Kamnik skupine, ki pri nas še niso gostovale. Moje delo je kompleksno, polno izzivov in zelo raznoliko, ki ga ob pomoči celotne ekipe izvedemo…. Vsak posameznik iz ekipe prispeva veliko.

Preden sem se priključila ZTŠKK, sem sedem let pomagala Kulturnemu društvu Priden Možic v Domu kulture Kamnik in na festivalih Kamfest.

Ocenjujem, da je prvotna naloga ZTŠŠK povezovati posamezne deležnike tako iz področja: kulture, turizma in športa. Le s skupnimi močmi pridemo do rezultatov, ki so vidni in povečujejo prepoznavnost znotraj mesta in regije ali celo na nacionalni in nadnacionalni ravni. Da je le temu tako, pričajo tudi pridobljeni in izvedeni projekti ter številne nagrade in pohvale, ki jih je Zavod prejel v minulih letih. Če se le da na svojih dogodkih uveljavim kakšno noviteto- pa naj bo s področja ekološkega ozaveščanja ali povabilo gostov iz drugih regij na naše prireditve.

Verjamem, da dobri ljudje obstajajo. Verjamem, da ljudje z dobrimi deli, ki niso vedno vidna očem, prispevajo veliko lokalni skupnosti. Verjamem, da dobro premaga zlo.

Kamnik je moje mesto, je mesto v katerem prebivam od malih nog. Je mesto, ki s svojo zgodovinsko kuliso, ozkimi uličicami ter tremi gradovi odpre kreativno žilico v meni.

Jasmina Hercegovac

V okviru ZTŠKK delam na oddelku turizem eno leto.  Zadolžena sem za vodenje in administriranje projekta Kamnik – mesto v naročju planin, ki je sofinanciran s strani MGTR-ja. Gre za digitalni prikaz pastirske dediščine na Veliki planini. Zavod za turizem, šport in kulturo (ZTŠKK) je v sklopu razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uspešno kandidiral na Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021.

V načrtu je digitalizacija štirih enot kulturne dediščine, ki se nahajajo na Veliki planini (Preskarjeva bajta, Zabrška bajta, Kapelica Marije Snežne) in prelet Pastirskega naselja,  ki bodo omogočili avdio-vizualno doživetje kulturnih in naravnih biserov Velike planine, kar v mestnem jedru Kamnika. Cilji projekta so: drugačno doživetje kot ga ponuja masovni turizem, ohranjanje kulturne dediščine in obisk destinacije čez celo leto.

Turisti, tudi tisti, ki že imajo določene strokovne podlage, bodo lahko videli in deloma celo doživeli življenje na Veliki planini, z atraktivnimi in predvsem zgodovinsko in strokovno točnimi informacijami. Po drugi strani pa lahko do neke mere pričakujemo tudi nekaj razbremenitve obiska Velike planine v poletni sezoni in povečanje obiska mestnega jedra  vseh letnih časih. Turisti bodo tako lahko »doživeli« Veliko planino tudi v času, ko zaradi vremenskih vplivov obisk ni mogoč. Obiskovalci bodo lahko izkusili visokokakovostno doživetje skozi ogled kulturnih znamenitosti na inovativen način.

V skladu z razpisom bo oblikovan tudi produkt 5-zvezdično doživetje Dan s pastirjem na Veliki planini.  Obiskovalec bo preživel dan s pastirjem na Veliki planini, se preizkusil v vlogi pastirja, pojedel pastirsko mal’co, se naučil v izdelovati sir trnič ali pa nabiral zelišča. V sklopu turističnega produkta bodo vse tri enote kulturne dediščine, ki so predmet operacije oblikovane v 5* doživetje. Kulturna dediščina Velike planine bo tako oblikovana v edinstveni, izvirni in pristni turistični produkt, ki bo uresničeval vizijo slovenskega turizma in prispeval k višji dodani vrednosti ter višji potrošnji tujih gostov v Sloveniji. Konec projekta je 15.10.2021, potem sledi predstavitev javnosti.

V preteklosti sem nekaj časa sem delala v tujini, kjer sem imela svojo turistično agencijo in pripravljala turistične program za ogled Delte Donave za slovenske goste.  Motivira me delo na projektih, ker je zelo razgibano.

Verjamem v zmajeve črte in celo potekajo čez v Kamnik. Moj prispevek k razvoju turizma v Kamniku je, da sledim digitalnem razvoju turizma in s svojim znanjem prispevam k razvoju digitalne turistične ponudbe v Kamniku.

Kamnik je za mene najlepše mesto v Sloveniji, mesto ima preprosto svoj čar.

Manca Frontini

Na ZTŠKK sem v ekipi turizma zaposlena dobro leto in pol kot turistični informator. Veseli me, da lahko obiskovalcem Kamnika podajam informacije o turističnih atrakcijah, jim svetujem katere kotičke Kamnika lahko še obiščejo. Kamnik ponuja toliko naravnih, kulturnih, turističnih in zgodovinskih biserov, da lahko prav vsakomur v tej pestri paleti možnosti lahko svetujem nekaj posebnega. Pri mojem delu me izjemno motivirajo dinamika mojega zelo raznolikega dela, stik z ljudmi, in seveda delo s turisti. Občasno je koordinacija reševanja Kamkoles malce stresna, ker se kolesa na mojo žalost prepogosto nahajajo v živih mejah, celo v reki, pa preko občinskih meja v Domžalah. Želela bi si, da bi vsi Kamničani spoštovali in bili hvaležni za takšne projekte kot je Kamkolo – saj so vendar namenjeni za dvig kvalitete življenja vseh nas.

Zanimivo pri delu z ljudmi je, da moram sem in tja prisluhniti tudi njihovim osebnim težavam. Pa me to ne moti – rada prisluhnem ljudem.

Preden sem se zaposlila na ZTŠKK sem vodila obiskovalce po Preskarjevem muzeju na Veliki planini, sodelovala pri izvedbi prireditev na Budnarci, skrbela za animacijo, v času študija pa sem sodelovala kot prostovoljka na številnih kulturnih in športnih prireditvah. Verjamem, da se mlad človek tako največ nauči in se preko takšnih izkušenj izoblikuje za razne poklice.

Vlogo ZTŠKK vidim predvsem v promociji destinacije – pomagamo širiti dober glas o Kamniku izven naših meja.

Kamnik imam rada zaradi pestrih danosti. Čutim veliko pripadnost najlepšemu mestu in dobrim ljudem v Kamniku.

Sara Bitenc

Rada rečem, da sem šla na Zavodu “čez vse faze”.  Začela sem kot informatorka na Malem gradu poleti in izposojevalka drsalk pozimi, in sicer (daljnega) leta 2010. Nadaljevala sem s študentskim delom v TIC Kamnik in se v Zavodu zaposlila leta 2016, po končanem magistrskem študiju Turizma na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delujem na področju turizma, in sicer kot vodja oddelka.

Med študijem v tujini, v Gironi v Španiji, sem v programu European Master in Tourism Management (EMTM) študirala pod mentorstvom mednarodnih strokovnjakov s področja turizma. Vrsto let sem kot skavtska voditeljica delovala v Združenju slovenskih skavtinj in skavtov, kar me je naučilo številnih organizacijskih, vodstvenih in drugih uporabnih veščin.

Vedno znova me navdušijo dobre ideje, sposobni, delavni ljudje in uspešno izpeljani projekti. Verjamem, da se s trdim delom, dobrimi idejami in povezano ekipo lahko ogromno doseže.

Verjamem, da ima Zavod ključno vlogo razvoja turizma, predvsem z vidika povezovanja ponudnikov znotraj Kamnika. Zavod vidim tudi kot stično točko med njimi ter partnerji s širšega slovenskega in svetovnega prizorišča. Verjamem, da s podporo lokalne skupnosti predstavljamo in razvijamo Kamnik kot odlično turistično destinacijo.

Kamnik mi je res ljub in z veseljem se vsak dan vračam vanj, ne samo službeno, ampak tudi v prostem času. Rada grem na potep po Arboretumu Volčji Potok, skočim na Stari grad, Špico in sv. Primoža ali pa obiščem kamniške trgovinice na Šutni.

Samo Surina

Že v času študija sem pri programskih izvedbah sodeloval z Domom kulture Kamnik, ki je danes del Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Pred 4 leti pa sem na ZTŠKK pričel z rednim delom na TIC-u in kasneje prevzel vodenje osrednje kamniške TIC točke, zadnje leto pa vodim oddelek za turizem.

Kot vodja entitete za turizem skrbim, da oddelek deluje nemoteno, vodim porabo proračunskih sredstev, koordiniram aktivnosti po planu dela, vsakodnevno komuniciram s kamniškimi turističnimi ponudniki, vodim promocijske kampanje in so-razvijam turistične produkte. Sem tudi predstavnik Kamnika v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in skrbim za tesno sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo ter ostalimi produktnimi združenjih v katerih sodelujemo.

Pri svojem delu me motivira pozitiven/spodbuden odziv, ki ga prejmemo od obiskovalcev, turističnih ponudnikov ali kolegov iz drugih krajev, saj so le-ti potrditev, da delamo dobro in smo na pravi poti.

V študentskih letih sem bil aktiven na področju mladinskega organiziranja na lokalni in državni ravni, saj sem sodeloval v Mladinskem svetu Kamnik, Študentskem klubu Kamnik in ob študiju na Obali v Študentski organizaciji Univerze na Primorskem in Univerzitetni športni zvezi Primorske. Sem en od ustanovnih članov ISHA (International Students of History Association) sekcije Trst – Koper in prejemnik štipendije štipendijskega sklada Univerze na Primorskem. Po končanem študiju zgodovine sem soustvarjal Kamniško-komendski biografski leksikon, ki ga vodi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. Bogate izkušnje z delom v turizmu pa sem pridobil na Novi Zelandiji, kjer sem opravljal delo hotelskega receptorja in Hostel Duty managerja. Sem tudi licencirani lokalni turistični vodnik in član komisije za turizem Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

ZTŠKK ima poslanstvo izvajanja promocije Kamnika, kot vodilne turistične destinacije doma in v svetu. Tu sledi vsem najnovejšim promocijskim pristopom in z dobrim mreženjem gradi prepoznavnost znamke Visit Kamnik. TIC točka na Glavnem trgu je največkrat ogledalo našega mesta in občine ter prvi stik, ki ga ima obiskovalec s Kamnikom. Trudimo se, da obiskovalcem predstavimo našo destinacijo s čim bolj osebnim pristopom, saj je to tisto, kar največkrat nariše nasmeh na obraz in iskren »Hvala!«, »Thank you!«, »Danke!«, »Grazie!«,… Hkrati pa želimo biti tisti, na katere se lahko naši občani in občanke obrnejo v primeru vprašanj lokalnega značaja. Tu so še tradicionalne prireditve, v prvi vrsti Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine in povezovanja s kamniškimi turističnimi ponudniki, ki so hrbtenica destinacije. Verjamem, da ima Kamnik še veliko prostora za razvoj na področju turizma in menim, da lahko z dobrim planiranjem, konstruktivnim dialogom in zavedanjem, da upravljamo z eno najlepših destinacij daleč okoli in imamo moč ustvarjati res uspešno zgodbo!

Verjamem, da je vodilna turistična destinacija Kamnik najcelovitejša in najlepša v Sloveniji. Kamniško-Savinjske Alpe z Veliko planino, Menino planino in Dolino Kamniške Bistrice so raj za pohodnike, ljubitelji umetnosti in zgodovine imajo kaj videti v mestnem jedru, Medobčinskem muzeju, v Plečnikovi dediščini in revitaliziranem samostanu Mekinje, za družine so idealna sproščanja v Termah Snovik, v Slovenia Eco Resortu, Zdravilnem gaju Tunjice in barviti sprehodi v Arboretumu Volčji Potok, pivoljubi pa lahko v kar štirih pivovarnah spoznajo, zakaj je Kamnik zares pivovrstna destinacija in prava slovenska prestolnica piva.

V Kamniku prav vsak, še tako izbirčen posameznik, najde nekaj zase!

Pripravila: Nina Irt, ZTŠK Kamnik

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve