Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Tudi v Kamniku smo se razveselili novih turističnih bonov, vendar…
Foto: Peter Podobnik, ZTŠK Kamnik

Tudi v Kamniku smo se razveselili novih turističnih bonov, vendar…

Nove turistične bone naj bi tokrat lahko uporabili v širšem naboru dejavnosti, hkrati pa bo več kot polovica upravičencev lahko porabila svoj neizkoriščen turistični bon še iz lanskega leta, ki pa je namenjen izključno namestitvam z zajtrkom. Na prvi pogled dodatni ukrep za reševanje turizma in gostinstva deluje razveseljujoče in nakazuje rešitve za odpravo hudih posledic dolgotrajnega zaprtja države, turističnih storitev, gostinskih obratov in zaustavitve celotnega družbenega in socialnega življenja. Kaj pa to pomeni dolgoročno?

Novi turistični boni, ki jih bomo znova prejeli vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji, bodo po besedah pristojnih na ministrstvu za gospodarstvo vredni 50 evrov. Poleg nastanitvenih obratov načrtujejo, da jih bomo rezidenti tokrat lahko uporabili tudi v gostinstvu, kulturi, športu in rekreaciji.

Na kratki rok obe vrsti bonov dejansko ponujata navidezno rešitev tako za koristnike bonov kot za turistične ponudnike in gostince. Vendar… V Kamniku nismo prvi, ki opozarjamo, da denar za razdelitev tovrstnih bonov ni podarjen. Nasprotno. Dolg države eksponentno raste in ne moremo se več dolgo zanašati na razne »pomoči«, ki jih bomo davkoplačevalci morali vračati še vsaj naslednjo generacijo. Obstajajo črne projekcije, da bodo s takim tempom zadolževanja v prihodnosti potrebni boni za hrano, kot so bili uvedeni v polpretekli zgodovini v nekih drugih, medvojnih časih. Časih pomanjkanja, revščine, brezposelnosti. Do te točke Slovenija nikakor ne sme priti.

Verjamemo, da se ponuja delna rešitev, ki je že nekajkrat bila predmet razprav na različnih nivojih odločevalcev in deležnikov gospodarstva, da iz nastale situacije lahko izplavamo s čim manj globokimi ranami. V zavodu za turizem, šport in kulturo v Kamniku si prizadevamo za bolj premišljene in resne pristope k temu, da bi se turistično ponudbo sprostilo in jo naredilo bolj dostopno, naredilo bolj preprosto, med drugim tako da se zmanjša stopnja DDV, ki je eden najbolj pravičnih državno finančnih ukrepov. V tem primeru so teh ugodnosti deležni popolnoma vsi, tako prejemniki, kot ponudniki turistično-kulturne storitve, neoziraje se na kakršno koli pripadnost.  V Kamniku se jasno zavedamo pomena trajnostnega turizma, ki seveda zahteva določena znatna vlaganja in zato gradimo podobo turistične destinacije tudi za goste izven meja naše prelepe domovine.

Da bo ukrep znižanja davka na dodano vrednost (DDV) po vzoru sosednjih držav pomagal k oživitvi delovanja obrtnikov in podjetnikov, ki se soočajo z negativnimi posledicami epidemije covida-19, so v avgustu 2020 menili  tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Tak ukrep bi se konkretno dotaknil tudi slovenske močne gospodarske panoge turizma in ga zato v Kamniku podpiramo. Za oživitev slovenskega gospodarstva, ki ga je prizadela epidemija covida-19 je nižanje davkov – po celotnem spektru ekonomije, predvsem pa v panogi turizma in gostinstva – ključnega pomena, da panoga preživi in se rehabilitira.  Zaradi upada naročil so mnogi zasebni akterji v turizmu in gostinstvu bili primorani tudi odpuščat in zapirati svojo dejavnost. Kot so lani kot svoje stališče izpostavili na OZS, bi z znižanjem stopnje DDV, kot so to storile tudi sosednje države, pospešili domačo potrošnjo, kar bi posledično pomenilo tudi več prilivov v državno blagajno, obenem pa zadolževanje v taki meri ne bi bilo potrebno.  Po drugi strani pa slovenski potrošniki ne bi preko sodobnih tržnih poti kupovali izdelkov v drugih državah ter koristili storitev v sosednjih državah, ki so že znižale DDV, ker bi slovenska podjetja postala bolj opolnomočena.

Za področje turizma in gostinstva (gostinske storitve prehrane, brezalkoholne pijače, vino in pivo, razen za alkoholne pijače z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola) so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) predlagali začasno znižanje DDV na sedem odstotkov. Ta predlog v Turizmu Kamnik zelo podpiramo.

Nemčija je občutno znižala splošno stopnjo DDV. Avstrija je znižala DDV na področju gostinstva in nastanitvenih dejavnosti na pet odstotkov, znižanje stopnje DDV pa sta že napovedali tudi Italija in Hrvaška.

Čeprav so nekatere države, med drugim Nemčija in Avstrija, zaradi epidemije novega koronavirusa znižale davčne stopnje DDV, pa slovenska Vlada te poteze še ni naredila. Finančni minister Andrej Šircelj je ob koncu leta 2020 ocenil, da so s ciljanimi protikoronskimi paketi naredili več kot bi z znižanjem DDV, čeprav je ukrep znižanja davka na dodano vrednost sam večkrat predlagal kot opozicijski poslanec. Zaradi tveganja, da bi na ta način še bolj ogrozili davčni izplen, je od pobude za znižanje DDV odstopila tudi OZS. Tako sta Vlada in ekonomska stroka ocenili, da bi bilo znižanje DDV kontraproduktivno.

Kamnik je srednjeveško mesto z močno podjetniško tradicijo. Mi ne ponujamo državnih hotelov z nemotivirano delovno silo od drugod. Mi strmimo k temu, da gosti pri nas dobijo predvsem dobro, lokalno izkušnjo. In naši podjetniki si želijo delati in obenem zaslužiti. In verjamem, da imajo podjetniki dovolj politiziranja in da se jasno vzpostavi zavedanje, da državni socialistični ukrepi dejansko niso najbolj primeren ukrep za gospodarstvo.

Rok Jarc,
direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik