Naslovnica / NOVICE / Učenke in učenci, želimo vam varno pot nazaj v šolo

Učenke in učenci, želimo vam varno pot nazaj v šolo

Še nekaj dni nas loči od začetku novega šolskega leta, zato je smiselno, da opozorimo na otroke, ki se bodo po že ustaljenih poteh ponovno vračali in obiskovali osnovne šole in druge vzgojno-izobraževalne ustanove. Seveda pa je tu potrebno posebej izpostaviti tiste otroke, ki se bodo s šolo srečali prvič. Vsem želimo, da bo njihova pot varna in prijetna.

Po daljši odsotnosti in poletni sproščenosti se bo potrebno navaditi na šolske ritme in izzive, ki sledijo. Policisti Policijske postaji Kamnik bomo ta začetek najranljivejšim skupinam udeležencev v prometu poskušali zagotoviti čim bolj varen. Kot vedno bomo pri tem potrebovali tudi Vas ostale udeležence v prometu, ki boste otrokom namenili vso potrebno pozornost, skrb, pomoč in razumevanje. S spoštovanjem drug do drugega bomo z upoštevanjem cestno-prometnih predpisov otrokom pokazali kaj je pravilno in vzorno ravnanje v prometu, predvsem pa jim zagotovili varno okolje.

V ta namen bomo kamniški policisti še pred pričetkom šolskega leta okrepili svojo prisotnost v okolicah šol. Med 1. in 7. septembrom 2020 pa, kot je praksa preteklih let, na izpostavljenih mestih izvajali tako prometno preventivno akcijo ob »začetku šolskega leta« kot izvedbo represivnih ukrepov zoper kršitelje prometnih predpisov.

Ob tem se bodo povezane aktivnosti v občini Kamnik izvajale tudi v sodelovanju z redarsko službo Občine Kamnik, s šolami, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prostovoljci, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, člani zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje s starši in skrbniki otrok. Vsi našteti bodo v letošnjem šolskem letu skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem pa se že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

»NA TEM MEST APELIRAMO NA VSE UDELEŽENCE, DA BO V PROMETU POVEČANA PRISOTNOST OTROK. IZPOSTAVLJAMO TUDI NEKATERI RIZIČNE SITUACIJE, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ OPOZARJAMO NA PRILAGOJENO HITROST VOŽNJE V BLIŽINI ŠOL OZIROMA DELOV VOZIŠČ, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE ALI HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVATE CESTNO-PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA POICISTOV TER PROSTOVOLJCEV«.

Staršem in ostalim skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji. Pomembno je tudi, da preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, izogibajte se vožnji otrok na prednjih sedežih, v vozilu pa se vedno pripnite!

Ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED!

Policisti vsem želimo varno pot v šolo in domov.

Aleksander Perklič,
komandir Policijske postaje Kamnik