Naslovnica / NOVICE / Umrl je Vinko Gobec
Vinko Gobec - Foto: Gorenjski glas

Umrl je Vinko Gobec

V ponedeljek, 26. oktobra 2015, je v 82 letu starosti umrl Vinko Gobec, dolgoletni družbeno aktiven občan naše občine.

Vinko Gobec je bil rojen avgusta leta 1934 v Svetinini pri Celju se je po rudarski šoli najprej zaposlil kot rudarski tehnik v Rudniku kaolina Črna. Kmalu ga je njegova razgibana družbena aktivnost zanesla v politične vode, kjer je najprej postal predsednik občinske organizacije SZDL v Kamniku, nato je bil od leta 1967 do 1974 dva mandata predsednik občinske skupščine Kamnik, kasneje poslanec Zvezne skupščine Jugoslavije, direktor kamniške tovarne pohištva Stol, svetovalec predsednika Gospodarske zbornice za sodelovanje z drugimi republikami in pred upokojitvijo direktor ljubljanske območne enote Gospodarske zbornice.

Od leta 1995 do 2007 je tri mandate opravljal naloge predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije.

Kot predsednik občinske skupščine Kamnik se je med drugim zavzel zato, da je bila leta 1968 asfaltirana cesta iz Stahovice do žičnice na Veliko planino, ki so jo svečano odprli ob občinskem prazniku 27. julija 1968 s slavnostno sejo občinske skupščine Kamnik v domu krajanov na Vegradu.

V sedemdesetih letih se je zelo angažiral za asfaltiranje ceste skozi Tuhinjsko dolino, ki smo jo pomagali, čeprav je državna cesta, prenoviti s samoprispevkom v vseh krajevnih skupnostih v občini Kamnik. Modernizirana cesta je veliko prispevala k gospodarskemu razvoju Tuhinjske doline.

Pomembna je tudi Vinkova zasluga kot predsednika odbora za postavitev prvega spomenika v Sloveniji kamniškemu rojaku generalu Rudolfu Maistru, ki smo v Kamniku odkrili pred 45 leti , 25 . oktobra 1970.

V mojem spominu pa ostaja tudi ustanovitev občinskega glasila Kamniški občan, ki sva ga skupaj oblikovala in mu dala ime leta 1962. Izhaja že neprekinjeno 53 let!

Vinko je bil navzlic svoji dobronamernosti znan tudi po svoji kritični in odkriti, včasih tudi ostri besedi. Zaradi česar se je nekaterim tudi zameril. Verjetno je tudi zato je težko dobil podporo kak predlog za občinsko priznanje, ki ga je gotovo zaslužil.

Vendar pa mu je lahko v priznanje dejstvo, da je dal pomemben prispevek k razvoju kamniške občine, ki je bila njega dni kot industrijsko močna občina po narodnem dohodku na prebivalca med prvimi dvajsetimi občinami v nekdanji Jugoslaviji!

Franc Svetelj

Kamnik, 28. oktobra 2015