Naslovnica / NOVICE / V kamniški občini bo asfaltiranih 13 odsekov makadamskih cest

V kamniški občini bo asfaltiranih 13 odsekov makadamskih cest

Občina Kamnik bo v teh dneh pričela s sanacijo nekaterih lokalnih cest in javnih poti, pri čemer bo, v različnih krajevnih skupnostih širom občine, asfaltiranih 13 problematičnih makadamskih odsekov javnih poti in lokalnih cest, v skupni dolžini okoli 3 km. Vseh makadamskih cest in javnih poti na območju kamniške občine je okoli 90 kilometrov, pogodbena vrednost načrtovanih del pa znaša nekaj več kot pol milijona evrov.

Po navedbah Občine Kamnik bodo makadamske javne poti in lokalne ceste asfaltirane glede na prioritete, ki jih je Občina Kamnik prejela od posameznih krajevnih skupnosti, in sicer z namenom, da se zmanjša stroške vzdrževanja na hribovitih delih in na delih javnih poti in cest, ki še niso asfaltirane, dela pa bosta izvedla izvajalca Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., in FS GROUP, d. o. o..

Seznam predvidenih del

  • Šmarca: V okviru sanacij se bo v Krajevni skupnosti Šmarca uredilo del Primoževe ulice, kjer se bo na novo asfaltiralo 114 metrov javne poti in na novo uredila vodovodna infrastruktura.
  • Tunjice: V Krajevni skupnosti Tunjice se bo asfaltiralo del lokalne ceste Tunjiška Mlaka – Zadnji Vrh v dolžini 240 metrov, poleg tega bo na novo asfaltiran kategorizirani del lokalne ceste Tunjiška Mlaka – Vinski Vrh v dolžini 135 metrov, na območju Tunjiške Mlake 5E, 5G, 6A in 6B pa asfaltiranje v dolžini 135 metrov.
  • Godič: V Krajevni skupnosti Godič bo od hišne številke 45 I do hišne številke 45 E potekala rekonstrukcija vozišča v dolžini 127 metrov, na območju Godič – Na Gmajno pa je predvidena rekonstrukcija cestišča v dolžini 302 metra.
  • Tuhinj: V Krajevni skupnosti Tuhinj se bo javna pot Cirkuše v Tuhinju – Veliki Hrib asfaltirala  dolžini 604 metre.
  • Šmartno v Tuhinju: V Krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju, na območju Šmartno v Tuhinju – Kostanj, bo makadamska lokalna cesta asfaltirana v dolžini 100 metrov, navezava na gozdno pot Kostanj – Križ pa v dolžini 28 metrov.
  • Črna: V Krajevni skupnosti Črna, kjer se bo lokalna cesta Smrečje v Črni – Gozd asfaltirala v dolžini 150 metrov. V taisti krajevni skupnosti se bo uredilo in na novo asfaltiralo preostali neasfaltirani del cestišča na območju Kališe – Zavrh pri Črnivcu v dolžini 168 metrov.
  • Špitalič: V Krajevni skupnosti Špitalič se bo del javne poti Špitalič – Okrog asfaltiralo v dolžini 200 metrov.
  • Motnik: V Krajevni skupnosti Motnik bo na novo preplastenai cesta v dolžini 200 metrov, in sicer na območju Motnik – Zgornji Motnik, ki poteka mimo stanovanjskih objektov Zgornji Motnik 1, 2 in 3.
  • Pšajnovica: Asfaltiralna bo tudi makadamska javna pot v Krajevni skupnosti Pšajnovica na območju Pšajnovica – Gabrovnica v dolžini 525 metrov.

V Občini Kamnik je trenutno še približno 90 kilometrov neasfaltiranih cest.

 

Vir podatkov in fotografije: Občina Kamnik