Naslovnica / NOVICE / V KS Duplica so bogatejši za nove večnamenske prostore

V KS Duplica so bogatejši za nove večnamenske prostore

Včeraj je bil v KS Duplica prav poseben dan, saj so slovesno odprli nove oz. dodatne večnamenske prostore krajevne skupnosti, ki bodo namenjeni srečevanju in druženju tamkajšnjih krajanov.

Sinočnje druženje v novih prostorih KS Duplica se je začelo že pred samim uradnim odprtjem, saj so se v povečanih prostorih krajevne skupnosti, kjer se je nekdaj nahajala dupliška knjižnica, že sredi popoldneva zbrali starejši Dupličani in Dupličanke, stari nad 80 let. Le-teh je na Duplici prek 110 in najbrž so se prav oni nove pridobitve krajevne skupnosti še posebej razveselili. Med njimi jih namreč ni malo, ki so nekdanji Kino dom Duplica pomagali graditi tudi z lastnimi rokami.

ks duplica prostori 1

 

Zgodba o novih, povečanih prostorih KS Duplica ima namreč, kljub temu, da je bilo sinočnje druženje od ob uradnem odprtju nadvse prisrčno in veselo, nehote tudi trpek tranzicijsko-privatizacijski oz. tragikomičen pridih, saj so morali Dupličani, ob pomoči občine, za potrebe krajanov odkupiti in urediti prostore, ki so jih njihovi krajani nekdaj z udarniškim delom zgradili prav sami.

ks duplica prostori 3
Kot je v svojem nagovoru dejal predsednik KS Duplica Franc Svetelj, ki je najprej pozdravil vse prisotne, je bilo v nove prostore vloženih nekaj več kot 70.000 evrov, oz. kot je dejal:

»Danes je za našo, največjo kamniško krajevno skupnost pomemben dan. Po dobrem letu priprav danes izročamo svojemu namenu dodatne prostore, namenjene srečevanju in druženju naših krajanov.

9. decembra je minulo leto dni, ko smo Občini Kamnik posredovali predlog sveta KS Duplica za nakup zemljišča p.c.1419/13 k.o. Podgorje in etažnega dela v stavbi št. 284 k.o Podgorje. 9. maja 2015 je svet KS potrdil sporazum o nakupu in zagotovitvi sredstev za nakup poslovnih prostorov, po katerem je krajevna skupnost Duplica za nakup 66 m2 poslovnih prostorov (dve sobi bivše knjižnice s sanitarijami, javne poti do objekta in petih parkirnih mest v skupni vrednosti 35.000 Eur prispevala 20.000 Eur, ostalo pa Občina Kamnik iz letošnjega proračuna.

Primopredaja kupljenih prostorov med Prežo d.o.o. Ljubljana in KS Duplica je bila opravljena 7. julija 2015. Po izbiri najustreznejšega izvajalca v začetku septembra 2015 je bila konec septembra med KS Duplica in izvajalcem Hit ogrevanje Mirko Janjič, Žirovnica, sklenjena gradbena pogodba. Strokovni nadzor je izvajal Boris Božičnik, Singrad d.o.o iz Kamnika.

V začetku decembra je bil opravljen prevzem izvedenih adaptacijski del, katerih vrednost je znašala brez DDV 24.522 Eur.

V zvezi s potekom del moram poudariti pripravljenost Preže d.o.o. kot lastnika prostorov in dvorane, da nam je omogočil dostop preko njegovega vhoda, preko katerega je potekal ves dovoz in odvoz materiala, kakor tudi razumevanje stanovalcem v tem objektu, v kolikor je bilo v tem času ( v dobrem mesecu) moteno bivanje v stanovanjih nad deloviščem.

Skupaj s pohištvom je bilo v prenovo prostorov vloženih okrog 68.000 Eur     (Nakup zemljišča in prostorov -36.000, adaptacijska dela z ddv 29.900, oprema 3187 Eur).

Seveda tega projekta ne bi mogli uresničiti, če ne bi svet KS v prejšnjem mandatu, ki sta ga vodila dr. Miran Čas in Bogdan Pogačar, sedanji občinski svetnik namensko privarčeval okrog 70.000 Eur.

S pridobitvijo 66 m2 dodatnih prostorov, ki jih bo s premično steno mogoče tudi ločeno uporabljati, smo zelo izboljšali pogoje za delovanje krajevne skupnosti in društev. V teh prostorih, ki so bili pred pol stoletja v okviru takratnega kulturnega doma, ki so ga delavci Stola zgradili s prostovoljnim delom, namenjeni knjižnici, bodo v prihodnje potekale različne aktivnosti kot so razgibavanje, druženje ob različnih ročnih delih, razstave,predavanja, računalniško usposabljanje, igranje šaha, joga, meditacija in podobno.

V posebni anketi smo povabili krajane , naj sporočijo svoje predloge in pobude o tem , kaj naj bi se še dogajalo v teh prostorih. V ta namen smo pred vhodom v prostore KS namestili tudi poseben nabiralnik, v katerega lahko odlagate tudi ostale predloge in pobude za reševanje različnih problemov v našem kraju.

Posebna delovna skupina, ki smo oblikovali na zadnji letošnji seji sveta KS Duplica, pa bo potem oblikovala program aktivnosti po dnevih in pripravila urnik teh dogajanj.

Glede obveščanja krajanov moram dodati še to, da smo letos prenovili tudi spletno stran KS Duplica, kjer so sproti objavljeni tudi povzetki sej sveta KS in drugi dogodki.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim za sodelovanje v letošnjem letu OŠ Marije Vere, Vrtcu Antona Medveda, še posebej enoti Pestrna.

Ker se letošnje leto počasi izteka naj ob tej priliki samo preletim nekaj ostalih dogajanj, pri katerih smo kot svet KS sodelovali v letu 2015 :

(v začetku leta izvedena anketa med krajani o njihovih pobudah in predlogih, čistilna akcija, krajevni praznik in obeležitev 600 letnice Duplice, literarni in likovni natečaj med učenci OŠ Marije Vere, razstava ob 600 letnici Duplice, predlogi za urejanje prometa na območju KS itd.)

Moram dodati še to, da smo podprli tudi zanimivo pobudo BK Duplica, da v zimskem času omogoči najmlajšim krajanom drsanje na zunanjih dveh balinarskih stezah zadaj za tem objektom.

Pri pripravi drsališča so sodelovali tudi člani PGD Duplica, ki so letos praznovali 90-letnico svojega delovanja, za kar smo jim izrekli še posebno zahvalo in priznanje. Sedaj lahko samo čakamo, da nam bosta morda Božiček ali dedek Mraz prinesla kaj mrzlih dni.

Na koncu mi dovolite, da se v imenu sveta KS Duplica zahvalim za vso pomoč in sodelovanje pri prenovi teh prostorov Marjanu Šarcu, županu občine Kamnik., Igorju Žavbiju, podžupanu občine Kamnik, Bogdanu Pogačarju, bivšemu predsedniku sveta KS in občinskemu svetniku, sodelavcem občinske uprave Bojanu Ravbarju in Ivanki Ogrinec, ki sta neposredno sodelovala pri pripravi ustrezne dokumentacije, izvajalcu del Mirku Janjiču, nadzorniku Borisu Božičniku, Darku Podgorniku iz Preže d.o.o., predstavniku Preže d.o.o. Darku Podgorniku, najlepša hvala tudi članom sveta KS in tajnici Dragici Požek za zavzeto delo, ki ga posebno v zadnjih tednih in dneh ni bilo malo.«

Predsednik sveta KS Duplica Franc Svetelj je vsem prisotnim za konec zaželel še lepe praznike, nato pa družno s podžupanom Igorjem Žavbijem tudi uradno odprl nove prostore s simboličnim prerezom traku.

ks duplica prostori 22

 

Veselo dupliško druženje v novih prostorih krajevne skupnosti se je nadaljevalo z zabavno dramsko predstavo v izvedbi skupine Cvetke Marjetke, ki so se v satirično obarvani igri prav luštno pošalile na račun nove pridobitve, pa tudi na lasten račun, s čimer so dodobra nasmejale vse prisotne, ki so jih s plesom in petjem že prej dodobra omehčali tudi najmlajši Dupličani, otroci iz tamkajšnje enote vrtca Antona Medveda, ki s svojimi prisrčnimi nastopi popestrijo tudi marsikatero kamniško prireditev.

ks duplica prostori 20

ks duplica prostori 31