Naslovnica / NOVICE / V naš kraj je prišla pomlad …

V naš kraj je prišla pomlad …

Ko se na poti proti šoli na Vranji Peči ozremo po pobočjih, raztresenih  daleč naokoli, nas prevzame  prijeten občutek. Svežo zeleno barvo je razlila pomlad na travnike, drobni cvetovi nežnih rastlin, trepetajo v hladni sapi južnega vetra. V zemlji se prebuja novo življenje. Ga slutimo? Ga čutimo? Vsakemu posebej bi morali posvetiti svojo pozornost, ko raste in se razvija. To je sad zemlje, brez katerega ne bi mogli živeti.

Ker ne znamo ceniti narave in njenih danosti, moramo vsako pomlad očistiti travnike in gozdove ter okolico hiš odpadkov, smeti in drugih predmetov, ki jih odvržemo (na nepravo mesto), ker jih ne potrebujemo več. Na pobudo Občine Kamnik je KS Vranja Peč v soboto, 18. marca 2017, organizirala čistilno akcijo, kjer so sodelovali tudi učenci OŠ Vranja Peč.

Dvoje pozitivnih plati ima pomladanska čistilna akcija (kljub grenkemu občutku zaradi neodgovornega odmetavanja nerabnih predmetov). Druženje ob delu in skrb za lastno dobro sta privabili veliko krajanov in šolarjev. KS je poskrbela, da je bil zaključek uspešno opravljenega dela prijeten ob malici in klepetu. Še več je bilo vredno spoznanje, da je lepo živeti v urejenem okolju.

Učenci OŠ Vranja Peč pa ne sodelujejo le pri zunajšolskih dejavnostih. V petek, 24. marca, so morali razveseliti svoje mamice, babice … za materinski dan. To je pomemben pomladanski praznik, ki privabi v šolo na Vranji Peči mamice, babice … iz bližnjih in bolj oddaljenih vasi. Ker je v šoli največ prvošolčkov (pet dečkov), je bila predstava, ki so jo izbrali za ta nastop, še posebej prisrčna. Učenci z veseljem nastopajo, besedilo se naučijo na pamet in tako razveseljujejo vse, ki se vedno polnoštevilno udeležijo vsake šolske prireditve, namenjene krajanom. Tako je bilo ta petek pred praznikom.

Da je na Vranjo Peč res prišla pomlad, dokazujeta tudi oba dneva, ki so ju skupaj preživeli krajani in šolarji. Če ne bi imela KS občutka za sodelovanje s šolo in šola želje, da živi s krajani, na Vranji Peči ne bi bilo veselih in srečnih dogodkov, ki krajane povezujejo tudi s kulturo v prijetno sožitje.

Maja J. Štefin,
vodja podružnice Vranja Peč