Naslovnica / NOVICE / V sredo bo 7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

V sredo bo 7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Za sredo, 6. maja 2015, je župan sklical 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri se bodo svetniki in svetnici ‘spopadli’ z devetimi točkami dnevnega reda, med katerimi je tudi letno poročilo družbe Velika planina, ki je v lanskem letu pridelala za skoraj četrt milijona izgube, ter predlog dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2022.

Med obravnavanimi temami je za sejo napovedana tudi seznanitev s Poročilom o izvajanju projekta “Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik, Predlog sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in o poslovnem času vrtcev, predlog Pravilnika o ohranjanju in spodujanju razvoja kmetijstva ter podeželja, med zanimivejšimi točkami, pa bo, poleg že omenjenega letnega poročila o poslovanju izgubarske družbe Velika planina, zagotovo tudi obravnava Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015-2022. Iz gradiva morda lahko razberete, kdaj bo na vrsto prišla tudi vaša luknjasta cesta.

Gradivo za sejo sveta si lahko ogledate oz. prenesete s klikom na ime točke dnevnega reda.

  1. Vprašanja in pobude
  2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik« za leto 2014
  3. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2015/2016
  4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
  5. Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2014
  6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
  7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
  8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 1. obravnava
  9. Predlog Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022 v občini Kamnik