Naslovnica / Napovedi in obvestila / Vabilo na redni letni občni zbor AMD Kamnik

Vabilo na redni letni občni zbor AMD Kamnik

Avto-moto društvo Kamnik vse svoje člane vabi na redni letni občni zbor društva, ki bo v petei, 17. februarja 2017, ob 17. uri v Planinskem domu Komenda.

Vabilo

Na podlagi 21. člena statuta Avto-moto društva Kamnik SKLICUJEM zbor članov Avto-moto društva Kamnik, ki bo v petek 17. 02. 2017, ob 17.00 uri v Planinskem domu Komenda, Podboršt 7/g, občina Komenda.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. izvolitev organov zbora članov (delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika),
2. poročila organov društva in finančno poročilo,
3. program društva za leto 2017,
4. razno.

Gradivo za občni zbor je dostopno v prostorih AMD Kamnik v času uradnih ur društva.

Vabljeni: člani AMD Kamnik

Vladimir Korošec, predsednik AMD-KAMNIK