Naslovnica / NOVICE / Volitve v DZ 2022: Volilna udeležba v volilnem okraju Kamnik do 16. ure

Volitve v DZ 2022: Volilna udeležba v volilnem okraju Kamnik do 16. ure

Po podatkih Okrajne volilne komisije Kamnik je na voliščih v občinah Kamnik in Komenda do 16. ure svoje glasove oddalo 14.089 volivk in volivcev, kar je občutno več kot na državnozborskih volitvah leta 2018.

Volišča na Kamniškem je do 16. ure obiskala že 14.089 volivk in volivcev oziromanekaj več kot 52,46% vseh od 26.853 volilnih upravičencev, ki so vpisani v volilni imenik s katerim razpolaga Okrajna volilna komisija Kamnik, v katerem pa ni vključenih volilnih upravičencev iz naše volilne enote z volišč omnia ipd. zaradi česar prihaja do manjših razlik med našimi (neuradnimi) podatki in podatki Državne volivne komisije, po katerih imamo na Kamniškem 27.960 volivnih upravičencev.

Če k današnji volilni udeležbi prištejemo še glasove volivk in volivcev, ki so svojo voljo izrazili na predčasnem glasovanju; možnost predčasnega glasovanja je izkoristilo 3.144 oz. 11.70 % od 26.853 volilnih upravičencev na območju občin Kamnik in Komenda – skupaj že več kot 64% udeležba, ter volišč omnia, pa lahko z gotovostjo rečemo, da si tudi volivci iz krajev pod Kamniškimi planinami resnično želijo sprememb, saj je udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah na Kamniškem precej boljša, kot je bila denimo leta 2018, ko je imel okraj Kamnik z 60,82 % najboljšo volilno udeležbo v državi, saj je leta 2018 do 16. ure glasovalo vsega 10.854 volivk in volivcev oz. 38,81%.

Glede na to, da so volišča odprta do 19. ure, pa smo lahko prepričani, da bodo tokratne državnozborske volitve na Kamniškem znova postregle z rekordnimi številkami o udeležbi.