Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Vprašanja in pobude svetnikov: Kdaj bo sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik

Vprašanja in pobude svetnikov: Kdaj bo sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik

mag. Matej TONIN – NSi, št. 5: Številni občani nas še vedno sprašujejo, kdaj bo Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (OPN) sprejet. Ker smo del koalicije, čutimo še toliko večjo odgovornost do prebivalcev naše občine, saj jim želimo v najkrajšem času zagotoviti kar najboljše pogoje za življenje in delo, kolikor je to v naših močeh. Za investitorje namreč tečejo meseci in leta brez jasnih in predvidljivih pogojev občinske prostorske politike, zato imajo zelo omejene možnosti razpolaganja z nepremičninami, kar zavira tako prostorski kot tudi gospodarski razvoj in oddaljuje možnosti za reševanje stanovanjskih problemov v naši občini.

Zato vas sprašujemo:

  1. Kateri koraki v postopku sprejemanja Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik v tem trenutku še manjkajo?

  2. Koliko časa bo po ocenah občinske uprave še trajalo, preden bo OPN sprejet in bo pričel veljati? Prosimo za optimistično in pesimistično oceno potrebnega časa. Torej: najmanj koliko in najdlje koliko časa bodo občani še morali čakati na dokončni sprejem OPN glede na trenutno stanje postopka?

  3. Ali lahko Občina Kamnik kakor koli pospeši postopek sprejemanja OPN? Ali ji lahko kdor koli pri tem pomaga?

Odgovor je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK – podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

1. Občina Kamnik je v zaključni fazi usklajevanja občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN). Na podlagi sprejetih stališč in na podlagi ugotovitev in omilitvenih ukrepov okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je bil oblikovan predlog OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo. Oba dokumenta sta bila poslana pristojnim nosilcem urejanja prostora, ki morajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju k predlogu OPN izdati pozitivna mnenja iz svojih pristojnosti, o usklajenosti akta s predpisi, izhodišči in smernicami. V skladu z veljavno zakonodajo bi morali nosilci urejanja prostora podati mnenje v roku 30 dni od prejema vloge. Kljub dopisom župana, v katerih je prosil za čim hitrejšo podajo mnenj, je Občina Kamnik dobila po več kot 6 mesecih nekaj negativnih mnenj. Negativna mnenja so bila posledica predlogov razširitve zazidljivosti na kmetijska zemljišča, na območja, ki so poplavno ogrožena, na območja, ki spadajo pod varstvo kulturne dediščine, naravovarstveno zaščito ter hkrati ob zavedanju, da ima občina še številna nepozidana zazidljiva zemljišča. Tak predlog je Občina pripravila in poslala v končna mnenja z namenom, da bi omogočila številnim občanom rešiti stanovanjsko stisko, omogočila razširitev kmetijskega gospodarstva, omogočila gospodarski razvoj … K predlogu OPN smo prejeli negativno mnenje navedenih resorjev zaradi posamičnih vsebin in lokacij sprememb namenske rabe prostora kakor tudi zaradi usmeritev ter splošnih, podrobnih ali posebnih prostorskih ureditvenih pogojev oziroma smo prejeli zahteve po dopolnitvi gradiva. Mnoge neusklajenosti in usmeritve izhajajo tudi iz usklajevanja s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, Prostorskega reda Slovenije ali iz sprememb zakonodaje iz zadnjih let, ki jih nosilci urejanja prostora še niso navedli v dosedanjih smernicah oziroma prvih mnenjih.

Po prejemu mnenj je občina pričela postopke usklajevanj s pristojnimi nosilci prostora. Trenutno imamo še pet neusklajenih (negativnih) mnenj naslednjih nosilcev urejanja prostora, in sicer: Ministrstva za kmetijstvo glede varstva kmetijskih zemljišč, Ministrstva za kulturo glede varstva kulturne dediščine, Ministrstva za okolje in prostor glede usmerjanja poselitve, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje (ARSO) glede poplavne varnosti, Zavoda za varstvo narave glede varstva ohranjanja narave in varstva naravnih vrednot. Obseg neusklajenosti je glede na vsebine raznolik. Največji obseg neusklajenosti (največ lokacij) izhaja iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, ki bo po naši oceni tudi najbolj težavno in obsežno glede končnega usklajevanja. Velik obseg neusklajenih lokacij izhaja tudi iz mnenja ARSO, predvsem zaradi obsežnih površin obstoječih stavbnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj poplavno ogroženih območij. Na teh lokacijah bo, ne glede na status stavbnega zemljišča, potrebno z OPN uvesti ukrepe, ki bodo preprečevali nadaljnjo gradnjo na teh območjih. Podobno velik obseg neusklajenosti izhaja iz mnenja Ministrstva za kulturo, kjer nosilec urejanja prostora (po priporočilu pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj) predlaga pred izvedbo investicij preventivni pristop k posegom v zavarovana območja in objekte kulturne dediščine (celostni OPPN za večja območja, konservatorski načrti prenove, konservatorski načrti za objekte). Mnenje Ministrstva, pristojnega za prostor, glede širitve poselitve se v veliki meri navezuje na mnenje kmetijskega resorja, saj največji obseg širitev stavbnih zemljišč tangira ravno razpršeno poselitev in razpršeno gradnjo, ki se praviloma širi na kmetijska zemljišča. Zato smo mnenje Ministrstva za prostor, pristojnega za poselitev, usklajevali v povezavi z mnenjem Ministrstva za kmetijstvo.

Z vsemi navedenimi resorji smo tudi opravili večkratno usklajevanje glede posamičnih odprtih vprašanj. Na podlagi teh usklajevanj smo dopolnili predlog OPN ter pozvali resorje k ponovnemu mnenju.

2. Optimistično ocenjujemo, da bi vsa mnenja k predlogu OPN lahko dobili do konca meseca maja. V tem primeru bi bil lahko OPN sprejet na seji občinskega sveta do polletja 2015.

Pesimistične časovnice ne planiramo, realno pa pričakujemo neupoštevanje zakonsko določenih rokov za izdajo mnenj in s tem možnost sprejema OPN jeseni 2015.
Ocenjujemo, da bomo najdlje usklajevali mnenje Ministrstva za kmetijstvo. Ministrstvo nam je na ustnih usklajevanjih namreč jasno povedalo, da bomo novo mnenje lahko pridobili šele v roku treh mesecev od ponovne vloge. Pričakujemo pa, da tudi to mnenje ne bo pozitivno, saj je količina lokacij, ki jih s tem resorjem še usklajujemo, še vedno velika. Zelo verjetno je, da bo tudi v naslednjem mnenju vsaj do nekaj lokacij ministrstvo zavzelo negativno stališče ali zahtevalo dodatne obrazložitve, kar pomeni, da bi morali končno mnenje usklajevati še v enem poskusu. Pričakujemo tudi, da bomo v času, ki ga bomo potrebovali za usklajevanje mnenja Ministrstva za kmetijstvo, lahko uskladili tudi ostala zgoraj našteta mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Po zagotovilih posamičnih nosilcev urejanja prostora, le-ti ravnajo po zakonskem postopku in v skladu s svojimi kadrovskimi sposobnostmi. Več kot očitno je, da nekatere državne službe ne uspejo zagotavljati zakonsko opredeljenih rokov za pošiljanje mnenj k osnutkom ali predlogom OPN, kar je bilo že večkrat izpostavljeno kot velik problem prostorskega načrtovanja na ravni celotne države. Drug ključni problem glede izpolnjevanja rokov pa so tudi opredelitve občin do pobud prebivalcev za spremembo namenske rabe. V kolikor bi občine že v začetnih fazah omejile pobude oziroma predloge sprememb na tiste, ki so skladne s predpisi in trajnostnim pristopom ravnanja s prostorom, bi na ta način bistveno omejile količino usklajevanj ter hkrati izboljšale svojo verodostojnost v pogajanjih.

3. Postopek zaključnega usklajevanja je v tej fazi mogoče pospešiti le na način, da se pristojnih pet resorjev pozove k hitremu odzivu, kar občinska uprava in župan vseskozi izvaja. Vsaka pomoč s strani občinskih svetnikov, kamniških državnih poslancev in ministrice je v tem procesu zelo dobrodošla.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve