Naslovnica / NOVICE / Vrtec Antona Medveda prejel priznanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Vrtec Antona Medveda prejel priznanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Včeraj je v Kočevju potekalo drugo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (www.gozdnivrtec.si). Srečanje so organizirali Inštitut za gozdno pedagogiko, v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Udeležilo se ga je več kot petdeset vzgojiteljic in učiteljic iz celotne Slovenije, ki aktivno vključujejo gozd, naravo v vzgojno – izobraževalne dejavnosti, med njimi tudi štiri vzgojiteljice kamniškega vrtca A. Medved in dve učiteljici iz OŠ Šmartno v Tuhinju. Prav vodstvo in vzgojiteljice Vrtca A. Medveda in Lučka Drganc, učiteljica z zgoraj omenjene šole so prevzeli na začetku delovanja mreže pionirsko vlogo pri širjenju koncepta Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Mreža zdaj navdušuje številne šole in vrtce širom Slovenije.

S spremstvom g. Tomaža Hartmana iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki je eden najvidnejših strokovnjakov za pragozdove v Sloveniji in raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije smo si ogledali in predvsem doživeli pragozdni rezervat Rajhenavski Rog, območje pranarave, ki je edinstveno tudi v evropskem prostoru. Še danes nas spremlja vtis, ki ga je na nas naredila brezčasnost pragozda in jelka – Kraljica Roga, s svojo časovno in prostorsko dimenzijo, stara je kar 500 let, v višino pa meri 51,5 metrov.

Raziskovalca Gozdarskega inštituta dr. Urša Vilhar in Boris Rantaša sta nam slikovito predstavila raziskovalno delo, na področju gozdnega genetskega monitoringa, pomen biotske pestrosti in večnamenske vloge gozdov v Sloveniji, ki poteka v okviru projektov LIFEGENMON in ManFor C.BD.

Čeprav je včasih težko, ko šolam, vrtcem, pa tudi staršem ponujamo blato, neravne poti, soparo poletnih dni, klope, komarje in mraz ter se tudi šole in vrtci na poti v gozd srečujejo z različnimi težavami, je podpora pri oblikovanju naše skupne mreže vzajemna in že večkrat se je pokazalo, da je za uspeh ključno sodelovanje. Idej in volje nam na tej skupni poti nikoli ne zmanjka, saj imamo vsi, ki delujemo v Mreži gozdnih vrtce in šol Slovenije eno skupno lastnost – radi smo v gozdu, v naravi, kjer pa ne iščemo samo znanja, ampak tudi življenjske modrosti in to z veseljem prenašamo na otroke. Trenutno koncept »gozdnih šol in vrtcev« razvijamo na treh področjih in sicer razvoj naravoslovnih aktivnosti, gozd kot učilnica in vir idej za celoten kurikul, zanima pa nas tudi vpliv narave na razvoj otrok in njena terapevtska vrednost.

gozdni vrtec1

Tako so bile v okviru srečanja podeljene tudi nagrade trem najbolj izvirnim prispevkom, ki smo jih prejeli v okviru razpisa Gozd oblikuje življenje. Nagrajeni vrtci so Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Mirna – vrtec Deteljica in OŠ Matije Valjavca Preddvor – vrtec Čriček. Vsi prispevki so zbrani v zborniku z enakim naslovom, ki bo kmalu dostopen na spletnih straneh organizatorjev srečanja.

Pragozdne vtise smo zaključili z dobro malico in prijetnim druženjem na Žagi Rog. Vsekakor se srečamo z novimi idejami in v gozdu spet v naslednjem šolskem letu.

Srečanje je potekalo v okviru LIFE+ projektov ManFor C.BD in LIFEGENMON ter projekta EUFORINNO.

Natalija Györek v imenu organizatorjev; Inštituta za gozdno pedagogiko, Gozdarskega inštitut Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije