Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Vse najboljše Zarja Kovis

Vse najboljše Zarja Kovis

Podjetje Zarja Kovis d.o.o. v letošnjem letu obeležuje 30 let uspešnega delovanja, obenem pa tudi 60. obletnico podjetja Zarja, ki je v marsičem pomembno vplivalo tako na Kamnik, kot tudi razvoj kamniškega podjetništva.

V okviru danih epidemioloških možnosti se je torek, 14. decembra 2021, pod geslom „Z energijo narave“ v Termah Snovik odvila manjša slovesnost, s katero je bila obeležena 60-letnica ustanovitve podjetja Zarja, p.o. in 30 let delovanja družbe Zarja Kovis d.o.o.

Poudarek prireditve pa ni bil, kot je ob tovrstnih priložnostih običajno, namenjen zgolj obujanju spominov na prehojeno pot in dosežke, ampak usmerjen predvsem pogledu v zeleno energetsko prihodnost ter samooskrbni in sonaravni izrabi energije, čemur se v Zarji Kovis v veliki meri posvečajo že od samih začetkov.

To je v svojem nagovoru, v katerem se je zahvalil vsem, ki so tekom minulih desetletij prispevali k uspešni zgodbi podjetja, poudaril tudi Ivan Hribar, direktor Zarje Kovis, ki je z upravičenim ponosom dejal, da sta bili podjetji Zarja in Zarja Kovis vedno podjetji prihodnosti, saj sta nenehno usmerjeni v nove tehnologije, iskanje racionalnih in kakovostnih energetskih rešitev, uporabe obnovljivih virov energije ter z njimi povezanimi inovacijami.

Predvsem zaradi tega, ker z vsakim projektom poskušajo v kar največji meri uporabiti energijo narave, bodisi lesno maso, sonce ali termalno vodo, v projekte pa v največji možni meri vključujejo tudi dane lokalne možnosti, s čemer ne prispevajo zgolj k ohranjanju okolja, ampak tudi k spodbujanju lokalnega gospodarstva in podjetništva.

O tem, da njihovo delo in prizadevanja dajejo povsem merljive oz. konkretne rezultate, priča zanimiv podatek, da so zgolj s tremi večjimi izvedenimi projekti daljinskih sistemov ogrevanja na biomaso v Snoviku, Moravčah in Semiču, ki je pridobljena iz lokalnega okolja, uspeli nadomestiti 6.200.000 litrov kurilnega olja ter zmanjšali izpuste CO2 za 16.740 ton.

Smiselnost in pravilnost usmeritve podjetja Zarje Kovis je s svojim kratkim predavanjem poudaril tudi mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, ki je na konkreten način opisal pot razvoja do vzdržne in dostopne zelene energije ter vzpostavitev trajnostne „zelene družbe“.

Slovesnosti se je, v družbi direktorice občinske uprave Občine Kamnik Bogomire Skvarča Jesenšek, udeležil tudi župan Matej Slapar, ki Ivanu Hribarju izročil priložnostno čestitko, obenem pa se je zahvalil sedanjim in nekdanjim zaposlenim ter dejal: „Energija oziroma varčevanje z energijo se začne pri vsakem posamezniku, to ne more narediti politika, država ali evropska skupnost. Če so bili naši starši pripravljeni na vsakem koraku varčevati z energijo, gre sedaj že tehnologija v smeri, da porabimo manj energije in ustvarimo lokalne vire energije. Tukaj ste že pred leti začeli s to vizijo v Zarji in tudi zgodba Term Snovik je uspešna zgodba o samooskrbnem objektu. Kamorkoli ste šli, ste z Zarjo Kovis puščali sledi. Že danes moramo začeti razmišljati o lokalnih samooskrbnih sistemih, ki bodo na dolgi rok zagotovili samooksrbo in neodvisnot od drugih.

Mislim, da nas na tem področju čaka še kar nekaj dela, a tukaj imamo ogromno vrhunskega znanja prav v lokalnem okolju. Za to se iskreno zahvaljujem vam, gospod Ivan Hribar in nekdanji direktor ter vsem zaposlenim, da delate premike, da ste postavili Terme Snovik in kažete luč, v katero smer naj se razvijajo. Mnogo je še kadrov, Kamničank in Kamničanov, ki so v Zarji Kovis začeli in nadaljevali samostojno pot naprej ter v Kamniku pustili neizbrisen pečat, z vizijo pa uspešno nadaljujejo v smeri ohranjanja našega planeta.“

 

Slovesnost, ki jo je povezovala Bojana Planina, sta z glasbenim nastopom popestrila Maruša Traven in Maj Šavli, pa se je zaključila z zdravico ob odličnem kosilu in torti izpod rok kuharskih mojstrov Term Snovik.