Naslovnica / NOVICE / Z letošnjim letom zaključujemo projekt »Vzpostavitev TIC točk na podeželju Srca Slovenije«

Z letošnjim letom zaključujemo projekt »Vzpostavitev TIC točk na podeželju Srca Slovenije«

Z letošnjim letom se zaključuje dvoletni projekt »Vzpostavitev TIC točk na podeželju Srca Slovenije«, ki ga koordinira Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, delno pa ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Na turističnem območju Srca Slovenije ima občina Kamnik najbolj razvejano in pestro turistično ponudbo s posameznimi turističnimi točkami, ki so razpršene po celi občini. Pomembno vlogo pri informiranju turistov na podeželju igrajo turistična društva, ki upravljajo s točkami dediščine (Turistično društvo Gora sv. Mikavlaž upravlja z mežnarijo ob cerkvi sv. Miklavža, Turistično društvo Kamn’k z Budnarjevo muzejsko hišo v Zgornjih Palovčah), skrbijo za razvoj turističnega območja (Turistično društvo Kamniška Bistrica v dolini Kamniške Bistrice, Turistično društvo Tuhinjska dolina v Tuhinjski dolini in v bližini Term Snovik, Športno turistično in kulturno društvo Brezje nad Kamnikom okoli Brezij nad Kamnikom) ter skrbijo za razvoj kraja kot na primer Turistično društvo Motnik v Motniku. Vsa našteta društva so tudi partnerji celotnega projekta.

V prvi fazi, leta 2013, smo zagotovili in nadgradili infrastrukturo lokalnim TIC točkam (promocijske stojnice, stojala za kolesa, usmerjevalne table, prodajne vitrine, sončno celico in računalnik), izdali smo dve številki lokalnega časopisa Tuhinjski glas, izvedli tečaj za turistične informatorje in zagotovili plačilo informatorjem na posamezni turistični točki. V drugi fazi, ki je potekala letošnje leto, pa smo prav tako zagotovili plačilo informatorjem na posamezni turistični točki in izdali 3 številke lokalnega časopisa Tuhinjski glas.

S projektom Vzpostavitev turističnih točk na podeželju Srca Slovenije smo dvignili kakovost turistične ponudbe na našem podeželju in vanj aktivno vključili lokalno prebivalstvo s čimer smo dosegli enega od glavnih ciljev: dvig zavesti pripadnosti kraja oziroma območju.

Zavedamo se, da so tovrstni projekti izrednega pomena pri razvoju turizma saj se z njimi okrepi sodelovanje med posameznimi ponudniki s tem pa odprejo ideje za nove projekte.

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik