Naslovnica / NOVICE / Z nekdanjega Peka na pločnik odpada omet

Z nekdanjega Peka na pločnik odpada omet

Na pločnik s stavbe na Šutni v kateri je bil nekdaj Peko, odpada omet, ki bi lahko poškodoval tudi kakega mimoidočega.

Stavba nekdanjega Peka na Šutni, ki je bila nekdaj celo v lasti Občine Kamnik, vendar jo je le-ta, še v času župana Toneta Smolnikarja, prodala zasebnemu kupcu, ki je obljubljal, da bo v njej uredil prenočišča oz. hostel, je že nekaj desetletij zapuščena in zanemarjena, nevzdrževana stavba, s katere odpada omet, pa postaja nevarna tudi občanom.

Ker nevarna stavba stoji tik ob pločniku na Šutni, kjer vsakodnevno hodijo občani, smo Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo, kako bodo na občini ukrepali, da bodo zagotovili varnost občanov.

Iz Občine Kamnik so nam posredovali odgovor, ki se glasi:

“V letu 2015 je prekrškovni organ s strani občana prejel prijavo, da obstaja bojazen, da bi s stanovanjskega objekta Šutna 46, parc. št. 255 k.o. Kamnik, kosi stekla padli na uporabnike dela lokalne ceste št. 160831 Šutna – Glavni trg. Opravljen je bil terenski ogled, na katerem je bilo ugotovljeno, da je steklo poškodovano na petih (5) dvokrilnih oknih. Tako stanje je bilo na tem objektu že več let, lastnik večine objekta Art Tehnika d.o.o., Celovška cesta 317, Ljubljana, pa je izvedel sanacijo pročelja stavbe, saj je odpadal omet. Opravljen je bil razgovor z zaposleno na omenjenem podjetju, katera je bila seznanjena z omenjeno problematiko. Povedala je, da bo omenjeno zadevo takoj predala v vednost direktorju družbe. Z zamenjavo poškodovanih stekel naj bi pričeli v času od 10. 8. 2015. Naknadno smo ugotovili, da je bila zadeva sanirana v tej meri, da ni ogrožala pešce na javni površini.

Navedene aktivnosti so se izvajale v letu 2015.

Prejšnji teden smo ponovno opravili ogled na naslovu Šutna 46, Kamnik. Zaradi odpadanja ometa je javna površina že zavarovana z zaporo pločnika.

Ker je stavba v zasebni lasti, bo skladno z določili Zakona o cestah (ZCes-1) uveden inšpekcijski postopek zoper lastnike stanovanjske stavbe.”