Naslovnica / NOVICE / Za mesto direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik se bosta potegovali dve kandidatki

Za mesto direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik se bosta potegovali dve kandidatki

Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so prispele prijave štirih kandidatk in kandidatov, le dve oddani vlogi pa sta bili popolni.

Svet Zavoda za turizem, šport in kulturo je na današnji, 65. seji Sveta ZTŠK, obravnaval prijave kandidatk in kandidatov, ki so se odzvali na javni razpis za prosto delovno mesto direktorice oz. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo.

Kot že omenjeno, so se na razpis za vodstveno funkcijo enega izmed najpomembnejših kamniških javnih zavodov, prijavili (zgolj?) štirje kandidati oz. kandidatke, ki so spričo dokaj ohlapnih pogojev razpisa, precej različnih profilov, in sicer: ekonomistka, arhitekt, kulturni antropolog ter veterinarka.

Pogoji razpisa so od kandidatk in kandidatov, razen splošnih pogojev, namreč zahtevali, da imajo univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju, imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti, da aktivno obvladajo slovenski jezik, da aktivno obvladajo vsaj dva tuja jezika, so vešči osnov dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov), da predložijo program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda, da imajo opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka oz.  ga morajo opraviti v treh mesecih po nastopu delovnega mesta.

Le dve popolni vlogi

Med prispelimi vlogami je bila, vsaj glede na slišano in videno na seji, na kateri je bilo, med drugim, sprva govora tudi o tem, ali je na njej sploh lahko prisotna tudi javnost oz. predstavnik medijev, še najbolj obetavna vloga prve kandidatke – ekonomistke, ki se ponaša z domala vrhunsko managersko izobrazbo, zavidljivimi izkušnjami doma in v tujini ter aktivnim znanjem, ne le dveh, kot so zahtevali pogoji, ampak kar petih tujih jezikov.

Precej manj prepričljiva je bila vloga drugega kandidata, po izobrazbi sicer arhitekta, ki prijavi sploh ni podal programa oz. vizije dela, zaradi česar je bila vloga utemeljeno zavrnjena, sama vloga pa je zbujala občutek, da si prijavljeni kandidat omenjenega položaja v bistvu sploh ne želi.

Zaradi nepopolne oddane vloge, ki ji je manjkala zahtevana oz. obvezna izjava o znanju dela z računalnikom, je bila izločena tudi prijava tretjega kandidata, sicer doktorja kulturne antropologije, ki pa ga je banalna površnost oz. neupoštevanje razpisnih pogojev, lastnost, ki med vodstvenim kadrom javnih zavodov, v katerih se je potrebno domala dnevno ukvarjati tudi z različnimi razpisi, zagotovo ni zaželena, stala možnosti potegovanja za položaj direktorja.

Pri četrti prijavi, ki jo je vložila kandidatka z veterinarsko izobrazbo, je bilo nekaj nejasnosti in ugibanja ali kandidatka sploh zadostuje pogojem glede zadostnih, triletnih delovnih izkušenj na vodilnih položajih, vendar so se člani sveta odločili, da bodo omenjeno nejasnost razjasnili na razgovoru.

Na razgovor in predstavitev bosta tako obe omenjeni kandidatki, ki sta na razpis pravočasno poslali popolni prijavi, vabljeni že konec tega meseca, tako da se utegne zgoditi, da bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, že kaj kmalu znova dobil novo direktorico.