Naslovnica / NOVICE / Začetek (raz)prodaje zemljišč v nekdanji smodnišnici?

Začetek (raz)prodaje zemljišč v nekdanji smodnišnici?

Namera o (raz)prodaji več deset hektarjev zemljišč nekdanje smodnišnice zahteva vso pozornost občanov in takojšnje ukrepanje Občine Kamnik, saj gre za prostor, ki ponuja edino preostalo prostorsko razvojno možnost mesta in prostor, katerega nadaljni program lahko v prihodnje še kako vpliva na življenje mesta in občine.

Podjetje Iskra Mehanizmi Holding d.d. je prejšnji mesec, kot lastnik pretežnega dela zemljišč znotraj smodnišnice, objavilo javni razglas za zbiranje neobvezujočih ponudb za nakup nepremičnin. Iz javnega razglasa, ki so ga v omenjenem podjetju objavili na svoji spletni strani, je razbrati, da namerava podjetje (raz)prodati zemljišča po posameznih sklopih. Sklopov zemljišč za katera zbirajo ponudbe je trenutno 22. Največ jih je velikosti približno enega hektara, nekaj je dvohektarskih, največji sklop pa meri kar pet hektarov in pol.

Meglena prihodnost območja nekdanje smodnišnice.

Meglena prihodnost območja nekdanje smodnišnice.

Glede na to, da so zemljišča nekdanje smodnišnice v neposredni bližini mesta in predstavljajo, če odmislimo kmetijska zemljišča oz. drevesnico pod Zapricami, pravzaprav edino preostalo prostorsko možnost za nadaljnji razvoj mesta, zahteva nameravana razprodaja zemljišč vso pozornost, predvsem pa takojšnje ukrepanje Občine Kamnik.

Ni namreč vseeno kaj utegne v prihodnje zrasti in nastati na območju nekdanje smodnišnice. Prostor, ki smo ga v minulem stoletju, spričo specifične proizvodnje, Kamničani kar nekako pozabili in odmislili, je več kot dragocen, saj njegova nadaljnja usoda lahko korenito vpliva tako na razvoj mesta, kot tudi na samo kvaliteto življenja v mestu in njegovi bližnji okolici.

Načrtov in idej je bilo v preteklih letih že kar nekaj, od največjega lesno predelovalnega centra, igralniško-zabaviščnega kompleksa, obrtne cone, do novih stanovanjskih sosesk. Vsaka izmed do sedaj slišanih idej ima svoje prednosti, vendar tudi slabosti, predvsem v obliki vpliva na mesto. Spričo tega je potrebno zemljišča, predvsem pa prihodnji program oz. namembnost obsežnega, okrog 60 ha velikega kompleksa zemljišč, ki se nahajajo na prostoru nekdanje smodnišnice, obravnavati celostno in s temeljitim premislekom, predvsem pa doseči, da se prihodnji program tega prostora podredi interesom mesta ter prebivalcev in ne zgolj interesom kapitala.

Razumljivo je, da si bodo trenutni lastniki zemljišč prizadevali, da za zemljišča iztržijo kar največ, vendar nadaljnje lastniško drobljenje, vsaj trenutno, zagotovo ni v interesu občine. Zato mora Občina Kamnik namere o lastniškem drobljenju zemljišč, v okviru svojih zakonskih možnosti, preprečiti (to bi morala storiti že v preteklosti), oziroma, morebitnim kupcem zemljišč nemudoma dati jasen signal, da na tem mestu ne bodo mogli graditi kar vsevprek oz. kar se jim bo zahotelo. Hkrati mora Občina Kamnik potencialnim interesentom in investitorjem ponuditi tudi vizijo in smernice o tem, kaj je na tem mestu dobrodošlo in kaj ne.

Zato vse skupaj kar kriči po čim hitrejšem ukrepanju občine, predvsem pa po čim prejšnjem sprejetju občinskega prostorskega načrta, v katerem bo natančno (in strogo) opredeljeno čemu bo ta, za mesto tako dragoceni prostor nekdanje smodnišnice, v prihodnosti namenjen.

Povezava: Javni razglas

prodaja_zemljišč_v_smodnisnici_kamnik

Holding Iskra Mehanizmi zbira ponube za sklope zemljišč znotraj nekdanje smodnišnice.