Naslovnica / Napovedi in obvestila / Začetek zbiranja prijav škode v kmetijstvu zaradi suše

Začetek zbiranja prijav škode v kmetijstvu zaradi suše

Občina Kamnik obvešča, da pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12. 8. 2022.

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen spodaj, ali pa ga dvignete na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24 (vložišče) oziroma na sedežu Kmetijske svetovalne službe Kamnik, Trg talcev 1.

Izpolnjene obrazce lahko oddate na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik (vložišče Občine Kamnik) ali pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si.

Rok za dostavo vlog je torek, 20. september 2022, do 15. ure.

Obrazec mora biti podpisan in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2, pripišite tudi vašo telefonsko številko.

Priloge