Naslovnica / NOVICE / Zajezitev Malega izvirka v Kamniški Bistrici

Zajezitev Malega izvirka v Kamniški Bistrici

Mali izvirek je ena izmed znamenitosti v dolini Kamniške Bistrice. Leži med izvirom pri Domu v Kamniški Bistrici in še enim biserom – sotesko Predaselj. Ta izvir, ki je znan po izjemno čisti vodi, je manjši od svojega »velikega brata« in tudi manj obiskan. Kar je po svoje dobro, saj gre za izjemno občutljivo območje.

Vendar pa zdaj ni več tako. Pred kratkim sta se le malo pod izvirom pojavila dva jezova. Skoraj zagotovo nista delo bobrov, saj sta večinoma zgrajena iz večjih kamnov. Kdo drug bi še imel interes, da postavi takšno umetno strukturo na tej izjemni naravni znamenitosti, nam ni jasno. Morda bi se kdo želel tu kopati? Ne vemo, zgolj špekuliramo.

Zagotovo pa brez kakršnega koli dovoljenja in soglasja ni mogoče posegati na to območje. Kamniška Bistrica je vir vode za vodno zajetje Iverje, ki je glavni vodni vir na področju Kamnika za približno 20.000 prebivalcev.

Kakršni koli posegi, ki spreminjajo nivo gladine vode v izvirnem delu lahko močno vplivajo na hidrološke razmere, ki pa so ključne za nekatere vrste živali, ki živijo le v izvirnem delu. Med njimi so izvirske in podzemeljske vrste polžev in rakov, ki so ravno v Malem izvirku zelo pogoste.

 

Apeliramo na odgovorne, da raziščejo, kdo je to storil in zagotovijo, da se območje Malega izvirka povrne v prvotno stanje.

Civilna Iniciativa za Kamniško Bistrico
Jamarski kub Kamnik