Naslovnica / NOVICE / Zaključek letošnjih delavnic VGC v Kamniku
IKT starejši.

Zaključek letošnjih delavnic VGC v Kamniku

V Mladinskem centru Kotlovnica so se brezplačne delavnice, ki potekajo v sklopu projekta Večgeneracijski center Ljubljana (VGC) in so namenjene predvsem otrokom, mladim in starejšim iz socialno ogroženih okolij ter brezposelnim, za letošnje leto zaključile.

 VGC, ki v MC Kotlovnica deluje pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana, predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.

Verine Miške.

Med januarjem in decembrom 2018 je bilo tako v sklopu 11 različnih aktivnostih izvedenih 228 terminov delavnic, ki so obsegale 560 ur. Skupno se jih je udeležilo 1805 udeležencev oziroma 400 različnih udeležencev.

Ustvarjalnice v Dnevni sobi.

V letu 2019 se bodo aktivnosti v sklopu VGC nadaljevale, tako se bo možno udeležiti brezplačnih delavnic …

… za mlade:

  • kulturni dogodki za otroke in mladino;
  • ustvarjalne delavnice;

The Producers.

… za starejše:

  • skupine za samopomoč;
  • vodeno sodelovanje starejših pri skupnih aktivnostih;
  • predavanja na različne tematike;

Skupina za aktivno starost

… za brezposelne:

  • usposabljanja na temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij;
  • delavnice priprave poslovnega modela.

Startup šola podjetništva.

Mesečni programi aktivnosti na projektu VGC so objavljeni na spletni stani MC Kotlovnica na www.kotlovnica.si.

Več informacij dobite po elektronski pošti info@kotlovnica.si ali na telefonski številki 070 405 484 (od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro ter od torka do petka med 17. in 21. uro).

Mladinski center Kotlovnica je za obiskovalce odprt od torka do petka med 17. in 21. uro.

 

 

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, občina Kamnik, občina Vrhnika, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.