Naslovnica / NOVICE / Zaključil se je večletni projekt Večgeneracijski center

Zaključil se je večletni projekt Večgeneracijski center

Vse od leta 2017 so se v Kamniku odvijale brezplačne delavnice, ki so nagovarjale različne ciljne skupine: otroke, mlade in starejše iz socialno ogroženih okolij ter brezposelne. Aktivnosti v sklopu VGC-ja se s septembrom 2021 zaključujejo. Letos so k udeležbi vabile številne delavnice, ki so udeležence spodbujale predvsem k ustvarjalnosti, aktivnosti in druženju.

Ustvarjalnice v Dnevni sobi

Na Ustvarjalnicah v Dnevni sobi so otroci in mladi iz odpadnega materiala izdelovali snežake, shranjevalnike za nakit, ladjice, velikonočno okrasitev … Zamislili so si svoj planet, ga narisali ter poselili s čisto novimi prebivalci. Za konec pa so se lotili še ustvarjalnega in ozaveščenega mestnega vrtičkanja.

Verine ustvarjalne delavnice in The Producers

Osnovnošolski otroci so pripravljali hibridno vesoljsko predstavo Drejček na Marsu. Na Verinih ustvarjalnih delavnicah so ustvarili življenje na planetu Mars, se sporazumevali v namišljenem jeziku in razvili karakterje svojih likov. Pri The Producers so se spoznavali z osvetlitvijo prostora, zelenim zaslonom (»green screen«) in aplikacijo Zoom, saj so predstavo morali prilagoditi digitalnemu načinu izvajanja.

Fotofest

Letos je prvič potekal Fotofest. Skupina mladih je v času festivala Kamfest fotografirala dogodke in koncerte, nastale fotografije pregledala in prekomentirala. Organizirali so si delo, pri katerem so se srečevali z različnimi izzivi – reševanje težav z opremo, fotografiranje pri slabši svetlobi …

Klub svojcev nepokretnih

V Klubu svojcev nepokretnih so v začetku leta v digitalni izvedbi z izvajanjem različnih vaj skrbeli za zdravo hrbtenico in se sproščali ob branju knjig, kmalu pa so se že lahko srečali v živo in se sprehodili po Arboretumu Volčji Potok, se pogovorili o trenutnih razmerah ter si ogledali razstavo.

Marjetice

Marjetice so socialno mrežo, kvaliteto življenja in telesno aktivnost ohranjali s pohodi in izleti po Sloveniji in v tujino. Obiskali so Vršič, Nanos in Pokljuko, se sprehodili ob Ljubljani in po Mariboru, nabirali lokalna zelišča in jih uporabili pri pripravi hrane, za konec pa obiskali več jezer na Južnem Tirolskem.

Skupina za aktivno starost

Skupina za aktivno starost ves čas aktivno išče nove oziroma pozabljene ljudske pesmi in jih uglasbi. Po nastopu spodbujajo druženje obiskovalcev ter pogovor o različnih socialnih temah in problemih, ki pestijo predvsem starejše. Letos so se med drugim posvetili tudi čebelarskim pesmim.

IKT starejši

IKT starejši je delavnica, kjer starejši preko medgeneracijskega sodelovanja pridobijo osnovno računalniško znanje. Spoznavali so različne aplikacije in elektronsko pošto. Letos so več časa posvetili aplikaciji Zoom in preko nje izvedli srečanje.

Interaktivno spoznavanje lokalnih znamenitosti in običajev

Interaktivno spoznavanje lokalnih znamenitosti in običajev, namenjeno osebam z motnjami v duševnem razvoju, je združevalo skrb za zdravje in vseživljenjsko učenje. Obiskali so astronomski observatorij v Tunjicah, Arboretum Volčji Potok, mekinjski Samostan, mlinčke v Suhadolah …

Šola podjetništva

V Šoli podjetništva so se podjetniki srečali in pogovarjali na temo vpeljave metode Canvas v njihove poslovne procese. Pregledali so primere iz prakse, iskali ideje in načrtovali, kako te procese prilagoditi. Za zaključek srečanj so si ogledali poslovne in proizvodne prostore podjetja Schlenk.

Večgeneracijski center Ljubljana (VGC) je projekt ljubljanskega Javnega zavoda Cene Štupar, ki ga med drugimi podpira tudi Občina Kamnik. Predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin in posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Kamniški del VGC-ja je leta 2017 koordiniral Zavod Oreli, od leta 2018 pa Mladinski center Kotlovnica.

  • V letu 2021 je bilo v projekt vključenih 9 izvajalcev, ki so izvajali 10 aktivnosti. Skupno je bilo izvedenih 130 terminov delavnic, ki so obsegale 370 ur. Udeležilo se jih je 671 udeležencev.
  • V letu 2020 je bilo v projekt vključenih 10 izvajalcev, ki so izvajali 11 aktivnosti. Skupno je bilo izvedenih 195 delavnic, ki so obsegale 541 ur. Udeležilo se jih je 1529 udeležencev.
  • V letu 2019 je bilo v projekt vključenih 10 izvajalcev, ki so izvajali 11 aktivnosti. Skupno je bilo izvedenih 244 delavnic, ki so obsegale 580 ur. Udeležilo se jih je 1732 udeležencev.
  • V letu 2018 je bilo v projekt vključenih 10 izvajalcev, ki so izvajali 11 aktivnosti. Skupno je bilo izvedenih 228 delavnic, ki so obsegale 560 ur. Udeležilo se jih je 1805 udeležencev.
  • V letu 2017 je bilo v projekt vključenih 9 izvajalcev, ki so izvajali 9 aktivnosti. Delavnice so obsegale 475,5 ur. Udeležilo se jih je 174 udeležencev.

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

9.1 Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

9.1.3 Specifični cilj: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, občina Kamnik, občina Vrhnika, občina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.