Naslovnica / NOVICE / Žalna seja v spomin na častnega občana Občine Kamnik Jožefa Berleca

Žalna seja v spomin na častnega občana Občine Kamnik Jožefa Berleca

V sejni dvorani Občine Kamnik se je popoldan odvijala žalna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v spomin na življenje in delo častnega občana Občine Kamnik Jožefa Berleca.

Sejo je vodil župan Matej Slapar, udeležili pa so se je svojci Jožefa Berleca hči Olga in sin Joško s partnerjema, podžupana Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič ter občinski svetniki.

Jožef Berlec je bil častni občan Občine Kamnik, častni poveljnik Gasilske zveze Kamnik in častni poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Svojo simpatijo do gasilstva je gojil že od rane mladosti. A ni bil le prostovoljni gasilec, ki brez oklevanja priskoči na pomoč ljudem ob različnih nesrečah, temveč je svojo pomoč in s prostovoljnim delom razdajal tudi drugje. Bil je krvodajalec in tudi sam organiziral krvodajalske akcije. Pomagal je pri nevarnih in težkih delih na župnijski cerkvi na Šutni in podružnični cerkvi na Žalah. Bil je eden izmed tistih, ki so poskrbeli za električno zvonjenje šutenske cerkve, kar 35 let je v cerkvi na Šutni postavljal jaslice, 45 let pa tudi božji grob. Več kot 60 let je pel v kamniškem župnijskem mešanem cerkvenem pevskem zboru, 10 let pa prepeval tudi pri DKD Solidarnost Kamnik.

Župan Matej Slapar je ob žalni seji zbranim namenil naslednje misli: »V častitljivem 103. letu življenja nas je zapustil gospod Jožef Berlec, častni občan Občine Kamnik, častni poveljnik Gasilske zveze in Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Jožef Berlec se je rodil 11. septembra 1919 v Buču, Šmartno v Tuhinju. Po končanem šolanju, osnovni šoli v Kamniku, Meščanski šoli Zgornja Šiška in kasneje Meščanski šoli Spodnja Šiška, je v letu 1934 pričel z delom vajenca v kamniški tovarni Titan. V Titanu je ostal zaposlen vse do svoje upokojitve leta 1978. V Titanu je spoznal svojo bodočo ženo Julko Zarnik, s katero sta se poročila leta 1947 in si ustvarila družino. Rodilo se jima je pet otrok. Občina Kamnik je prepoznala njegov doprinos lokalni skupnosti in mu za šestdeset let predanega in uspešnega dela v gasilstvu, leta 2000 podelila naziv častni občan Občine Kamnika. Gospod Jožef Berlec je bil vedno in na vsakem koraku ponosen na Kamnik, njegovo srce pa je najbolj ponosno bilo za gasilstvo. Njegovi izjemni prispevki na področju kamniškega gasilstva in tudi širše bodo za vedno ostali zanamcem v spomin in opomin o tem, kaj pomeni biti požrtvovalen, vztrajen in discipliniran. S svojimi izkušnjami je pomagal pri graditvi marsikaterega Gasilskega doma v Občini Kamnik, zlasti pa so pomembne njegove zasluge pri izgradnji Gasilskega doma Kamnik na Livarski ulici. Vedno, ko je bilo možno je pomagal. In marsikateri hidrant in druga orodja za povečevanje varstva pred požarom tako v občini Kamnik, kot tudi širše, so postavljeni po njegovi zaslugi. Jožef Berlec je bil kar 32 let poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, 37 let pa poveljnik Gasilske zveze Kamnik. Prejel je številna odlikovanja in priznanja na področju gasilstva. Kot najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva na Slovenskem, pa je leta 1990 prejel kipec Matevža Haceta. Zgodba o pogumu, delavnosti, požrtvovalnosti in solidarnosti je bila vtkana tudi v njegovo poklicno življenje, saj je od vajenca v tovarni Titan napredoval do glavnega tehnologa v orodjarni. V Titanu je 25 let opravljal tudi funkcijo tajnika sindikata. Šestdeset let je pel v kamniškem župnijskem mešanem cerkvenem pevskem zboru in deset let pri DKD Solidarnost Kamnik. Veliko prostovoljnega dela pa je namenil tudi drugim dejavnostim. V cerkvi na Šutni je predano postavljal jaslice in urejal božji grob. Gospod Jožef Berlec je bil tudi zavzet in zgleden krvodajalec. Več let je bil tudi predsednik tovarniške organizacije Rdečega križa in organizator krvodajalskih akcij. Med občankami in občani je bil izredno spoštovan, tudi zaradi svojih iskrenih in nesebičnih dejanj ter svoje odločnosti. Sožalje vsem domačim ob izgubi plemenitega človeka, ki je za sabo zapustil bogato dediščino in nam predal premnoge izkušnje, ki so nam lahko v velik poduk in vzor. Globok poklon njegovemu delu in njemu samemu. Ohranili ga bomo v lepem in trajnem spominu.«

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

 

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik