Naslovnica / NOVICE / Zapleti z gradnjo nove OŠ Frana Albrehta

Zapleti z gradnjo nove OŠ Frana Albrehta

Zaradi neuspešnih pogajanj z Občino Kamnik glede višjih cen, je izbrani izvajalec del samovoljno ustavili gradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta, Občina Kamnik pa zaenkrat še ne zna postreči ne s konkretnimi podatki za koliko se bo gradnja nove šole podražila, ne kdaj se bo njena gradnja nadaljevala.

V prejšnjem tednu je v Kamniku precej pozornosti vzbudila informacija, da so izbrani izvajalci del že pred časom samovoljno ustavili gradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta, samo gradbišče pa zapustili in zaklenili.

Novice o zaustavitvi del pa občani, kot bi bilo pričakovati v vsaki normalni občini, žal niso izvedeli od Občine Kamnik oz. župana, temveč iz časopisa Delo, pri čemer ne smemo in ne moremo spregledati, da je v lastniški strukturi omenjenega medija moč najti iste lastnike, kot v lastniški strukturi izbranega izvajalca KOLEKTOR KOLING d.o.o. za gradnjo nove kamniške osnovne šole. Zato bi bilo način plasiranja omenjene informacije v javnost morda moč razumeti tudi kot svojevrsten medijski pritisk lastnikov medija in izvajalca na Občino Kamnik v času pred prihajajočimi lokalnimi volitvami, za kar pa so si župan Matej Slapar in njegova občinska uprava, ki so želeli vse skupaj očitno prikriti, krivi pravzaprav sami.

Da s potekom gradnje nove OŠ Frana Albrehta ni vse tako, kot bi moralo biti, župan in Občina Kamnik pa sta, v času pred prihajajočimi lokalnimi in županskimi volitvami, to želela pomesti pod preprogo, bi namreč morda lahko sklepali tudi iz Tednika Občine Kamnik. V njem se Občina Kamnik namreč vsak ponedeljek kaj rada pohvali z opravljenim delom in napredkom del na posameznih gradbiščih, pri čemer je bila, že od samih začetkov, stalnica Tednika tudi gradnja nove šole Frana Albrehta. Vendar le do nedavnega, saj je poročilo o gradnji šole iz Tednika, ki ga je Občina Kamnik na svoji spletni strani objavila pred tednom dni (19. 9. 2022), poniknilo skupaj z delavci z gradbišča, župan in občinska uprava pa občanom zapleta, iz neznanih razlogov, očitno nista hotela ne razkriti, ne pojasniti.

Ker se v zvezi s prekinitvijo gradnje nove šole Frana Albrehta, predvsem pa njeno končno ceno, ki bo bržkone še precej višja od že tako ali tako, kot je že pred časom ugotovilo tudi pristojno Ministrstvo za šolstvo, načrtovano (pre)visoke cene, smo Občino Kamnik zaprosili za konkretne številke o višini zneskov, ki jih zahtevajo izvajalci ter podatke o tem, za koliko se bo gradnja OŠ Frana Albrehta predvidoma podražila. Razen za podatke s konkretnimi zneski, smo Občino Kamnik obenem zaprosili še za navedbo ukrepov, ki jih je oz. jih bo v zvezi s tem sprejela Občina Kamnik ter tudi, iz katerih virov oz. postavk se bo krila razlika med načrtovanimi in končnimi sredstvi za gradnjo šole.

Četudi smo pričakovali jasne odgovore s konkretnimi podatki, smo od Občine Kamnik prejeli le odgovor, v katerem so pristojni (zelo na splošno in nejasno) zapisali:

„Vezano na vaše vprašanje, vas obveščamo, da ima izvajalec del, skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika pravico vložiti zahtevek za povišanje cen, pri čemer nosi tveganje za 10 % podražitev sam, za višje podražitve pa lahko zahteva razliko od naročnika.

Občina Kamnik je s strani izvajalca prejela zahtevek ter aktivno pristopila k reševanju omenjene problematike. Glede na to, da smo za izgradnjo nove osnovne šole pridobili tudi sofinancerska sredstva, smo se pred sklenitvijo aneksa z izvajalcem morali najprej posvetovati s pristojnim ministrstvom. V stik smo stopili tudi z nekaterimi drugimi občinami, kako so ravnale v takih primerih oziroma kakšen način dokazovanja povišanj cene so izbrale, saj smo z javnimi sredstvi dolžni ravnati skrajno racionalno in gospodarno. O konkretnih zneskih povišanj v tem trenutku ni mogoče govoriti, ker so le-ti odvisni od vsakokratnih mesečnih situacij, argumentov in dokazil izvajalca glede posameznih postavk v zahtevkih.

Ne glede na navedeno, do sklenitve dogovora oziroma podpisa aneksa, izvajalec ni upravičen do ustavitve gradnje, na kar je bil s strani nadzora že opozorjen. Vsaka namerna zmanjšana intenzivnost gradnje gre na njegov časovni konto, ki jo bo moral tekom gradnje nadoknaditi.

Skupen cilj je, da se dogovor uskladi in sklene do konca prihodnjega tedna, ter se nadaljuje z gradnjo še kako potrebne Osnovne šole Frana Albrehta, ki jo Kamnik čaka že 15 let.“

Ker z odgovorom Občine, ki v ničesar ne pojasnjuje, niti ne prinaša konkretnih odgovorov, nismo bili zadovoljni, smo Občino Kamnik še enkrat zaprosili za konkretne podatke in številke, s katerimi Občina zagotovo razpolaga, saj so navsezadnje tudi predmet pogajanj z izbranim izvajalcem, vendar smo prejeli domala neverjeten odgovor, da Občina Kamnik s konkretnimi številkami ne razpolaga oziroma:

„Kot je bilo zapisano, s konkretnimi številkami ne razpolagamo, ker bodo le-te predmet vsakokratnih zahtevkov oziroma začasnih situacij. V le-teh bo izvajalec, skladno z veljavnimi predpisi, dokazoval povišanja cen posameznih materialov, zahtevke bo pregledal odgovorni nadzorni inženir in šele pod pogojem, da bo zahtevek odobril, bodo povišanja tudi priznana.

V kolikor se bodo cene materialov v prihodnjih mesecih znižale, se povišanja cen seveda ne bodo obračunala. Navedeno pomeni, da je v tem trenutku nemogoče govoriti o konkretnih zneskih.

Sredstva za izgradnjo šole so zagotovljena v Skladu za šolo in zadoščajo za kritje investicije.“

Kdaj in kako, predvsem pa za kakšno ceno, se bo gradnja nove OŠ Frana Albrehta nadaljevala, zaenkrat ni mogoče reči, saj je vse skupaj odvisno od uspešnosti pogajanj med Občino Kamnik in izbranim izvajalcem del, je pa najbrž že vsakomur jasno, da bo omenjena, že tako ali tako zelo draga šola, še precej dražja, kot je bilo načrtovano.

Pri (namerno?) neobveščenih občanih Kamnika se vse bolj poraja zoprn občutek, da za še dražjo šolo najbrž ne bodo krive zgolj višje cene energentov in gradbenih materialov.