Naslovnica / NOVICE / Zaradi možnosti inšpekcijske izvršbe Občini Komenda grozi popoln bankrot

Zaradi možnosti inšpekcijske izvršbe Občini Komenda grozi popoln bankrot

Zaradi odpadkov v starem oz. “podedovanem odlagališču”, ki se nahaja v suhadolski gramoznici, nad Občino Komenda visi Damoklejev meč od 9,6 do 25,3 milijona (+ DDV) visoke inšpekcijske izvršbe, ki utegne komendsko občino pahniti v popoln bankrot.

Odhajajoči komendski župan Stanislav Poglajen je 18.02.2021 komendske svetnice in svetnike seznanil s trenutnim stanjem postopkov pri odstranitvi inertnih odpadkov v suhadolski gramoznici, v seznanitvi pa navaja, da po lanskih neuspelih razpisih za izbor izvajalca, ki bi realiziral inšpekcijsko odločbo za odstranitev inertnih odpadkov v suhadolski gramoznici, inšpekcija že pripravlja izvršbo.

V ta namen inšpekcija Občini Komenda tudi že posredovala oceno stroškov, ki jo je, 22.01.2021, pripravilo podjetje Surovina d.o.o., Maribor, številke za realizacijo inšpekcijske odločbe pa so, za že tako domala obubožano Občino Komenda, enormne.

Ocena stroškov izvršbe inšpekcijske odločbe za odstranitev inertnih odpadkov v suhadolski gramoznici je namreč (v najboljšem primeru) ocenjena na kar 9,6 milijona evrov + DDV, če pa bi se pri odstranjevanju odpadkov izkazalo, da ne gre za inertne odpadke, pa bi cena za odstranitev le-teh narasla kar na 25,3 milijona evrov + DDV.

Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali kako drugače kemijsko ali fizikalno ne reagirajo, se biološko ne razgradijo in ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju.

Ker Občina Komenda, še posebej glede na nedavno dogajanje v zvezi s prisojeno odškodnino, ne zmore pokriti niti kakega nižjega stroška, je bil inšpekciji 15. februarja 2021 poslan poziv z navedbo možnosti, da bi se odpadke odstranilo s predelavo na licu mesta, kar naj bi njihovo odstranitev precej pocenilo, obenem pa, kot je navedeno v seznanitvi svetnikom, preprečilo dodatna obremenjevanja okolja in cest z enormnim številom kamionov.

Občina Komenda se namreč nadeja, da bi vprašanje odpadkov, ki jih morajo odstraniti, rešili skupaj s podjetjem PUBLICUS d.o.o., saj jim je le-to konec letošnjega januarja posredovalo ponudbo, da je pripravljeno zemljišča ustrezno sanirati, pri čemer v zameno pričakuje večji del oz. kakih 1,43 ha občinskih zemljišč na območju odlagališča. Le-ta naj bi bila po zadnjih cenitvah vredna kakih 800.000 evrov, inšpekcija pa je Občino Komenda obvestila, kot je navedeno v dopisu svetnikom,  da bi obveznosti po odločbi lahko prenesla na Publicus, ampak le v primeru, da z ARSA dobi obvestilo o zamenjavi upravljalca zemljišča.

Če pa pogovori med Občino Komenda in Publicusom ne bodo uspeli, pa Občini Komenda že v kratkem grozi izvršba oz. sklep o založitvi sredstev, na kar pa je sicer možna pritožba.

Je pa ARSO postopek za zapiranje odlagališča s prekrivanjem prekinil do izvršitve inšpekcijske odločbe, kar pa v nobenem primeru najbrž ni ne najboljša, ne najustreznejša rešitev, saj bi prekritje odlagališča odlagališče le-tosicer res zaprlo, vendar bi le-to tam ostalo za vedno. Obenem se v omenjeno odlagališče ne bi smelo posegati, kar bi onemogočilo načrtovane pozidave, hkrati pa bi bilo, če bi 10-letni monitoring podzemnih voda pokazal, da odlagališče vpliva na podtalnico, potrebno odlagališče vseeno sanirati, s čemer bi se Občina Komenda znova našla na začetku.