Naslovnica / NOVICE / Zaraščen in zapleveljen most v Šmarci

Zaraščen in zapleveljen most v Šmarci

Most prek Kamniške Bistrice, ki povezuje Šmarco z Volčjim Potokom, ne daje zgolj precej zanikrnega vtisa, ampak zaradi zaraščenosti postaja tudi vse bolj nepregleden in nevaren.

Bralci so nas opozorili na zanemarjeno stanje mostu v Šmarci, ki so ga mestoma že  dodobra prerastli plevel in grmovje, zelenje pa na delu mostu pešcem že pošteno ovira normalen in varen prehod.

Most običajno sicer ni prav posebej obremenjen s prometom, vendar je stanje v teh dneh, ko v Šmarci potekajo dela na državni cesti, prometa prek mostu zagotovo precej več kot običajno, nenazadnje pa so v neposredni bližini tudi različna igrišča, na katerih vsakodnevno vadijo in trenirajo tudi najmlajši.

Nenazadnje ne gre spregledati niti tega, da se zanikrno zanemarjen most nahaja v domačem kraju predsednika vlade, ki ga je svoj čas, ko je bil že kamniški župan, znalo precej vznejevoljiti že kako visokoraslo trpotčevo stebelce ali regratov list v središču Kamnika.

Zato od pristojnih na Občini Kamnik, ki morajo tovrstna dela odrediti in odobriti, pričakujemo, da bodo v najkrajšem možnem času poskrbeli za ureditev mostu in okolice.